Debat

Concito: Danmark bør presse på for et bindende EU-mål om energibesparelser

EU har aldrig før haft et overordnet bindende mål for energieffektivisering. Danmark bør arbejde for, at det ændres, og at der fastsættes et EU-mål for energieffektivisering på mindst 43 procent, skriver Concito.

Nationale bindende mål for energieffektivitet vil for alvor kunne rykke en indsats i de
europæiske lande. De er alt
andet lige lettere at tilgå, mere forståelige for medlemslandene og lettere at
kontrollere, skriver Concito.
Nationale bindende mål for energieffektivitet vil for alvor kunne rykke en indsats i de europæiske lande. De er alt andet lige lettere at tilgå, mere forståelige for medlemslandene og lettere at kontrollere, skriver Concito.Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix
Camilla Damsø Pedersen
Michael H. Nielsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

EU-Kommissionen fremlagde sidste sommer et forslag til en revision af direktivet om energieffektivitet (EED). Det var et led i ambitionen om at reducere EU's drivhusgasemissioner med mindst 55 procent inden 2030 sammenlignet med 1990.

Det er ikke nu, Danmark må tøve. Tværtimod taler både klimakrisen og behovet for øget energiforsyningssikkerhed for, at Danmark går foran og kæmper for en stærk EU-regulering, der kan fremme energibesparelser i vores bygninger og virksomheder.

Det er vigtigt at huske, at den grønneste energi er den, der ikke skal produceres, fordi der ikke er behov for den. Den energi, som ikke er nødvendig at producere, koster heller ikke noget. Derfor bør princippet om ”Energieffektivisering først” fortsat være et bærende princip, så der sikres en hurtig og omkostningseffektiv opfyldelse af EU’s klimamål.

Det kan være en opfattelse, at et ambitiøst overordnet reduktionsmål for udslippet af klimagasser kan erstatte et mål for energieffektivisering.

En sådan tilgang fra Danmark kan betyde, at EU risikerer at misse et effektivt og billigt virkemiddel i bestræbelserne på at omlægge energisystemet til vedvarende energi. Tillige forpasses muligheden for at realisere de mange positive fordele ved energieffektivitet.

Det er dyrt ikke at sikre energieffektivitet
Hvis Danmark ikke sikrer en optimal indsats for energieffektivitet, medfører dette blandt andet forøgede omkostninger til investeringer i vedvarende energianlæg, infrastruktur, lagringsteknologier med videre.

Energieffektivitet er også et helt afgørende bidrag til at undgå import af (fossil) energi fra lande, som Danmark og EU ikke ønsker afhængighed af.

Energieffektivisering er således et geopolitisk instrument med stor betydning for Danmarks og EU’s sikkerhed. Hertil kommer, at energieffektivisering reducerer påvirkningen af de aktuelt høje energipriser på særligt gas og el.

Den grønneste energi er den, der ikke skal produceres

Camilla Damsø Pedersen og Michael H. Nielsen, hhv. programchef og seniorrådgiver ved Concito

Energieffektivitet bidrager også positivt til at reducere spidsbelastningen på energinettene, da indsatsen også virker, når det er koldt, og vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. Med et lavere energibehov nedsættes det samlede behov for understøttende back-up eller energilagre i energisystemerne.

Hertil giver øget energieffektivitet en række andre positive effekter, som omfatter for eksempel forbedret indeklima, bedre sundhed, bedre indlæringsevne i daginstitutioner og skoler, mindre risiko for fugtskader, øget arbejdskvalitet, nedsat støj og så videre. Det er fordele som alle har en samfundsøkonomisk positiv værdi.

Danmark skal vise sig som forgangsland
EU har aldrig før haft et overordnet bindende mål for energieffektivisering, som man har haft for vedvarende energi. Danmark bør arbejde for, at der fastsættes et overordnet bindende EU-mål for energieffektivisering på mindst 43 procent i 2030 i forhold til 2007.

Dette er også, hvad Europa-parlamentariker Niels Fuglsang (S) som forfatter har lagt op til i Parlamentets udkast til rapport på revisionen af direktivet. Baggrunden for et mål på 43 procent er, at beregninger i en tysk rapport viser, at det er omkostningseffektivt med et mål på 41 procent energibesparelser i 2030.

Concito's anbefalinger

Concito’s anbefalinger til revision af energieffektivitetsdirektivet:

· Der bør fastsættes et overordnet bindende EU-mål for energieffektivisering på mindst 43-45 procent i 2030 i forhold til 2007.

· Der bør fastsættes bindende nationale mål for energieffektivisering for 2030 i forhold til 2007.

· Medlemslandenes årlige energispareforpligtelse bør hæves fra 0,8 procent til mindst 1,5 procent af energiforbruget.

· Forpligtelsen til, at staten renoverer tre procent af deres bygninger årligt, bør udvides til også at omfatte regionernes og kommunernes bygninger

Siden rapporten blev udarbejdet i 2021, har energipriserne dog været mærkbart stigende. Ligesom behovet for hurtig udfasning af russisk naturgas kan tale for et endnu højere ambitionsniveau på 45 procent.

Mange medlemslande har desværre ikke tidligere leveret deres bidrag til at realisere EU’s nuværende mål for energieffektivisering. Den historik gælder desværre også Danmark. 

Concito opfordrer derfor til, at Danmark medvirker til at udnytte det store potentiale for energieffektivisering ved at arbejde for ambitiøse bindende mål såvel på EU-plan som for de enkelte medlemslande. 

Nationale bindende mål vil for alvor kunne rykke en indsats i de europæiske lande. De er alt andet lige lettere at tilgå, mere forståelige for medlemslandene og lettere at kontrollere.

Det er nu ærmerne skal smøges op, og Danmark skal vise, at vi for alvor er et grønt foregangsland. Også når det kommer til at fremme en ambitiøst indsats for energibesparelser i EU.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Camilla Damsø Pedersen

Programchef, energi, bygninger og bæredygtighed, Concito
cand.techn.soc (Roskilde Uni. 2005)

Michael H. Nielsen

Seniorrådgiver, Concito
landsskabsarkitekt (Københavns Uni. 1983), master i offentlig administration (CBS 2000)

0:000:00