CHEFKONSULENT MED ERFARING INDEN FOR PLANTEBESKYTTELSE, PESTICIDER OG MILJØ

Vil du arbejde for, at den fremtidige regulering af dansk landbrugs anvendelse af plantebeskyttelse er bedst mulig, så miljøhensyn kan gå hånd i hånd med en moderne konkurrencedygtig fødevareproduktion, og vores medlemmer fortsat kan producere nogle af de bedste fødevarer i verden? Bliver du motiveret af at arbejde med en aktuel politisk dagsorden, hvor mange fagligheder og synspunkter skal mødes for at finde de bedste løsninger? Så er muligheden her.


Landbrug & Fødevarer er en erhvervsorganisation for landbrugs- og fødevareklyngen. Fra produktionen i landbruget til åbning af eksportmarkederne og alt derimellem. Vores medlemmer lever af at producere varer i verdensklasse, og vi lever for at styrke vores medlemmers vilkår og konkurrenceevne i hele værdikæden. I afdelingen for Vand & Natur har vi ansvaret for at sikre fødevareerhvervets interesser i miljø- og naturpolitikken, og understøtte medlemmerne i at bevare en balanceret og bæredygtig produktion i Danmark.

Lige nu søger vi en chefkonsulent, der er fagligt stærk på anvendelse af plantebeskyttelse i et moderne landbrug, samt pesticider og reguleringen heraf. Du vil også blive involveret i andre af de politikområder, vi beskæftiger os med.

Om jobbet
På et højt fagligt niveau, skal du være med til at sikre de bedste rammer for dansk landbrug, både i forhold til eksisterende og fremtidige produktionsformer. Du bliver en del af den politiske interessevaretagelse, og skal være med til at skabe en god dialog mellem erhverv og embedsværket, politikere, forskere og andre interessenter.

Du skal være med til at binde det faglige og de politiske niveauer sammen ved at opbygge stærke samarbejdsrelationer både internt og eksternt.

Opgaverne spænder bredt og vil bl.a. omfatte:

 • Politisk rådgivning internt og af L&F’s medlemmer

 • At holde dig løbende orienteret om politikområderne i medier, netværk, EU m.v.

 • Deltage i møder med embedsværk, politikere og andre interessenter og løbende opbygge og udbygge faglige og politiske netværk

 • Vurdere konsekvenser af lov- og politikændringer på området og udarbejde høringssvar

 • Udarbejde oplæg til løsninger og medvirke i drøftelser og forhandlinger omkring de politiske udfordringer for fødevareerhvervet

 • Facilitere holdningsdannelsen og beslutninger af forhandlingsmandater i L&F’s besluttende organer, herunder udarbejde notater, oplæg, policy-notater mv.

 • Løbende kommunikation i relevante medier samt møder og oplæg for medlemmer, bestyrelse m.m. omkring konsekvenser af løsninger og ændringer i rammevilkårene og resultater af vores indsatser

 • Aktivt indgå i EU processer, herunder deltage i møder i EU regi, blandt andet i arbejdsgrupper inden for plantebeskyttelse og pesticider i Copa-Cogeca, som er den europæiske landbrugsorganisation

 • Faglig sparring med fagspecialister uden for organisationen eks. SEGES Innovation samt opsøge og perspektivere ny viden.


Om dig
Du kommer til at indgå i en organisation, hvor opgaverne skal løses i fællesskab, og derfor er du som person teamplayer, målrettet og omgængelig. Vi ser også gerne, at du er godt selskab, initiativrig og humoristisk.

Du vil primært arbejde med dine kollegaer i afdelingen for Vand & Natur, men mange opgaver skal koordineres med andre fag- eller kommunikationsafdelinger i eller udenfor huset. Derfor arbejder du godt sammen med personer med forskellige faglige kompetencer, ligesom det er naturligt for dig at videndele og sparre.

Du har viden om og erfaring med plantebeskyttelse, pesticider og reguleringen heraf og en forståelse for fødevareerhvervet og moderne planteavl, og ønsker at arbejde med sagerne i samspillet mellem politik, kommunikation og faglighed. Derudover har du:

 • en relevant akademisk kandidatuddannelse, som formentlig er naturvidenskabelig

 • viden om det politiske miljø og flair for at skabe stærke budskaber og argumenter

 • evnen til at overskue komplekse problemstillinger og trives i en dynamisk hverdag, hvor mange sager skal håndteres på samme tid

 • analytisk sans og er resultatorienteret

 • vedholdende fokus på fremdrift i egne sager

 • stærke formidlings- og forhandlingskompetencer

 • skarpe mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk.

Om afdelingen for Vand & Natur
Du bliver en del af området Miljø, som består af afdelingen for Vand & Natur og afdelingen for Miljø & Bæredygtighed, hvor vi i alt er ca. 14 medarbejdere.

I afdelingen for Vand & Natur er vi 6 medarbejdere og en afdelingsleder, som du har reference til. Du får resultatorienterede, engagerede og hjælpsomme kolleger, der agerer professionelt og fagligt i top, og spiller hinanden gode. Du kan forvente en arbejdsplads med fleksibilitet og med et uformelt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder
Et udfordrende og afvekslende job i en toneangivende erhvervsorganisation, der arbejder aktivt på en række politiske områder med storpolitisk bevågenhed. En attraktiv arbejdsplads midt i København med gode kollegaer, et stærkt fagligt miljø og en uformel omgangstone. Vi udfordrer hinanden dagligt, sætter kvaliteten af vores arbejde højt og skaber værdi og resultater for vores medlemmer i alt, hvad vi gør.

I L&F arbejder vi for at skabe resultater i dialog med politikere, embedsmænd og ikke mindst vores medlemmer i både primærlandbruget og blandt vores virksomhedsmedlemmer. Vi koordinerer og samler trådene i en politisk styret hverdag, som giver os vekslende og til tider travle dage.

Skab en karriere med mening i Landbrug & Fødevarer. Bliv en del af et engageret hold af specialister, der hver dag tager ansvar og har indflydelse. Vi repræsenterer en bred vifte af fagligheder og arbejder med alt fra sundhed til innovation, bæredygtighed til effektivitet og fødevaresikkerhed til dyrevelfærd. Sammen arbejder vi for en større dagsorden.

Lidt om rekrutteringsforløbet
Vi gør os umage med at finde vores kommende kollega. Rekrutteringsforløbet starter med, at du modtager en caseopgave mhp. skriftlig besvarelse på 1 time. Caseopgaven forventes at skulle besvares den 14. august eller 15. august. Derefter følger en 1. samtale. Hvis du går videre til 2. samtale, vil der forinden være et testforløb, som sendes til dig mhp. skriftlig besvarelse. Testen forventes at skulle gennemføres den 20. august eller 21. august.

Ansøgning
Send din ansøgning ved at klikke på knappen "søg stillingen".

Ansøgningsfrist
Vi opfordrer dig til at sende din ansøgning hurtigst muligt og senest den 11. august 2024. Hvis du bliver indkaldt til 1. samtale, hører du fra os i uge 32 eller 33.

Tiltrædelse
Hurtigst muligt.

Kontaktperson:
Afdelingsleder Katrine Barnkob Lindgreen. Send sms til +45 4193 2325. Grundet sommerferie vil der være lidt længere responstid.

Når vi rekrutterer i Landbrug & Fødevarer lægger vi først og fremmest vægt på din faglighed og din personlighed. Men vi er også en arbejdsplads med plads til forskelligheder og vi betragter mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordres alle med de rette kompetencer til at søge - uanset etnisk tilhørsforhold, religion, kønsidentitet og alder.

Lokation:
København V

Ansøgningsfrist:
11. august 2024

Det danske fødevareerhverv har en vision om at være klimaneutralt i 2050. Sammen med vores medlemmer fra landbruget, fødevare- og agroindustrien, vil vi vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion. Som repræsentant for hele fødevareklyngen, der understøtter 180.000 arbejdspladser og en årlig eksport på 200 milliarder kroner, repræsenterer vi en værdikæde med tyngde og vilje til at finde løsninger på verdens klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024