Advokater: Der er behov for nytænkning og en reform af hash-lovgivning

DEBAT: Når Preben Bang Henriksen (V) sammenligner hash-kriminalitet med færdselslov, er det udtryk for en ikke-vidensbaseret vanetænkning, som vi bliver nødt til at vænne os af med, skriver to advokater fra den retspolitiske tænketank Forsete.

Af Helle Lokdam
Forsvarsadvokat, Formand i Tænketanken Forsete
Af Manfred W. Petersen
Tidl. forsvarsadvokat

Skal vi fortsat have totalforbud mod hash, skal vi have fri hash, eller skal vi måske hellere indføre en statskontrolleret legalisering af hash?

I et halvt århundred har vi i Danmark uden resultat forsøgt at bekæmpe hashen. Status er, at en tredjedel af befolkningen har røget hash, og at navnlig mange unge mellem 15 og 25 år ryger dagligt eller næsten dagligt.

Hash kan købes på det illegale marked stort set overalt i landet. Der er årligt en milliardomsætning af hash, heraf alene en milliard kroner alene i København. Fortjenesten går direkte i de kriminelle banders lommer, uden der betales hverken skat eller afgifter.

Sundhedsskadeligt?
Tidligere i debatten har retsordfører Preben Bang Henriksen (V) givet udtryk for, at problemets kerne er, hvorvidt et rusmiddel – der er sundhedsskadeligt – nu skal frigives.

Alle kan være enige om, at i hvert fald misbrug af hash er sundhedsskadeligt, hvorimod lejlighedsvis brug næppe er mere sundhedsskadeligt end rusmidlerne tobak og alkohol.

Verden ville nok være bedre uden disse rusmidler, men i dag er der ikke mange, der går ind for et forbud, der heller ikke ville have nogen effekt, lige som kriminalisering af hash ikke har det. Tænk også i den forbindelse på forbudstiden i USA og dens betydning for konsolidering af mafiaen.

Se på statistikkerne
Lidt statistik om skadevirkningerne af alkohol, tobak og hash kan være med til at understrege behovet for nytænkning.

Det menes, at 800-900.000 i Danmark er storforbrugere af alkohol og drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Hvert år dør mindst 6.300 af alkoholrelaterede sygdomme. Godt 20 procent af befolkningen ryger. Hvert år dør 14.000 på grund af rygning.

En tredjedel af befolkningen, altså langt over en million ryger hash og mange dagligt. Hvert år dør der 250 på grund af narkotikarelaterede sygdomme. Dette tal inkluderer misbrug af hårde stoffer.

Tobaks- og alkoholafgifter indbringer årligt statskassen henholdsvis omkring 8 og 4 milliarder kr.

Milliardomsætning
Det anslås, at der omsættes omkring 20 tons hash årligt her i landet. Fortjenesten kunne gå i statskassen i stedet i de kriminelles lommer!

I Colorado, hvor hash siden 2014 er solgt legalt, omsættes for 1 milliard dollars. Statens afgiftsindtægt er på 70 millioner dollars.

Den danske stat vil kunne oppebære meget betydelige beløb, der kunne bruges til forebyggelse, oplysning og behandling af de misbrugere vi under alle omstændigheder har, således som også retsordfører Zenia Stampe (R) har anført i sit debatindlæg, efter at Det Radikale Venstre har skiftet holdning og nu går ind for en landsdækkende forsøgsordning.

Det må også gøre indtryk, at fremtrædende folk fra politi og anklagemyndighed (blandt andet tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen, tidligere statsadvokat Erik Merlung og tidligere Anklager A.B. Stürup) har argumenteret for en legalisering.

En reform af lovgivningen på hashområdet er ikke kun valget mellem forbud og fri hash. Overborgmester og tidligere Justitsminister Frank Jensen har foreslået en forsøgsordning i København. Der kunne være tale om en statskontrolleret dyrkning, forarbejdning og salg af hash, og således at salget fandt sted enten på apotekerne eller godkendte salgssteder.

Vejledning på salgssteder
Mon ikke køberne ville foretrække at købe hashen legalt i stedet for af kriminelle, hvor de ikke har sikkerhed for, hvad de køber? På sådanne salgssteder kunne der gives misbrugsvejledning.

Dette salg vil fratage bander og anden organiseret kriminalitet indtægtsgrundlaget og også medvirke til at frigøre politimæssige ressourcer fra den håbløse kamp mod hashkriminalitet. Ressourcer, der kunne bruges til bekæmpelse af den hårde narkotikakriminalitet. I Colorado blev der i 2010 sigtet 30.000 for besiddelse og forbrug af hash. I 2014 blev kun 2.500 sigtet for hash-kriminalitet.

Fra en række lande, der har reformeret deres hashlovgivning, kan der hentes erfaringer, blandt andet Uruguay, der var det første land i verden, der i 2013 legaliserede produktion og forbrug af hash. Men også fra flere amerikanske delstater, Portugal og Holland.

Hash kan ikke sammenlignes med færdselslov
Hashproblemets fremtid bør afgøres på et vidensbaseret grundlag og ikke på grundlag af årelang vanetænkning eller – som blandt andre Preben Bang Henriksen har gjort det – med henvisning til, at vi jo heller ikke afskaffer færdselslovens hastighedsbestemmelser, fordi folk fortsat kører for stærkt!

Han overser i den forbindelse, at hastighed er en væsentlig årsag til dødsulykker, der kan involvere uskyldige.

En reform af lovgivningen er altså ikke et spørgsmål om alt eller intet. Der er behov for nytænkning.

Forrige artikel Familieadvokater: Skilsmissesystem skal samles under én enhed Familieadvokater: Skilsmissesystem skal samles under én enhed Næste artikel DF til Frank Jensen: Nej til torsdagsbong på gymnasierne DF til Frank Jensen: Nej til torsdagsbong på gymnasierne
 • Anmeld

  Mathies Kolja Suszkiewicz Suszkiewicz · Studerende på Msc in Integrated Food Studies AAU København

  Fuldstændigt enig

  Det er rart mere fakta i cannabis debatten og ikke blot årelange fordomme.

  Jeg vil gerne tilføje en anden væsentlig gevinst ved en afkriminalisering af cannabis og evt narkotika:

  Tilliden til politi og stat vil også blive bedre da man ikke går rundt og giver "dumme bøder" til folk som ikke skader andre end sig selv ved at indtage eller besidde et stof til eget brug.

  Hvis man ser tilbage på USA's alkohol forbudstid fra 1920-1933 så var en af konsekvenserne af forbuddet (og grund til at man ophævede forbuddet) at det skabte splid mellem ellers lovlydige borgere og politi og stat (og at USA havde brug for ekstra skatteindtægter oven på den økonomiske krise og i erkendelse af at forbuddet havde skabt grobund for farlig organiseret kriminalitet, mange tilfælde af alkohol forgiftninger og forbuddet var simpelthen for dyrt og besværligt at opretholde).

  Det er jo besynderligt at USA lagde kimen til cannabis forbuddet blot et år efter alkohol forbuddets ophævelse og man skabte igen de samme konsekvenser (dog i en lidt mindre målestok da de lovlige drugs alkohol/cigaretter/receptmedicin indtages i højere grad end cannabis).

 • Anmeld

  Jørgen valentin

  Til alle modstander

  Til sidst vil vi nævne at vi IKKE mener at Cannabis – når der er tale om rekreativt brug, ligesom cigaretter og spiritus – bør være legalt for børn og unge under 18. Måske det endda først bør være legalt fra 23 år, hvor hjernen er fuldt udviklet … Med mindre der er tale om indtagelse af medicinske årsager, grundet behandling af alvorlig sygdom.
  Desuden mener vi at staten bør opstarte og stå for Cannabis farme, så planten kan komme ud af de kriminelle miljøer og der kan komme kontrollerede forhold og penge i statskassen, læs mere her: http://www.fmcd.dk/statsfarme-2/

  Vi opfordrer dig til at søge objektiviteten, se nuancerne, lyt til de mange beretninger omkring bedringer i sygdomstilstande og ofte ligefrem helbredelse og vær åben for den research og den helbredelse der faktisk foregår ved hjælp af denne fantastiske plante, i stedet for at se det fra en personlig indgroet holdning og ego’ets indsnævrede synsfelt. Og mærk så objektivt efter om ikke dine holdninger trænger til en justering.
  http://www.fmcd.dk/til-alle-modstander-af-fri-hash-politiker-mv/