Lilleholt trækker nødbremsen i Herning – men forhindrer ikke ekstraregninger

LEX HERNING: En hastelov skal forhindre Herning og resten af landets kommuner i at trække penge ud af fjernvarmesektoren. Men dermed er man ikke i mål, kritiserer socialdemokraten Jens Joel.

Det er sjældent, at den gule breakingbjælke i bunden af skærmen på TV 2 News er helliget fjernvarmesektoren.

Men ikke desto mindre var det tilfældet tidligt onsdag eftermiddag, da Lars Christian Lilleholt (V) præsenterede regeringens nye hasteindgreb i den såkaldte Herning-sag.

Et indgreb, som skal forhindre Herning Kommune i at trække et større millionbeløb ud af det lokale fjernvarmeselskab EGJ Varme.

“Det er afgørende, at vi nu og her får strammet reglerne, så kommunerne og deres selskaber fremover ikke længere har mulighed for at få en urimelig forrentning af deres historiske indskudskapital, og så vi sikrer, at forbrugernes penge bliver i sektoren eller sendes retur i form af investeringer og lavere varmepriser. Dermed sikrer vi, at varmeforbrugernes penge ikke kan bruges på alt mulig andet som at bygge svømmehaller,” siger forsyningsministeren i en pressemeddelelse.

Bred kritik af manøvre
EGJ Varme har i to omgange fået tilladelse til at opkræve 454 millioner kroner i forrentet indskudskapital fra 19.000 midtjyske fjernvarmekunder.

Læs også: Ny hastelov om fjernvarmesektoren: Her er konsekvenserne

En manøvre, som i tiden efter Energitilsynets seneste afgørelse fra januar 2017, er blevet bredt kritiseret på tværs af det politiske spektrum. En række partier med Socialdemokratiet i spidsen har krævet, at man dels fandt en løsning, som forhindrer EGJ Varme i at malke de sagesløse herningensere. Dels bremser resten af landets fjernvarmeselskaber i at gå samme vej i jagten på hurtig profit.

Hastelov L 213, som i dag blev fremsat i Folketingssalen, består i korte træk af tre tiltag:

Kommuner modregnes 100 pct. ved udlodninger fra varmesektoren:
Der indføres 100 procent modregning ved udlodninger fra varmesektoren som følge af forrentning af historisk indskudskapital. Det betyder, at kommunerne vil blive modregnet 100 procent i bloktilskuddet, hvis de vælger at trække forrentet historisk indskudskapital ud af deres fjernvarmeselskaber. Modregningen skal sikre, at kommunerne ikke anvender forrentningen af indskudskapitalen på kommunale anlægsprojekter.

Stramning af forrentningsgrundlaget:
De nuværende forrentningsregler strammes, så der kun kan opkræves forrentning af den del af indskudskapitalen, der anvendes i driften eller til at finansiere investeringer. Det betyder, at fjernvarmeselskaberne kun kan få forrentning af deres indskudskapital, hvis de investeres aktivt til gavn for forbrugerne. Den del af den historiske indskudskapital, der ikke anvendes til drift eller nye investeringer, kan i modsætning til i dag ikke forrentes fremover.

Loft over forrentning indregnet i varmepriserne:
Der fastsættes et loft over, hvor stor en forrentning der årligt kan indregnes i varmeprisen. Det betyder, at den del af varmeprisstigningerne, der skyldes forrentning, ”smørres ud” over opkrævningerne over flere år. Det gør ikke det samlede forrentningsbeløb mindre, men det modvirker, at forbrugerne får et pludseligt og uforholdsmæssigt stort prissmæk fra det ene år til det andet.

Lovforslaget er sendt i høring frem til 8. maj. Og ifølge onsdagens pressemeddelelse forventer man, at ovenstående ændringer træder i kraft på denne side af sommerferien.

Kan ikke afvise nuværende sager
Ministeren erkender dog samtidig, at det ikke er muligt at stille noget op i forhold til de to afgørelse, der allerede er truffet i relation til EGJ Varme.

“Hvad angår Energitilsynets afgørelser i 2012 og 2017 omkring Energigruppen Jylland Varme, så er det vurderingen fra både Justitsministeriet, Kammeradvokaten og Energistyrelsen, at en regelændring, der indebærer annullering af EGJ’s tilladelse til indregning af forrentning, eller som vil reducere størrelsen af den forrentning, som Energitilsynet har tilladt indregnet i priserne, vil udgøre et ekspropriativt indgreb og udløse betaling af fuld erstatning fra staten til de selskaber, som indgrebet er rettet imod,” hedder det således i pressemeddelelsen.

Og samme logik betyder, at man heller ikke kan afvise de 57 lignende ansøgninger om forrentning af historisk indskudskapital, som aktuelt afventer behandling i Energitilsynet.

”Vi har fået klar juridisk rådgivning fra flere sider, der fraråder at gribe ind i de konkrete sager i Energitilsynet med henvisning til, at det er ekspropriation og svarer til lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det lytter regeringen selvfølgelig til,” siger Lars Christian Lilleholt.

Håbet er dog, at man ved at forhindre kommunerne i at trække pengene ud af selskaberne fratager selskaberne incitamentet til at foretage forrentningen.

S: Skridt i den rigtige retning
Men som en tidligere oversigt udarbejdet af Altinget viser, er det kun halvdelen af de 57 ansøgende selskaber, som har kommunalt ejerskab. En del selskaber er forbrugerejede og dermed uden for farezonen, mens de sidste selskaber er enten helt eller delvist privatejede.

Og i denne kategori befinder EGJ Varme sig også. En tredjedel af aktierne er ejet af Herning Kommune, mens det kommercielle energiselskab Eniig sidder på de sidste to tredjedele af aktierne.

Og det udgør ifølge den socialdemokratiske energiordfører, Jens Joel, et problem.

“Hvis Herning Kommune trækker sin tredjedel ud, bliver kommunen modregnet 100 procent. Men de to tredjedele af ejerskabet, som ligger i energiselskabet, har ministeren ikke tænkt sig at gøre noget ved,” siger han.

Han ser Lilleholts hastelov som et skridt i den rigtige retning. Men mener ikke, at der er grund til at fejre det som en politisk sejr.

“Man forhindrer kommunerne i at trække overskuddet ud, men ændrer ikke på forrentningsgrundlaget af de ansøgninger, som allerede ligger hos Energitilsynet. Og så er der løsningen med, at man smører regningen tyndere ud hos forbrugerne. Men det ændrer jo ikke på regningen størrelse,” siger Jens Joel og fortsætter:

“Jeg synes, at man har været meget lang tid om at komme med det her indgreb. Nu må vi så se, hvad resultaterne bliver, og i hvor høj grad det faktisk forhindrer fjernvarmeselskaberne i at opkræve ekstraregningerne hos forbrugerne.”

Tilfredshed hos Dansk Fjernvarme
I Dansk Fjernvarme er direktør Kim Mortensen imidlertid mere positivt stemt.

“Der har igennem en lang årrække været politisk ønske om at sætte en stopper for fjernvarmeselskabernes mulighed for at trække penge ud af selskaberne. Derfor er jeg nu meget tilfreds med, at der kommer en politisk afklaring, så selskaberne ved, hvad de har at gøre med,” siger Kim Mortensen.

Direktøren understreger dog, at det samme princip om, at fjernvarmeforbrugernes penge bør bruges på fjernvarmerelaterede ydelser, bør skinne igennem, når regeringen vil forhandle sit udspil til en forsyningsstrategi.

“Jeg håber, at ministeren nu vil fastholde denne fornuftige linje, når indretningen af den fremtidige regulering skal på plads, sådan at fjernvarmeforbrugenes penge går til fjernvarme og ikke al muligt andet,” siger han.

Torsdag mødes Lars Christian Lilleholt med Folketingets partier til forhandlinger om den langsigtede regulering af fjernvarmesektoren.

Forrige artikel Ny hastelov om fjernvarmesektoren: Her er konsekvenserne Ny hastelov om fjernvarmesektoren: Her er konsekvenserne Næste artikel Richardson om Energikommissionen: Det ligner til forveksling vores arbejde Richardson om Energikommissionen: Det ligner til forveksling vores arbejde