Debat

Energibranchen er bekymret: EU-Kommissionens krav vil i værste fald umuliggøre Power-to-X-projekter

EU-reguleringen bør indrettes med den rette balance, så Power-to-X-brændstofferne reelt er grønne, uden det bliver så restriktivt, at det ikke lader sig gøre i praksis. Konsekvensen af EU-Kommissionens udspil på området bliver desværre det sidste, skriver Michael Madsen, Adriana Guerenabarrena og Michael Mücke Jensen.

En lækket retsakt skaber et bekymrende fundament for udviklingen af Power-to-X-teknologi, mener Wind Denmark, Brintbranchen og Drivkraft Danmark.
En lækket retsakt skaber et bekymrende fundament for udviklingen af Power-to-X-teknologi, mener Wind Denmark, Brintbranchen og Drivkraft Danmark.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Power-to-X (PtX) er i rivende udvikling over hele Europa, og med en dansk vedvarende energisektor i verdensklasse og et fleksibelt og veludviklet energisystem burde fundamentet for et dansk PtX-eksporteventyr være til stede. 

I regeringens klimaprogram fra 2020 forventes det, at PtX fortrænger mellem en 0,5 og 3,5 millioner ton C02 frem imod 2030 og dermed hjælper betragteligt til at opnå målsætningen om 70 procents reduktion af drivhusgasser.

Potentialet er stort, men hvis de indenlandske CO2-reduktioner og et dansk PtX-eksporteventyr skal forløses, kræver det, at krav og rammevilkår i både Danmark og EU understøtter produktionen og udviklingen af PtX-brændstoffer.

EU-reguleringen bør indrettes med den rette balance, så vi sikrer, at PtX-brændstofferne reelt er grønne, uden det bliver så restriktivt, at det ikke lader sig gøre i praksis

Michael Madsen, Adriana Guerenabarrena og Michael Mücke Jensen
Chefkonsulent i Wind Denmark, chef for regulering og analyse i Brintbranchen og teknik- og miljøchef i Drivkraft Danmark

En bekymrende lækage
Siden vedtagelsen af vedvarende energi-II-direktivet i 2018 har de vedvarende energiaktører utålmodigt ventet på den delegerede retsakt for produktion af PtX-brændstoffer til transportsektoren, de såkaldte Renewable Fuels of Non-Biological Origin (RFNBO).

Retsakten sætter kort sagt rammer og krav for, hvornår PtX-brændstof kan betragtes som et grønt alternativ til fossile brændstoffer i transportsektoren.

Wind Denmark, Brintbranchen og Drivkraft Danmark er i besiddelse af et lækket udkast af retsakten. Normalt bør man være varsom med lækkede udkast, men kravene i retsakten er af en så bekymrende karakter, at vi ser os nødsaget til at reagere på det foreliggende grundlag.

Her følger tre eksempler på, hvordan EU-Kommissionens krav til PtX-brændstoffer i bedste fald forsinker og fordyrer PtX-projekter – og i værste fald umuliggør dem.

Urealistiske dokumentationskrav til PtX-brændstoffer
For at PtX-brændstoffer kan betragtes som grønne, skal strømmen til PtX-produktionen selvfølgelig komme fra VE.

Problemet er dog, at EU-Kommissionen lægger op til, at der skal være et tidsmæssigt match på kvarterbasis mellem VE-elproduktion og PtX-produktion via Power Purchase Agreements (PPA).

Det er ikke teknisk muligt i Danmark, hvor elektricitet handles på timebasis. Hertil kommer, at PPA'er ikke er en lettilgængelig hyldevare, når der handles med grøn strøm på elmarkedet – og slet ikke på kvarterbasis.

Koblet med retsaktens øvrige krav om additionalitet (tilvejebringelse af ny grøn strøm), geografisk placering med mere, er der risiko for, at kvarterskravet får den konsekvens, at VE-projekter på den korte bane ikke kan indgå PPA'er og dermed ikke kan producere grøn strøm til PtX-brændstoffer.

Derfor opfordrer vi på det kraftigste til, at samtidighedskravet ændres til månedsbasis, da det vil være bedre afstemt med de nuværende PPA-produkter såvel som VE-oprindelsesgarantier.

Idriftsættelseskrav for vedvarende energi-anlæg udskyder PtX-produktionen 
Ifølge EU-Kommissionen skal nye VE-anlæg, der forsyner elektrolyseanlægget via PPA'er, sættes i drift indenfor samme 12 måneder som elektrolyseanlægget.

Kravene i retsakten er af en så bekymrende karakter, at vi ser os nødsaget til at reagere på det foreliggende grundlag.

Michael Madsen, Adriana Guerenabarrena og Michael Mücke Jensen
Chefkonsulent i Wind Denmark, chef for regulering og analyse i Brintbranchen og teknik- og miljøchef i Drivkraft Danmark

Det er problematisk, fordi etableringstiden for et elektrolyseanlæg (et til to år) og et VE-anlæg (tre til syv år) er meget forskellig.

For ikke at udskyde PtX-produktion til langt ud i fremtiden bør der indføres en overgangsordning, som tillader PtX-anlæg at indkøbe grøn strøm fra eksisterende VE-anlæg, indtil nye VE-anlæg står klar.

For snæver definition af additionalitet
Ifølge EU-Kommissionen er det kun nye og tilskudsfrie VE-anlæg, der kan komme i betragtning til PtX-produktion.

Dermed kan Danmark ikke drage fordel af en ambitiøs klimapolitik, hvor eksisterende vindmøller, der ikke længere modtager støtte, potentielt levetidsforlænges i en businesscase med egetforbrug og produktion af grøn brint.

Vi foreslår derfor, at det betragtes som additionelt, hvis det dokumenteres, at tilkobling til PtX-anlæg levetidsforlænger et VE-anlæg.  

I PtX-værdikæden kan de enkelte delelementer have særlige støttebehov. EU-Kommissionens lighedstegn mellem additionalitet og støttefrihed vil derfor være problematisk, da det vil udelukke store VE-ressourcer fra blandt andet CfD-støttet havvind.

Det bør derfor sikres, at definitionen af additionalitet understøtter modeller, der er omfattet af de kommende statslige udbud, herunder hvor udbud er kombinationen af vedvarende energi og brint/PtX (for eksempel på Hesselø).

Behov for handling
EU-reguleringen bør indrettes med den rette balance, så vi sikrer, at PtX-brændstofferne reelt er grønne, uden det bliver så restriktivt, at det ikke lader sig gøre i praksis.

Konsekvensen af EU-Kommissionens udspil bliver desværre det sidste. Wind Denmark, Brintbranchen og Drivkraft Danmark opfordrer derfor til, at den danske regering sammen med ligesindede EU-lande arbejder på at ændre den delegerede retsakt i de videre forhandlinger på EU-plan.

Definitionen for PtX på transportområdet risikerer at danne en uhensigtsmæssig præcedens i forhold til anvendelse på øvrige områder (for eksempel industri og landbrug).

Dermed risikerer vi, at det danske såvel som europæiske PtX-eventyr strander på et skrivebord i EU, før det er begyndt.  

Læs også
  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Michael Mücke Jensen

Teknik- og miljøchef, Drivkraft Danmark
civilingeniør, phD (DTU 1989)

0:000:00