Lilleholt: Vi skal se markedsmodning før effektiv udrulning af 5G-netværket

DEBAT: Med 5G-handlingsplanen er der lagt et solidt fundament for, at Danmark bliver frontløber inden for udrulning og anvendelse af 5G-teknologi, mener forsyningsminister Lars Christian Lilleholt.

Af Lars Christian Lilleholt (V)
Energi-, forsynings- og klimaminister

I Danmark har vi i mange år været dygtige til at tage ny teknologi i brug.

Det digitale område er i rivende udvikling, og der introduceres løbende nye løsninger på markedet, hvilket giver bedre og hurtigere tjenester til forbrugere og virksomheder.

Med teleforliget fra maj 2018 er der bred politisk opbakning til, at vi fortsat skal være med helt i front, når det handler om at implementere ny teknologi på teleområdet. Vi skal udnytte de muligheder, som udviklingen bringer.

I de kommende år vil udviklingen ikke mindst dreje sig om at få 5G-mobilteknologi bredt ud i det danske samfund. Det er forventningen, at 5G-teknologien vil byde på helt nye erhvervsmuligheder, vækst og arbejdspladser.

5G vil give meget højere datahastigheder, end vi kender fra de eksisterende mobilnet. Samtidig vil 5G-nettene kunne håndtere, at langt mere udstyr samtidig kan kobles på internettet.

5G vil give en markant bedre pålidelighed og kvalitet, hvilket giver mulighed for, at mobilnettene kan bruges til helt nye formål.

Markedsmodning før effektiv udrulning
Regeringen præsenterede 18. februar en ny 5G-handlingsplan, som indeholder fire overordnede temaer: frekvenser, udrulning, regulering og anvendelse.

Temaerne har til formål at skabe de rigtige rammer for udrulning af 5G i Danmark. Det er en del af målsætningen for 5G-handlingsplanen, at Danmark bliver blandt de bedste til at anvende 5G.

Fokus på anvendelsen af 5G vil blandt andet ske ved gennemførelse af forskellige forsøg. Altså praktiske eksempler på anvendelse af mobilt bredbånd i en sektor, hvor 5G’s egenskaber er afgørende for, at 5G-udrulningen vil være efterspørgselsdrevet.

Der er derfor behov for en markedsmodning, før vi ser en effektiv udrulning af 5G i hele landet. Forsøgene skal bidrage til markedsmodningen med konkrete erfaringer, anvendelsesmuligheder, viden om nye forretningsmodeller og om barrierer og udfordringer, der eventuelt kan begrænse efterspørgslen.

Med udbredelsen af 5G vil vi komme til at opleve nye muligheder i forhold til automatisering af processer inden for en række sektorer.

Her tænker jeg blandt andet på automatisering inden for industriel produktion og på introduktion af selvkørende biler, men også inden for mange andre områder som for eksempel i landbruget og på hospitalerne.

Hospitalsrobotter kan gøre brug af 5G
5G-handlingsplanen blev offentliggjort på Odense Universitetshospital, hvor jeg havde muligheden for med egne øjne at se, hvordan robotterne er på vej ind i driften af hospitalerne.

Odense Universitetshospital tester i øjeblikket en robot, som skal gøre brug af 5G-net til at transportere blodprøver rundt på hospitalet.

Men det er kun toppen af isbjerget.

Det er forventningen, at robotten på sigt kan løse andre opgaver såsom transport af mad, udstyr til patientpleje og håndtering af sengelinned rundt på hospitalet.

Nu kommer de fleste roser jo med torne - og det gælder også 5G. Sikkerheden i 5G-nettene er helt afgørende.

Vi skal beskytte samfundets kritiske infrastruktur ordentligt. Det er Center for Cybersikkerhed, som har det ansvar.

De har blandt andet sammen med telebranchen udarbejdet cyber- og informationssikkerhedsstrategien for telesektoren.

5G-handlingsplanen har et andet fokus, nemlig på at skabe gode rammevilkår for udrulning og anvendelse af 5G-teknologi, men under skyldig hensyntagen til informationssikkerheden.

Med 5G-handlingsplanen bliver der lagt et godt fundament for dette arbejde. Og målsætningen er ambitiøs.

Danmark skal have en smidig og effektiv udrulning af 5G-nettet, og vi skal være blandt de bedste i verden til at anvende teknologien.

Det er min og regeringens ambition og vision.

Forrige artikel Lollands borgmester: Vi skal være et levende laboratorium for grøn energi Lollands borgmester: Vi skal være et levende laboratorium for grøn energi Næste artikel Dansk Miljøteknologi: Danmark har vundet en midtvejssejr om EU's drikkevandspolitik Dansk Miljøteknologi: Danmark har vundet en midtvejssejr om EU's drikkevandspolitik