Pia Olsen Dyhr: Klog og grøn regulering skal redde fjernvarmen

DEBAT: Fjernvarmens økonomiske problemer skal ikke løses ved fri konkurrence, men ved at tænke grønt. Vi skal sætte turbo på omstillingen af varmeforsyning til vedvarende energi, skriver Pia Olsen Dyhr (SF).

Af Pia Olsen Dyhr (SF)
Partiformand og energiordfører

Fjernvarmen står over for to økonomiske udfordringer. Den ene indtræffer nytårsaften, når grundbeløbet bortfalder. Det er vi nødt til at gøre noget ved nu.

Den anden drejer sig om, hvordan vi løbende kan effektivisere fjernvarmen – samtidig med at vi understøtter overgangen til 100 procent vedvarende energi.

Først er det værd at huske, at fjernvarmen langt de fleste steder er den billigste opvarmningsform, og at sektoren er godt i gang med en omstilling til vedvarende energi.

Når mange varmeforbrugere bor eller arbejder tæt sammen, er fjernvarme næsten altid den bedste løsning. Derfor er der god grund til at kigge på mulighederne for at få flere over på fjernvarme.

Det centrale er bæredygtige alternativer
Efter nytår bliver fjernvarmen dyrere – nogle steder lidt dyrere, andre steder meget dyrere. Vurderingen af, hvor galt det går varierer. Det har været kendt i mange år, at grundbeløbet ville bortfalde, men ikke alle værker har tilpasset sig.

Som undskyldning skal det siges, at der ikke er klarhed over de fremtidige betingelser for drift af fjernvarmeværker. Specielt har der været og er stadig uklarhed om elvarmeafgiften.

Derfor kan jeg godt forstå, at det har været svært at vælge, hvilken investeringsvej man skal gå. Burde vi ikke give de værker, der rammes hårdest, en forlænget frist, så de fik tid til at undersøge mulighederne for at gå over til varmepumper med videre?

Så er der måske også nogle små værker, der ikke bør køre videre. Det er jeg åben over for. Men det er helt centralt, at kunderne ledes over i bæredygtige alternativer – ikke naturgasfyr eller ureguleret brug af biomasse. Typisk bør de tilskyndes til at vælge varmepumper.

Regulering skal tjene et godt formål
Der er også overvejelser om fri konkurrence i fjernvarmesektoren. En analyse fra Deloitte med flere anbefaler nærmest en afregulering. Analysen er mildt sagt ikke overbevisende.

Ja, Sverige, som har mindre regulering end Danmark, har lidt billigere fjernvarme; men Tyskland, som også har mindre regulering, er lidt dyrere.

Og der mangler desværre en grundig analyse af, om det overhovedet giver mening uden videre at sammenligne Danmark og Sverige – det mener Dansk Fjernvarme ikke. Og ikke nok med det.

Som jeg skrev i mit forrige indlæg, bør man jo ikke sammenligne, hvordan det ser ud nu, men hvordan tingene vil se ud i en fremtid, hvor vi ikke bruger fossile brændstoffer.

For mig at se ville det være en letsindig gambling med dansk energipolitik at give konkurrencen fri. Vi har indgået aftaler om en effektivisering af fjernvarmesektoren, og man bør i det mindste vente til, at vi har set, hvordan de aftaler virker.

Til gengæld er der al mulig grund til at se på dele af reguleringen. Vi skal ikke have regulering for reguleringens skyld, men fordi den tjener et godt formål.

Fri konkurrence løser ikke udfordringerne
En af de ting, vi skal se på, er, hvor mange værker der fortsat skal producere både el og varme. Altså på kraftvarmebindingen – Danmark er nærmest verdensmester i at få både el og varme ud af vores værker.

Men fremover vil mere og mere el komme fra vind og sol, og værkerne skal i højere grad bruge el – via varmepumper med videre – frem for at producere el. Vi skal tilpasse reguleringen denne grønne fremtid.

Som jeg skrev i mit forrige indlæg, er det helt afgørende, at vi nu sætter turbo på omstilling af også varmeforsyning til vedvarende energi. Det er den afgørende ledetråd.

Men det skal naturligvis ikke være dyrere end nødvendigt for borgere og virksomheder. Jeg deler bare ikke troen på, at fri konkurrence i fjernvarmesektoren er en løsning på de udfordringer.

Forrige artikel Grøn Energi: Drej på disse tre knapper for at sikre den grønne omstilling Grøn Energi: Drej på disse tre knapper for at sikre den grønne omstilling Næste artikel Genanvendelsesvirksomhed: Sådan får vi et Danmark uden affald Genanvendelsesvirksomhed: Sådan får vi et Danmark uden affald
Regeringen vil fritage foreninger for gebyrer på affald

Regeringen vil fritage foreninger for gebyrer på affald

AFFALD: De velgørende foreningers genbrugsbutikker slipper fremover for at betale afgift, når de afleverer affald på genbrugspladserne. Det er regeringen blevet enig med et flertal i Folketinget om – men EU-regler kan forhindre afgiftsfritagelsen.