Retspræsidenter: Urimeligt at skære i salær til forsvarsadvokater

HØRING: Et nyt lovforslag skal sænke salæret til offentlige forsvarere og give Justitsministeriet ansvaret for at fastsætte taksterne. Forslaget møder kritik fra både domstole og advokater.

Regeringens ambition om at spare 15 millioner kroner på udgifterne til beskikkede og offentlige forsvarere, møder nu også kritik fra landsretterne.

I et høringssvar til det lovforslag, som skal udmønte besparelserne, kalder Østre Landsrets retspræsident, Bent Carlsen, besparelsen for urimelig.

Den nuværende timetakst på 1.700 kroner kalder han en ”passende” betaling for en beskikket advokat eller forsvareres indsats.

Login