Dansk Energi: Debatten om fremtidens fjernvarme skal baseres på fakta

REPLIK: Vi skal ikke glemme fakta i debatten om fremtidens fjernvarme, og der peger alle tegn på, at det svenske fjernvarmesystem er det danske overlegent, når det gælder forbrugernes varmeregning, skriver Thomas Capral Henriksen.

Af Thomas Capral Henriksen
Chefkonsulent, Dansk Energi

Regeringens energiudspil, som udkom i sidste uge, sætter en ny kurs for fjernvarmesektoren, hvor forbrugere og selskaber i højere grad sættes fri.

Dansk Energi, som repræsenterer 45 procent af produktionen af fjernvarmen i Danmark, støtter den kurs, da det kan give billigere og grønnere fjernvarme. Det viser erfaringer fra vores svenske naboer.

Rambøll rammer forbi i kritik
Regeringens planer for fjernvarmesektoren tager afsæt i to tidligere politiske aftaler fra 2016 og 2017. I forbindelse med den første aftale fik regeringen lavet en større konkurrenceanalyse af fjernvarmesektoren.

Analysens hovedkonklusion lyder, at Danmark bør lade sig inspirere af Sverige, hvor fjernvarmesektoren er dereguleret, fordi frisætningen kan overflødiggøre tung bureaukratisk regulering – til fordel for selskaber, forbrugere og samfundet.

På baggrund af konkurrenceanalysens konklusion, har vi i Dansk Energi efterfølgende kigget nærmere på forskelle mellem danske og svenske priser på fjernvarme i perioden 2010-2015.

I et indlæg i Altinget 30. april langer Rambøll ud efter vores undersøgelse. I Dansk Energi vil vi altid gerne diskutere vores analyser og metoder på et sagligt grundlag, men Rambølls udlægning af vores undersøgelse af priserne på fjernvarme i Danmark og Sverige er forfejlet.

Så lad mig skabe lidt klarhed.

Lavere priser på fjernvarme i Sverige
Vi skal have som mål, at fjernvarmen i Danmark er et billigt, grønt og attraktivt produkt for forbrugerne.

For at sikre det er det selvfølgelig relevant at blive klogere på, hvad andre lande gør på området – heriblandt Sverige. Overordnet finder vi, at svenskerne har haft billigere og grønnere fjernvarme samt en betragteligt lavere spredning i priserne end Danmark.

De lavere svenske priser kan ikke umiddelbart forklares med forskelle i fysiske forhold.

Når vi kontrollerer for relevante produktions- og forbrugsfaktorer samt renser for afgifter og tilskud, er den svenske fjernvarme stadig signifikant billigere end den danske.

Kort sagt giver vores analyse ingen tegn på, at svenskerne har et dårligere system end vores eget.

Tværtimod kan vi se, at ingen forbrugere i Sverige har de meget høje fjernvarmepriser på over 20.000 kroner om året, som adskillige danske fjernvarmeselskaber døjer med.

I sit indlæg forholder Rambøll sig ikke til alle de danske fjernvarmekunder, der i dag betaler en alt for høj varmepris, som den nuværende regulering giver mulighed for at tvinge dem til.

Fokus på forbrugerne, ikke eksport
Med udgangspunkt i vores egen analyse og regeringens konkurrenceanalyse har vi i Dansk Energi argumenteret for, at en deregulering af fjernvarmesektoren kan være et reelt alternativt til administrativt bøvlede indtægtsrammer og benchmarking.

I den fri konkurrence vil incitamentet til effektiviseringer og lave varmepriser komme fra et naturligt konkurrencepres fra andre aktører eller andre varmekilder.

Som Rambøll rigtigt nok nævner, kigger vores analyse ikke på, hvorvidt eksporten af fjernvarmeprodukter og konsulentydelser påvirkes forskelligt under henholdsvis de svenske og danske markedsformer.

Derfor kan vi ikke vurdere, om Rambøll og andre danske fjernvarmeleverandører står til at miste eksportmuligheder eller manglende rådgivning i forhold til at indgå i benchmarking, hvis fjernvarmen dereguleres efter et svensk forbillede.

For Dansk Energi har omdrejningspunktet været, hvordan forskellige markedsformer påvirker forbrugernes varmepris.

Hvis Rambøll har lavet lignende analyser på området, vil vi gerne opfordre Rambøll til at offentliggøre dem.

Lad os få vendt hver en sten, så vi kan få en debat om en ny regulering af fjernvarmen baseret på fakta, analyser og inspiration fra best practice.

Forrige artikel Fjernvarmen til regeringen: Hasarderet at ophæve forbrugerbindinger uden at kende konsekvenserne Fjernvarmen til regeringen: Hasarderet at ophæve forbrugerbindinger uden at kende konsekvenserne Næste artikel Axcelfuture: Fornuftigt at fjerne tilslutnings- og forblivelsespligten Axcelfuture: Fornuftigt at fjerne tilslutnings- og forblivelsespligten