Rambøll: Lad os få fakta på bordet i forsyningsdebatten

REPLIK: Vi har brug for fakta i energidebatten, men fakta skal forstås og bruges rigtigt, skriver markedschef i Rambøll og chefkonsulent i Rambøll Sverige.

Af Anders Dyrelund og Olle Jidinger
Hhv. energiplanlægger og markedschef, Rambøll Energi, og chefkonsulent, Rambøll Sverige

I debatten i Altinget om dansk og svensk fjernvarme er det blevet påpeget, at konklusioner bør baseres på fakta. Det skriver Thomas Capral Henriksen, chefkonsulent i Dansk Energi, blandt andet i sit seneste indlæg. Og det er vi enige i.

Men det er vigtigt, at de faktuelle data forstås og bruges rigtigt. Vores viden om danske og svenske forhold viser, at vores fjernvarme vil blive mere effektiv (og billigere) for forbrugerne og samfundet, hvis den ligesom i Sverige får et friere brændselsvalg og frihed til at etablere fjernkøling som en del af fjernvarmen. Der er dog også flere indikationer på, at det kan gå i den gale retning, hvis vi som i Sverige tillader, at andre end forbrugerne kan profitere på fjernvarmens naturlige monopol.

Laveste priser i Danmark er langt under alternativ
Vi mener ikke, at varierende priser i sig selv er et tegn på ineffektivitet. Vi ved fra vores analyser, at omkostningerne varierer meget afhængigt af de lokale forhold, kundernes størrelse og adgangen til billig energi med videre. For effektivt drevne værker bør prisen derfor variere tilsvarende. Dertil kommer, at det ser ud til at være et fordyrende element, når ejerne må tjene penge på fjernvarmen. I Sverige er de laveste priser ikke ret meget lavere end alternativet, mens de laveste priser i Danmark ligger langt under den alternative pris.

Dette siger vi ud fra vores dansk-svenske erfaringer samt vores egne analyser, herunder især rapporten om redningsplan for de små dyre naturgasfyrede fjernvarmeværker, som vi udarbejdede for Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker i september 2011.

Rapporten viste, at priserne var ekstra høje for de små værker, fordi der ikke var frihed til at vælge det billigste brændsel, og at der var en overvægt af privatejede værker blandt de dyreste. Ifølge redningsplanen kunne et friere brændselsvalg redde værkernes økonomi. Folketinget gav efterfølgende de dyreste værker dispensation fra påbuddet.

Ud af den negative spiral
Det har hjulpet, så mange værker er kommet ud af den negative og ind i den positive spiral, så der kommer flere kunder til. Det ses blandt andet af Energitilsynets seneste statistik fra marts 2018. Det blev også konkluderet i rapporten, at værkerne takket være god tilslutning og lang levetid af ledningsnettet er et aktiv for både forbrugerne og for samfundet med hensyn til at realisere energipolitikken.

Værkerne kan for relativt små investeringer etablere en stor fleksibel varmepumpe som alternativ eller supplement til gasmotoren. Den kan som afbrydelig el-forbruger meget bedre og billigere integrere den fluktuerende vindenergi end mange små individuelle, ufleksible og relativt dyre varmepumper.

De små fjernvarmeværker hjælper således el-systemet med at øge det fleksible elforbrug, uden at der skal investeres ekstra i el-nettet.

Forrige artikel Genvindingsindustrien: Konkurrenceudsæt affaldet, så det tilgodeser miljøet Genvindingsindustrien: Konkurrenceudsæt affaldet, så det tilgodeser miljøet Næste artikel Margrete Auken: Vi må forlade os på EU, når det kommer til plastik Margrete Auken: Vi må forlade os på EU, når det kommer til plastik
Regeringen vil fritage foreninger for gebyrer på affald

Regeringen vil fritage foreninger for gebyrer på affald

AFFALD: De velgørende foreningers genbrugsbutikker slipper fremover for at betale afgift, når de afleverer affald på genbrugspladserne. Det er regeringen blevet enig med et flertal i Folketinget om – men EU-regler kan forhindre afgiftsfritagelsen.