Leder til Ulandssekretariatets kontor i Manila

Vil du arbejde med at fremme demokrati, rettigheder og ordentlige vilkår for arbejdstagerne via vores projekter i Asien?


Ulandssekretariatet søger en kontorleder til vores kontor i Manila. Sammen med dine syv medarbejdere og et velfunderet partnernetværk bl.a. med regionens faglige organisationer, arbejder du med at sikre bedre forhold for arbejdstagere gennem dialog og konkrete projekter om demokrati, rettigheder, faglige og praktiske uddannelser, sociale sikkerhedsnet og meget mere.

Velkommen til Ulandssekretariatet – Danish Trade Union Development Agency

Ulandssekretariatet blev etableret i 1987, og er fagbevægelsens udviklings- og bistandsorganisation. Kontoret i Manila er veletableret, og her fra driver vi projekter i både Filippinerne, Nepal, Bangladesh, Myanmar og Indonesien gennem mere end 10 solide samarbejdspartnere. De senere år har vi fået nye kollegaer på Manila-kontoret som led i et naturligt generationsskifte og har også haft flere skift i ledelsen. Det betyder, at der er behov for at få konsolideret organisation og rammer samt sat skub i aktiviteterne, så vi kan yde vores bedste og hjælpe flest mulige samarbejdspartnere og arbejdstagere.

”Vi har brug for en erfaren leder til kontoret i Manila og en leder, som kan sikre, at vi med det rigtige organisatoriske set-up kan drive vores arbejde og partnerskaber på et højt niveau. Man får masser af back-up fra hovedkontoret i Danmark, men som leder har du også meget frihed til at lede kontoret, fordi det skal passe ind i den lokale kontekst”, fortæller Ulandssekretariatets sekretariatsleder Lone Ilum Christiansen.

Er du en relationsstærk leder, som både kan udvikle og drifte?

Som kontorleder deler du din tid mellem fire vigtige områder:

  • Relationsarbejde: Det er dit ansvar at sikre, at vi har de rigtige samarbejdspartnere, og at relationerne fungerer godt. Du er initiativtager til møder med både eksisterende og nye projekt- og programsamarbejdspartnere blandt faglige organisationer, samt med samarbejdspartnere som fx ambassadører, EU-delegationer, lokale arbejdsgiverorganisationer, DI mv. Der må forventes noget rejseaktivitet i regionen.

  • Ledelse: Som kontorleder er du ansvarlig for at sætte tydelig retning og lede dine medarbejdere på en måde, som gør, at I lykkes. Du skal opbygge og vedligeholde en kultur, som giver trygge, motiverede og kompetente medarbejdere, som oplever Ulandssekretariatet som en god arbejdsplads.

  • Driftsopgaver: Du har overblik, men også fingeren på pulsen: Du har fuld indsigt i, hvilke programmer Ulandssekretariatet har i regionen, hvor langt de er, og hvor der skal lægges en ekstra indsats. Du udvikler, eksekverer og følger op på partnerskaber, projekter, budgetter og økonomi, så månedlige, kvartalsvise og årlige deadlines mødes.

  • Strategi og udvikling: Du udvikler retningen for regionens program- og partneraktiviteter og bidrager til fundingen hertil.

Vi søger dig, som har international ledelseserfaring og er motiveret for fagbevægelsens arbejde

Der kan være flere veje ind i jobbet, men vi lægger vægt på, at du har erfaring med at være leder uden for Danmark, og er motiveret for fagbevægelsens mål om ordentlige arbejdsforhold, arbejdstagerrettigheder, demokrati og faglig uddannelse.

Din erfaring kan evt. stamme fra fagbevægelsen, NGO-sektoren, internationalt orienterede branche- eller medlemsorganisationer. Du skal have erfaring med internationalt funderet projekt- og programarbejde samt have lyst til at lede et projektkontor med aktiviteter i flere lande, hvor de kulturelle, politiske, samfundsmæssige, sociale og kulturelle forhold er meget forskellige fra de danske. Samlet set søger vi en leder, som har erfaring med:

  • Personaleledelse – herunder gerne ledelse af medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde og erfaring med at arbejde ude.

  • Internationale programaktiviteter på projekt-/programlederniveau.

  • At initiere, drive og arbejde i partnerskaber – meget gerne med internationale organisationer/samarbejdspartnere og evt. finansieret af institutionelle donorer.

  • Økonomistyring og driftsledelse samt trives med at bruge tid på programaktiviteter, budget- og økonomiopgaver samt administrativt arbejde.

  • Politisk ledede organisationer og forstår de politiske dynamikker, så du kan begå dig på mange niveauer og i forskellige kontekster.

Herudover forestiller vi os, at du har erfaring med et eller flere af vores seks fokusområder – partssamarbejde (social dialog), rammevilkår, ligestilling, unge, faglige uddannelser samt grøn og retfærdig omstilling.

Ansættelsesvilkår

Du starter med et grundigt onboarding forløb. Det foregår på Ulandssekretariatets hovedkontor på Islands Brygge i København og varer 1-2 måneder. Herefter flytter du til Manila, hvor du bor, og Ulandssekretariatet har kontor. Der følger en del rejseaktivitet med stillingen, idet du skal besøge og holde møder med Ulandssekretariatets regionale samarbejdspartnere og andre interessenter.

Ulandssekretariatet er ikke lønførende, men udover løn tilbydes fuld arbejdsgiverfinansieret pension, evt. kvalifikationstillæg, betalt bolig i Manila samt udstationeringsforsikring. Der ydes tillæg for børn under 18 år og evt. medfølgende partner. Hertil kommer dækning af skolepenge for børn under 21 år. Endelig tilbydes én årlig betalt hjemrejse, også for medfølgende familie, samt godtgørelse til genetablering.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du i fortrolighed rette henvendelse til direktør Henriette von Essen-Leise, Mercuri Urval, på [email protected] eller tlf. 2943 5048 eller konsulent Morten Skov, Mercuri Urval, på [email protected] eller tlf. 5076 1209. Du er også velkommen til at kontakte sekretariatsleder Lone Ilum Christiansen på tlf. 3373 7440 eller [email protected].

Vi vil forinden opfordre dig til at orientere dig i det uddybende materiale her.

Din ansøgning

Mercuri Urval deltager i rekrutteringsprocessen. Du bedes derfor uploade din ansøgning og CV på Mercuriurval.com (reference DK-10314) snarest muligt og senest den 19. august 2024, kl. 9.00. Vi forventer at holde samtaler hhv. den 27. august og 3. september 2024. Der vil forekomme test mellem første og anden samtale. Stillingen kan også søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Om virksomheden

Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af LO og FTF,  og er fagbevægelsens udviklings- og bistandsorganisation. I dag er Ulandssekretariatet i et konsortium med 3F og DI om et strategisk partnerskab med Danida. Herudover forvalter Ulandssekretariatet Danida puljen GLOBUS sammen med CKU.

Ulandssekretariatets arbejde er funderet på fagbevægelsens værdigrundlag og netværk nationalt og internationalt. Arbejdet udmønter sig konkret gennem projekter, der støtter demokratisk udvikling og styrkelsen af arbejdstagerrettigheder i Afrika, Asien, Latinamerika, MENA og Østeuropa  gennem samarbejde med lokale faglige organisationer.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024