Kommentar af 
Terje Aasland

Norges minister for olie og energi: Havbundsmineraler er begyndelsen på ny gren af norsk forsyningsindustri

Havbunden indeholder interessante mineralressourcer og metaller, der efterspørges over hele verden. Den norske regering foreslår derfor at åbne op for kommerciel minedrift på havbunden i Norge, så vi sikrer forsyningskæderne i en højspændt tid, skriver Terje Aasland (AP).

Norges minister for olie og energi, Terje Aasland, er overbevist om, at vores mineralressourcer på havbunden kan
udvindes bæredygtigt og ansvarligt, så længe de er rentable at genvinde.
Norges minister for olie og energi, Terje Aasland, er overbevist om, at vores mineralressourcer på havbunden kan udvindes bæredygtigt og ansvarligt, så længe de er rentable at genvinde.Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Terje Aasland
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I Norge er vi heldige at have store, værdifulde naturressourcer på havet: fiskebestande og olie- og gasressourcer.

Høsten af ressourcerne har givet arbejdspladser, et grundlag for afvikling i hele landet og indtægter til staten. De har været med til at lægge fundamentet for velfærdsstaten.

Det er lykkedes, fordi disse ressourcer er blevet forvaltet ordentligt. Norge har en lang og stolt tradition for videnbaseret, omfattende og forsigtig ressourceforvaltning.

Omfattende, bæredygtig og ansvarlig

Ressourcevurderinger foretaget af det norske oliedirektorat viser, at vi formentligt også har vigtige mineralressourcer på havbunden af den norske sokkel.

Det er kun ved at åbne områder, at industriens aktører kan bidrage til øget kortlægning af og dataindsamling i de norske farvande

Terje Aasland
Norsk minister for olie og energi

Regeringen foreslår nu at åbne områder for kommerciel mineralaktivitet på havbunden i Norge. Med dette vil vi facilitere rentable, bæredygtige og ansvarlige offshore mineralaktiviteter.  

I rapporten hvidbogen har vi også fremlagt en strategi for forvaltning af Norges mineralressourcer på havbunden. Det er kun ved at åbne områder, at industriens aktører kan bidrage til øget kortlægning af og dataindsamling i de norske farvande.

Regeringen ønsker, at Norge skal være førende i verden, når det gælder faktabaseret og vidensbaseret forvaltning af havbundens mineralressourcer.

En førende indsats, der er omfattende, bæredygtig og forsigtig, og hvor der tages hensyn til miljøet i alle faser af forretningen. En førende indsats, der sikrer vidensopbygning, og hvor man går frem trin for trin.

En sikker forsyningskæde i usikre tider

Det er velkendt, at havbunden indeholder interessante mineralressourcer. Der er nu øget interesse for disse ressourcer, da efterspørgslen efter vigtige metaller stiger over hele verden.

Befolkningstilvækst, stigende velstand og overgangen til et lavemissionssamfund kræver nemlig store mængder metaller.

Disse metaller skal komme et sted fra. Norge bør hjælpe med at opfylde denne efterspørgsel, hvis vores ressourcer er rentable.

Læs også

En stor del af mineralproduktionen og -forarbejdningen er i øjeblikket koncentreret i nogle få enkelte lande. Dette fører til usikre forsyningslinjer og uheldige afhængigheder.

Den nye geopolitiske situation gør det vigtigere end tidligere, at Vesten ikke bliver for afhængig af forsyninger fra lande, vi ikke ønsker at være afhængige af.

Det betyder, at vi er nødt til at lede efter andre forsyningskilder for metaller og mineraler. Mineraler fra havbunden, heriblandt fra Norge, kan på sigt spille en rolle i fremtidens forsyning af vigtige metaller, som verden får brug for.

Starten på en ny gren af norsk industri

Ved at tillade kommerciel kortlægning vil vi gøre det lettere at styrke vidensbasen om havbundens mineralaktiviteter. Det gør vi, fordi vi har brug for mere viden.

Det fremgår af den proces, som det norske ministerium har igangsat og gennemført de seneste år, og som ligger til grund for forslaget om at åbne arealerne op.

Dette kan være den spirende star på en ny norsk industrigren, som landet, Vesten og verden har brug for

Terje Aasland
Norsk minister for olie og energi

I dag er det kun staten, der kan kortlægge Norges store havområder for mineraler. For at øge viden og dataindsamling om både ressourcer og miljø skal både regeringen og industrien inddrages.

Tilsammen vil kortlægningsaktiviteterne i både statslig og privat regi bidrage til at styrke vidensgrundlaget og dermed også styrke forvaltningen af disse statslige naturressourcer.

Samtidig er jeg overbevist om, at vores mineralressourcer på havbunden kan udvindes bæredygtigt og ansvarligt, så længe de er rentable at genvinde.

Norge har stor erfaring med forretningsaktiviteter og har stærke forsknings- og teknologimiljøer relateret til olie- og gasindustrien, havet og marine ressourcer. Dette er et godt udgangspunkt for at udvikle rentable mineralaktiviteter på havbunden.

Gennem mange års aktivitet har norskbaserede miljøer formået at indtage førende positioner i de globale havindustrier. Norge er således i en god position til at blive leverandør af viden og teknologi til en ny og global industri baseret på udvinding af mineralforekomster på havbunden.

Næste skridt er nu, at det norske Storting behandler rapporten. Når det er sket, vil regeringen indlede forskellige processer for tildeling af licenser til havbundsmineralaktiviteter i Norge.

Dette kan være den spirende star på en ny norsk industrigren, som landet, Vesten og verden har brug for.

Oversat fra Altinget.no.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Terje Aasland

Olie- og energiminister, Norge

0:000:00