Seges om 5G: Erhverv uden for byerne må ikke lande på digitalt b-hold

DEBAT: Når 5G-netværket udrulles i hele landet, skal regeringen have lært af tidligere tider, hvor lanceringen af 4G-netværket gav udfordringer. For erhverv og befolkning uden for de store byer skal ikke sakke bagud, mener Seges og Landbrug & Fødevarer.

Af Ivar Ravn og Anders Martin Klöcker
Direktør, Seges Digital, og områdedirektør for erhvervspolitik, Landbrug & Fødevarer

Der er god grund til at glæde sig over, at regeringen med den nyligt offentliggjorte 5G-strategi nu har taget det første skridt på vejen mod fremtidens digitale infrastruktur og har øje for, at landbruget er en vigtig sektor, fordi danske landmænd er blandt de mest digitale i verden.

Selvfølgelig er der forhold omkring 5G, som vi først skal have på plads inden udrulningen. Datasikkerhed, personsikkerhed og mere eksakt viden om fysisk og psykisk påvirkning ved brugen af 5G.

Men når det er på plads, så glæder vi os i landbruget til at udnytte de muligheder, som den nye teknologi giver.

For vi har faktisk allerede et behov.

Store landbrug bruger præcisionsteknologi
Næsten hver fjerde landmand anvender i dag en form for præcisionsteknologi, som er baseret på data fra eksempelvis satellitter eller sensorer.

Det gælder især de store landbrug, hvor præcisionsteknologi anvendes på 57 procent af det samlede landbrugsareal. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Derudover bruger vi i landbruget i stigende grad mobildata til at forbedre dyrevelfærd og styrke fødevaresikkerheden.

Vi kan via data blandt andet måle køernes temperatur, foderoptagelse, drikkeadfærd, hjerterytme og yversundhed.

Det er data, som kan bruges til at gøre dansk fødevareproduktion endnu bedre for både landmænd og forbrugere.

Frygt for digitalt b-hold
Derfor er det positivt, at regeringen lover i sin strategi, at 5G med tiden bliver landsdækkende, som det skete med 4G.

Her håber vi, at regeringen vil lære af tidligere tiders udfordring med markedsmekanismer og få skabt nogle instrumenter, der ikke bare modvirker huller i markedet, men også mindsker efterslæbet, så erhverv og befolkning uden for de store byer ikke lander på et digitalt b-hold.

Det er både urimeligt over for borgerne i de områder og skævt i forhold til regeringens formulerede ambitioner om et Danmark i balance.

Digital infrastruktur udrulles af private aktører og er markedsbaseret. Teleudbyderne melder også klart ud, at det er efterspørgslen, der bliver styrende. Altså oversat til, at det bliver inde i de store byer.

Derfor foreslår vi, at de midler, som staten tjener på at sælge frekvenser, holdes i et digitalt kredsløb og geninvesteres i at sikre dækning.

Skal lære af tidligere tider
Vi har i årevis kæmpet for 4G-dækning i hele landet og dækning med nul huller.

Vi skal i den næste udrulning lære af tidligere tider. Vi skal fra starten være opmærksomme på, at markedet med størst sandsynlighed ikke er tilstrækkeligt og få indrettet ordninger, der lukker huller, hvor der er problemer.

Dækning er vigtigt for os på marken, men det bliver også vigtigt for dem, som kører i biler og lastbiler mellem de store byer, for hvem datamængden også kun går én vej.

Der er det ikke tilstrækkeligt, at den digitale infrastruktur stopper ved bygrænsen.

Landbruget er i gang med en rivende digital udvikling, og vi får brug for den rette digitale infrastruktur til at kunne fortsætte den udvikling.

Hvis vi skal løse klimaudfordringen, forbedre vores ressourceudnyttelse og dokumentere vores produktion til forbrugerne, så er det helt afgørende, at 5G når ud i hele Danmark – og ikke kun i de store byer.

Forrige artikel Innovationschef: Stil krav til 5G-leverandører om fælles master Innovationschef: Stil krav til 5G-leverandører om fælles master Næste artikel Dansk Energi: Økonomisk regulering spænder ben for geotermi Dansk Energi: Økonomisk regulering spænder ben for geotermi
Regeringen vil fritage foreninger for gebyrer på affald

Regeringen vil fritage foreninger for gebyrer på affald

AFFALD: De velgørende foreningers genbrugsbutikker slipper fremover for at betale afgift, når de afleverer affald på genbrugspladserne. Det er regeringen blevet enig med et flertal i Folketinget om – men EU-regler kan forhindre afgiftsfritagelsen.