V: Danmark er klar til et kursskifte i fjernvarmesektoren

DEBAT: Tiden og teknologiudviklingen er nu til, at forbrugerne frit kan vælge den opvarmningsform, der passer til netop dem. Og fjernvarmesektorens mangeårige vokseværk gør, at sektoren i højere grad kan stå på egne ben og tage konkurrencen op med andre opvarmningsformer, skriver Thomas Danielsen (V).

Af Thomas Danielsen (V)
Energi- og klimaordfører

Reguleringen af den danske fjernvarmesektor har gennem årene skabt et solidt fundament for en stærk sektor, der bidrager til den grønne omstilling og sikrer danskerne forsyningssikkerhed i verdensklasse.

Fjernvarmesektoren har tjent forbrugerne godt. Reguleringen har været nødvendig for, at sektoren har kunnet vokse og udvikle sig.

Men nu står vi ved en skillevej. Vores energi kommer i stigende grad fra vedvarende energikilder, udviklingen inden for grønne teknologier drøner afsted som aldrig før, og de forskellige muligheder for opvarmning bliver flere og flere. Tiderne er skiftet.

Derfor er det nødvendigt at genoverveje reguleringen af fjernvarmesektoren, så vi fortsat kan sikre en sektor i topform og fair priser til forbrugerne.

I regeringens energiudspil foreslår vi en gradvis ophævelse af forbruger- og produktionsbindinger. Vi skal skrue op for friheden og fleksibiliteten, så forbrugerne har mulighed for at vælge den bedste og billigste løsning. Og her er det jo indlysende, at forbrugerne aldrig vil opnå det frie valg, så længe de tvinges til en bestemt opvarmningsform. Tiden og teknologiudviklingen er nu til, at forbrugerne frit kan vælge den opvarmningsform, der passer til netop dem.

Fjernvarmen skal dereguleres
Netop fjernvarmesektorens mangeårige vokseværk gør, at sektoren i højere grad kan stå på egne ben og tage konkurrencen op med andre opvarmningsformer.

Vi har før set, at det med de rette investeringer er muligt for værkerne at effektivisere og tilbyde forbrugerne yderst konkurrencedygtige priser. Tilmed lempes elvarmeafgiften nu, hvilket gør det endnu mere attraktivt og økonomisk muligt for værkerne at investere i store, eldrevne varmepumper.  

Men sektoren skal selvfølgelig sikres optimale muligheder for effektivisering og investering. Fra politisk side skal vi give fjernvarmen de kort på hånden, der er nødvendige for at kunne konkurrere på lige fod med andre opvarmningsformer. Derfor er det en klar prioritet for regeringen at deregulere i fjernvarmen, så fjernvarmen også tilbydes frihed og fleksibilitet til at vælge den mest omkostningseffektive løsning.

Helt konkret foreslår regeringen at ophæve kraftvarmekrav og brændselsbinding til naturgas, så værkerne kan træffe selvstændige beslutninger om brændsel og produktion, der fremmer den grønne omstilling og sikrer forbrugerne de bedste priser. Fjernvarmebranchen har længe kaldt kraftvarmekravet og brændselsbindingen en klods om benet. Derfor håber jeg, vi snart kan indgå et bredt energiforlig, så vi kan få et opgør med disse utidssvarende krav.

Ingen lades i stikken
Det er selvfølgelig vigtigt, at der bliver taget hånd om de værker, der ikke er i stand til at foretage de investeringer, der skal til for at kunne konkurrere.

Ligesom det er nødvendigt at tage hånd om de værker, der rammes af grundbeløbets ophør. Med energiudspillet afsætter regeringen 540 millioner kroner til at afbøde konsekvenserne for forbrugerne af grundbeløbets ophør. Der er selvfølgelig ingen værker eller forbrugere, der må lades i stikken.

Friheden og fleksibiliteten skal komme både værker og forbrugere til gode.

Jeg glæder mig over, at vi nu tager et stort skridt i retningen af en endnu bedre fjernvarmesektor, hvor forbrugerne, forsyningssikkerhed og grøn omstilling er i fokus.

Forrige artikel Vognmænd til Københavns politikere: Udsæt hjemtagning af affaldsindsamling Vognmænd til Københavns politikere: Udsæt hjemtagning af affaldsindsamling Næste artikel Torsten Schack: Et IT-sikkert Danmark er et trygt Danmark Torsten Schack: Et IT-sikkert Danmark er et trygt Danmark