Troels Christian Jakobsen
Svar til 

Svar til Jakobsen: 99 procent af biomassen er importeret og det betragtes som CO2-neutralt

Spørgsmål fra Rådhuset oprettes på basis af Københavns Kommunes database over de spørgsmål, der stilles af Borgerrepræsentationens medlemmer og besvares af kommunens borgmestre. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

2021 - 8929

1. Hvor stor en andel af den benyttede biomasse i Københavns Kommunes energiforsyning er importeret?
2. Hvor stor en andel af den benyttede importerede biomasse er træbaseret? Hvilke øvrige typer importeret biomasse benyttes, og i hvilket omfang?
3. Hvor stor en andel af den benyttede danske biomasse er træbaseret? Hvilke øvrige typer dansk biomasse benyttes, og i hvilket omfang?
4. Hvad er CO2-påvirkningen ved at benytte de forskellige typer af biomasse?

Svar fra fredag den 3. december 2021

1. Københavns Kommune er en del af det nationale el-system og én af 18 kommuner i Hovedstadens Fjernvarmesystem. Svaret vedrører derfor Hovedstadens Fjernvarmesystem, hvor Amagerværket (ejet af HOFOR) og Avedøreværket (ejet af Ørsted) står for størstedelen af biomasseforbruget i hovedstadsområdet.

Hos HOFOR var 99 % af biomassen importeret fra andre lande i 2020, hvori mindst 83 % af det stammede fra EU-lande (se her). Af Ørsteds brancheaftale rapport 2019 (se her) fremgår det, at 88 % af den benyttede biomasse var importeret.

Bemærk, at disse tal kan variere fra år til år, afhængig af leverance og markedspriser.

Spørgsmål 2 og 3 besvares samtidig nedenfor:
Al den biomasse HOFOR benyttede på Amagerværket i 2020 (dansk og importeret) var træbaseret. I 2020, anvendt HOFOR 169.000 tons træpiller, 640.000 tons træflis, og 400 tons træstammer. Træstammerne kom fra Danmark, og resten af den danske biomasse var i træflis form.

Ørsted benytter indenlandsk halm på Avedøreværket (stort set svarende til alt rest halm fra hele Sjælland).

Amager Ressourcecenter (ARC) afbrænder parkaffald og andet indenlandsk affaldsbiomasse. De har tidligere importeret rødder og andet affaldsbiomasse.

Der findes desværre ikke flere offentlige tilgængelige detaljer om, hvilke typer og mængder der er benyttet, og den tilgængelige information, der findes om hvilke typer biomasse benyttes, er ikke altid opdelt efter dansk og importeret.

4. Emissionsfaktorerne er sat til 0 for alle typer biomasse. Biomasse er i udgangspunktet CO2-neutral, fordi planternes optag af CO2 under væksten går lige op med frigivelsen ved forbrændingen. Denne praksis er fastlagt af UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Københavns Kommunes opgørelsesmetode i forbindelse med CO2 regnskaber og målet om en CO2-neutral hovedstad i 2025 følger anbefalingen fra UNFCCC.

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024