Innovationschef: Stil krav til 5G-leverandører om fælles master

DEBAT: Hvis en 5G-leverandør får lov til at opstille en mast, skal det i langt højere grad end i dag kræves, at andre leverandører kan benytte masten. Dermed kan de deles om omkostningerne, mener Bo Fristed, chef for ITK i Aarhus Kommune.

Af Bo Fristed
Chef, ITK (Innovation – Teknologi – Kreativitet), Aarhus Kommune

5G lanceres som en ny revolutionerende teknologi, der leverer internet til borgerne i rå mængder.

Vi kommer alle til at kunne streame Netflix på Hjerl Hede, samtidig med at vi får realtidsopdateringer fra vores foretrukne sociale medier og kan synkronisere vores fotoalbum.

Fuld 5G dækning af hele Kongeriget er en fantastisk vision - og ikke kun i forhold til at dække vores indtil da umættelige behov for uhindret adgang til internettets herligheder.

Det skal nok komme, men det kommer til at tage tid – lang tid - inden visionen er opfyldt.

Handlingsplan gør det godt
Der skal nemlig fordres enorme investeringer, før vi har bare nogenlunde 5G-dækning i Danmark.

Regeringens friske 5G-handlingsplan for Danmark søger at understøtte den bedst mulige udbredelse af 5G, og lad det være sagt med det samme: Den gør det ret godt.

Handlingsplanen beskriver potentialerne i 5G krydret med en række eksempler og cases.

Samtidig bibringes debatten en fin og helt nødvendig indsigt i de mange andre anvendelsesmuligheder og gode potentialer, der er i et stærkt 5G-netværk i Danmark.

Men handlingsplanen er også skåret efter en række vilkår, som tydeliggør de udfordringer, der står foran.

Er ikke ejet af staten ligesom vejnettet
Bredt dækkende 5G i Danmark koster kassen.

Dette skyldes blandt andet, at antennerne skal stå en del tættere end de nuværende 4G-antenner.

Det øger omfanget af teknologi, der skal anskaffes, og antallet af steder, som infrastrukturen skal opsættes på.

Som det fremgår af handlingsplanen, "gælder princippet om markedsbaseret udrulning på teleområdet. Det er teleoperatørerne og ikke staten, der bygger og driver mobilnettene" i Danmark.

Mit ærinde er ikke at argumentere imod princippet, men man kunne lege med følgende tanke – om ikke andet end for pointens skyld:

Tænk, hvis vi brugte samme princip for udbredelse af vejnettet i Danmark. Et antal virksomheder får mulighed for at byde på retten til at lave veje i Danmark og at afskære andre end egne kunder fra at benytte dem.

Det kunne suppleres med, at vejfirma A kan tjene lidt ekstra på at leje adgang ud til kunderne fra vejfirmaerne B og C.

Uden i øvrigt at kunne sammenligne fysisk infrastruktur med digital, kan det hurtigt give et billede af et parallelt vejnet, der samlet set kan risikere at blive både dyrt og særdeles uhensigtsmæssigt for trafikanterne, som endda ikke kan bestemme, hvor de vil hen.

Stil krav til leverandører
Princippet om markedsbaseret udrulning handler naturligvis om at undgå monopol og sikre mulighed for konkurrence.

Det er, som det skal være, men man kunne måske med vejmetaforen in mente arbejde på løsninger, der reducerer behovet for lukkede proprietære installationer, der givet vil betyde, at investeringerne starter i byerne og først til allersidst – om nogensinde – når ud på landet, fordi det er i byerne, at der er flest kunder.

Det kunne for eksempel være, at regeringen skal stille krav til 5G-leverandørerne.

Hvis en leverandør får tilladelse til at opstille en mast, skal den samtidig og i langt højere grad end i dag kræves at give plads til tre andre leverandører, som også får muligheden for at deles om de bagvedliggende omkostninger.

Plads til begejstring
Handlingsplanen lover også en ny vejledning om markedsleje, som de offentlige myndigheder kan bruge, når de prissætter lejen af for eksempel et kommunalt areal til en telemast.

Hvis alle er enige om værdien i hurtig udbredelse af 5G, kan myndighederne hjælpe til.

Vi skal ikke se ethvert stykke offentligt ejet jord som en potentiel indtægtskilde, uanset om man er en kommune eller en offentlig ejer af en forsyningsvirksomhed.

Vi bør ikke prissætte lejen omkring smertegrænsen, men naturligvis følge den nævnte vejledning.

Til gengæld bør vi sikre en hurtig og smidig sagsbehandling, så det ikke er vores interne processer, der forsinker processen.

Jyske kommuner viser vejen
Aabenraa Kommune viser vejen ved en fokuseret indsats til at smidiggøre og understøtte udbredelsen af mobile netværk i forhold til sagsbehandling, prissætning etc.

Det er cool og et eksempel, som alle andre kunne inspireres af.

Ingen kan være uenige i, at det er i de flestes interesse, at vi i Danmark får en hurtig og bred udbredelse af 5G.

Handlingsplanen vil sikre synkronisering med EU-systemet, dialog med operatørerne og forhåbentlig inspirere os andre til at bidrage på bedst mulig vis.

Lad os komme i gang med konkrete projekter – gerne, hvor 5G kombineres med andre teknologier, og hvor det egentlige potentiale kan eksponeres.

Det er vi i den grad friske på i Aarhus, hvor vi blandt andet har den store glæde at kunne tilbyde Tapas til alle.

Tapas er det første europæiske testcenter for de nye europæiske Galileo-satellitter til langt mere præcis positionering end GPS.

Og én ting er sikkert:

Tapas og 5G i forening vil kunne skabe et væld af nye løsninger.

Forrige artikel Professor: Professor: "Falsk overskudsvarme bliver let et fantom" Næste artikel Enhedslisten: Varmepumper til geotermi skal fritages for elafgift Enhedslisten: Varmepumper til geotermi skal fritages for elafgift
Regeringen vil fritage foreninger for gebyrer på affald

Regeringen vil fritage foreninger for gebyrer på affald

AFFALD: De velgørende foreningers genbrugsbutikker slipper fremover for at betale afgift, når de afleverer affald på genbrugspladserne. Det er regeringen blevet enig med et flertal i Folketinget om – men EU-regler kan forhindre afgiftsfritagelsen.