Sigurd Agersnap
 svarer 
Jeppe Bruus

Hvad er reglerne for rentetilskrivning til restskat hos ejerboligejere?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Skatteudvalget, Spørgsmål 435

Vil ministeren redegøre for reglerne for rentetilskrivning til restskat hos ejerboligejere, hvis restskat er opstået på baggrund af, at den foreløbige ejendomsvurdering viser sig at være lavere end den endelige vurdering?

Svar fra mandag den 6. maj 2024

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra Skattestyrelsen og Vurderingsstyrelsen:

”I svaret lægges det til grund, at der med ’foreløbige ejendomsvurdering’ menes foreløbige 2022-vurderinger, som indledningsvist udgør beskatningsgrundlag for boligejerne for indkomståret 2024. Fra og med 2024 opgøres både ejendomsværdiskat og grundskyld på årsopgørelsen, som fungerer ved, at boligejerens slutskat, dvs. indkomstskat, ejendomsværdiskat og grundskyld m.v., opgøres en gang årligt på årsopgørelsen. Den første årsopgørelse dannes i perioden fra marts og frem i året efter indkomståret. Det vil sige i marts 2025 for indkomståret 2024. Årsopgørelsen kan resultere i en restskat eller en overskydende skat. Indtræder der ændringer til den første årsopgørelse, beregnes og udsendes en ny årsopgørelse.

Når de foreløbige 2022-vurderinger erstattes af de endelige 2022-vurderinger, vil ejendomsskatter beregnet på baggrund af de foreløbige 2022-vurderinger skulle efterreguleres, jf. ejendomsskattelovens § 82. Efterreguleringen vil ske gennem personskattessystemerne. I personskattessystemerne anvendes tre forskellige typer af forrentning af en restskat. Fra den 1. januar og frem til 1. juli beregnes en dag-til-dag-rente. Den 1. juli beregnes et engangsprocenttillæg, jf. kildeskattelovens § 61, stk. 2. Ved dannelse af en ny årsopgørelse efter 1. september beregnes der renter pr. påbegyndt måned efter § 62 A. Det vil sige, at rentetilskrivningen varierer alt efter tidspunktet, som den endelige 2022-vurdering udsendes på. Det forventes, at de endelige 2022-vurderinger udsendes i løbet af 2025.

Renterne på en restskat påløber til og med betalingsdagen for så vidt angår dag-til-dagrenten. Procenttillægget er et fast tillæg, og renter efter § 62 A beregnes indtil den måned, hvor årsopgørelsen udskrives. Renten er en del af restskatten, som skal betales den 20. i de måneder, som fremgår af rateopkrævningen. Rentesatserne for restskatter på årsopgørelsen for 2024 kendes endnu ikke, hvorfor rentesatserne for restskatter på årsopgørelsen for 2023 genbruges i nedenstående eksempler:

• Rente af en restskat på 1.000 kr., som betales den 16. maj 2025: dag-til-dag-rente på 5,5 pct. beregnet i 137 dage svarer til en rente på 20,93 kr.

• Rente af en restskat på 1.000 kr. med betalingsfrist den 20. august 2025: procenttillæg beregnet med 7,5 pct. udgør en rente på 75 kr.

• Rente af en restskat på 1.000 kr. med betalingsfrist den 20. oktober 2025: procenttillæg og rente med 0,6 pct. pr. måned i 2 måneder udgør 75 kr. og 12,90 kr. eller i alt nedrundet til 87 kr. ”

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024