Retspræsidenter: Urimeligt at skære i salær til forsvarsadvokater

HØRING: Et nyt lovforslag skal sænke salæret til offentlige forsvarere og give Justitsministeriet ansvaret for at fastsætte taksterne. Forslaget møder kritik fra både domstole og advokater.

Regeringen enedes som en del af finansloven for 2017 med LA, DF og K om at skære 15 millioner kroner af salæret til beskikkede advokater og offentlige forsvarere.
Regeringen enedes som en del af finansloven for 2017 med LA, DF og K om at skære 15 millioner kroner af salæret til beskikkede advokater og offentlige forsvarere.Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix
Kim Rosenkilde

Regeringens ambition om at spare 15 millioner kroner på udgifterne til beskikkede og offentlige forsvarere, møder nu også kritik fra landsretterne.

I et høringssvar til det lovforslag, som skal udmønte besparelserne, kalder Østre Landsrets retspræsident, Bent Carlsen, besparelsen for urimelig.

Den nuværende timetakst på 1.700 kroner kalder han en ”passende” betaling for en beskikket advokat eller forsvareres indsats.

”På den anførte baggrund (…) er det svært at se rimeligheden i at nedsætte timetaksten og dermed salæret til de beskikkede forsvarere,” lyder det i høringssvaret fra Østre Landsret.

Hvis forslaget gennemføres, vil der således være tale om et alvorligt indgreb i forsvarsadvokaternes integritet.

Advokatrådets hørringssvar

Betragtningerne i høringssvaret bakkes op af både Vestre Landsret og Dommerforeningen.

Advokater kan ikke få øje på lønhop
Beslutningen om at spare på udgifterne til forsvarsadvokaterne blev truffet i forbindelse med finanslovaftalen for 2017.

Her er hovedargumentet, at salæret til forsvarere i årene 2007 til 2014 steg med gennemsnitligt 5,8 procent mere end den generelle pris- og lønudvikling.

Den udvikling skal ifølge både Danske Advokater, Advokatrådet og Landsforeningen af Forsvarsadvokater ses i lyset af, at forsvarsadvokaterne i de foregående år havde oplevet et lønefterslæb.

Og ifølge det fælles høringssvar fra brancheorganisationerne Danske Advokater og Danske Familieadvokater betyder takstudviklingen i årene siden 2014, at forsvarsadvokaternes salær i hele perioden 2007 til 2017 stort set har flugtet den generelle pris- og lønregulering.

Dokumentation

Finanslovforslag om advokatsalær

Fra regeringens pjece om finanslovforslaget:

"Taksterne for salærer til forsvarere i straffesager mv. er i en årrække blevet opjusteret mere end den generelle pris- og lønudvikling. Derfor vil regeringen gennemføre en tilpasning, så taksterne reduceres til det, de ville have været, hvis de havde fulgt pris- og lønudviklingen."

Fra Justitsministeriets paragraf (§11) på finanslovforslag:

"Kontoen (for strafferetsplejen mv. red.) er reduceret med 11,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af en forventet justering af taksterne til advokatsalærer. Endvidere er kontoen 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp reduceret med 3,8 mio. kr. årligt, således at den samlede justering indebærer en bevillingsreduktion på 15 mio. kr. årligt fra 2017."

Kilde: Regeringens forslag til finanslov 2017


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024