Kenneth Fredslund Petersen
 svarer 
Thomas Danielsen

Vil ministeren redegøre for kriterierne for, hvornår en lufthavn anses for at være en mindre regional lufthavn samt regelsættet herfor?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Transportudvalget, Spørgsmål 285

Vil ministeren redegøre for kriterierne for, hvornår en lufthavn anses for at være en mindre regional lufthavn samt regelsættet herfor?

Svar fra mandag den 25. marts 2024

Vil ministeren redegøre for kriterierne for, hvornår en lufthavn anses for at være en mindre regional lufthavn samt regelsættet herfor?

Svar:

Der er findes ikke en etableret definition af begrebet mindre, regional lufthavn.

Med den politiske aftale Grøn luftfart i Danmark af 15. december 2023 er der afsat støttemidler til lufthavne i Esbjerg, Midtjylland og Sønderborg med formål om at understøtte sammenhængskravet og mobiliteten på tværs af landet. Disse lufthavne omtales som mindre, regionale lufthavne i aftalen. De tre lufthavne er blandt andet udvalgt, da EU’s statsstøtteregler gør det meget vanskeligt for større lufthavne at modtage direkte støtte.

EU’s statsstøtteregler, herunder navnlig gruppefritagelsesforordningen (forordning EU nr. 651/2014 med senere ændringer), giver forholdsvis vide rammer for at give driftsstøtte til mindre lufthavne uden forudgående godkendelse fra EU-Kommissionen.

For at være berettiget til at modtage driftsstøtte efter gruppefritagelsesforordningen (artikel 56a) skal en lufthavn leve op til en række krav. En af de relevante betingelser for at yde driftsstøtte til de tre lufthavne er, at der ikke må ydes støtte til lufthavne med en gennemsnitlig årlig passagertrafik på over 200.000 passagerer eller 200.000 tons fragt i de to regnskabsår, der går forud for det år, hvor støtten faktisk ydes 1 .

Gruppefritagelsesforordningens artikel 56a, stk. 15 (I den danske sprogversion er en fejl. I stk. 15 skal der stå ”driftsstøtte” og ikke “investeringsstøtte”).

1 Side I en resolution fra 2012 2 henviser Europa Parlamentet til, at der ikke eksisterer en anerkendt universel definition af en regional lufthavn. Parlamentet definerer dog i resolutionen en regional lufthavn, som en lufthavn hvis passageropland ikke omfatter en hovedstad, og at lufthavnen ikke fungerer som en hub. En hub er en lufthavn, hvor et eller flere flyselskaber koncentrerer deres passagerer, som herfra flyver videre til deres destination. Fx er Københavns Lufthavn hub for SAS, hvor SAS samler passagerer fra særligt Skandinavien.

Interesseorganisationen Aiports Council International har i en rapport 3 om europæiske regionale lufthavne fra 2023 defineret en regional lufthavn, som en lufthavn der primært betjener korte eller mellemlange ruter og primært betjener såkaldte ”point to point-ruter”.

Point to point kan tilnærmelsesvist oversættes til ”endepunkt til endepunkt”, og omfatter således ruter, hvor der ikke er mellemlandinger.

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024