Debat

Concito: Et styrket lederskab i fondene er afgørende for at sikre den grønne transformation

Med en mere risikovillig og katalyserende tilgang kan de danske fonde være med til at sikre en rettidig og retfærdig klimaomstilling. Men der er brug for et styrket grønt lederskab i fondene, skriver Jarl Krausing.

En
retfærdig og rettidig grøn omstilling vil kun kunne ske med et endnu større
lederskab fra det filantropiske Danmark, og der er konkrete områder, hvor
fondene bør engagere sig, skriver Jarl Krausing.
En retfærdig og rettidig grøn omstilling vil kun kunne ske med et endnu større lederskab fra det filantropiske Danmark, og der er konkrete områder, hvor fondene bør engagere sig, skriver Jarl Krausing.Foto: Concito
Jarl Krausing
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

De danske fonde har en nøglerolle i at sikre opfyldelse af samfundsmæssige målsætninger på klima-, bæredygtighed-, natur- og biodiversitetsområdet.

De planetære grænser er overskredet i et omfang, hvor menneskeheden inden for kort tid kan spille muligheden af hænde for at undgå en potentiel katastrofal fremtid. I stedet skal vi bygge grundlaget for en grøn og bæredygtig fremtid.

Det internationale klimapanel (IPCC) har talt: Vinduet kan lukke for en bæredygtig fremtid, hvis ikke vi sikrer en nettonul verden i 2050. De globale CO2 udledninger skal reduceres næsten 45 procent inden 2030, hvilket kræver øjeblikkelige og transformative tiltag i alle dele af økonomien såvel ude som hjemme. Og i Danmark har vi en særlig rolle at spille som klodens grønne laboratorie.

Jagten på en kontrollérbar fremtid

Den opgave, der står foran os i jagten på en kontrollérbar klimafremtid og skabelsen af et samfund i trivsel, er langt større end, hvad offentlige kasser kan rumme.

Med en mere risikovillig og katalyserende tilgang kan de sikre en transformation, hvor også menneskers understøttende adfærdsændringer, trivsel og forbrugsmønstre kan følge med. 

Jarl Krausing
Vicedirektør og international, Concito
Lederskab i erhvervslivet, investormiljøet og civilsamfundet er derfor helt afgørende for at skabe den forandringskraft, der skal til. Og særligt de filantropiske fonde har en hovedrolle at spille.

Med en mere risikovillig og katalyserende tilgang kan de sikre en transformation, hvor også menneskers understøttende adfærdsændringer, trivsel og forbrugsmønstre kan følge med og ligefrem efterspørge den grønnere, sundere og bedre fremtid, som kan vente os alle med en rettidig klimaomstilling.

Det har vi allerede set med for eksempel Realdanias DK2020 projekt, som sikrer udvikling af kommunale klimaplaner i alle danske kommuner. Vi har set det med Villum og Velux fondenes 70i30 initiativ, som accelererer civilsamfundets klimaindsats i opfyldelsen af 70 procent reduktionsmålet.

Vi har set det i Novo Nordisk-fondens bidrag til grøn dannelse i folkeskolen gennem projektet ’Den grønne rygrad’, og endeligt skal nævnes KR Fonden som via sit internationale engagement blandt andet gentænker bæredygtige investeringer og finansieringsmodeller samt forbrugeradfærd.

Læs også

Et styrket engagement

Der er mange andre gode eksempler, men en retfærdig og rettidig grøn omstilling vil kun kunne ske med et endnu større lederskab fra det filantropiske Danmark, og der er konkrete områder, hvor fondene bør engagere sig – både i relation til opfyldelsen af klima- og biodiversitetsmål nu, og på den transformative lange bane.

Især i relation til følgende temaer er der behov for et styrket fondsengagement:

  • Opbygningen af en grøn økonomisk tænkning og praksis med vægt på at fremme grønne investeringer, udfase fossile investeringer, fremme en grøn praksis i vores makroøkonomi, offentlige indkøb og omsættelse af ambitiøse værdikædekrav til alle økonomiske aktører i offentligt og privat regi. Der er behov for etablering af et grønt økonomisk videnscenter med henblik på vidensdeling, samskabelse og katalyse af lederskab indenfor dette område.
  • Understøttelse af grøn mobilitet i Danmark. Transportsektoren skal elektrificeres som det første, og senere skal brint og andre mere klimavenlige brændsler i spil, og her er indsatser i gang. Men der er behov for et langt skarpere fokus på mobilitet som tema, det vil sige afdækning af færdselsbehov og mobilitetsløsninger som også håndterer, hvordan vi transporterer os, herunder samspillet med trivsel, arbejdslivsmodeller, sundhed, infrastruktur og byudvikling. Dette er p.t. helt underbelyst.
  • Understøttelse af en transformeret dansk og global fødevareproduktion. Den globale trend mod markant øget indtag af animalske produkter skal stoppes og vendes. Det er forudsætningen i alle klimamodeller, og det gælder også dansk landbrug. Til gengæld forudsætter det voldsom satsning på produktion af planteproteiner til en voksende global befolkning. Der er stort vidensunderskud i alternative fødevareprodukter, produktionsformer og diætefterspørgsel fra borgerne. Uden markant omlægning vil dansk landbrug stå for op mod 50 procent af de danske drivhusgasudledninger i 2030. Fondene kan spille en hovedrolle i at understøtte et globalt bæredygtigt fødevaresystem.
  • Fremme af visioner, mål, fortællinger og modeller for ændret adfærd, livsstile og forbrugsmønstre overalt. Omstillingen lykkes ikke uden de mennesker, det drejer sig om, nemlig os alle sammen. Men hvad for et Danmark vil vi gerne have? Hvordan skal vi leve, bo, spise og bevæge os? Hvordan bliver vi trygge i denne rejse og kan se frem mod et positivt endemål? Der er grundlæggende behov for at skabe samfundsmæssige kompetencer til den grønne omstilling – lige fra klima og grøn undervisning i skolerne, til opkvalificering af arbejdskraft, til nudging af adfærd og forbrugsmønstre, til nye forretningsmodeller i deleøkonomien og i sikring af en cirkulær økonomi og en materiale-effektiv udnyttelse.

I fondenes overvejelser vil det være vigtigt at definere en klar syretest på, hvor og hvordan man kan gøre den største forskel med både sine uddelinger og sin egen investeringspraksis.

Et mantra i indsatsen må være, at man opretholder et transformativt systemisk sigte i sin målsætning, men med et skarpt fokus på at bidrage til konkrete forandringer nu og her. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jarl Krausing

Vicedirektør og international chef, Concito, medlem, Udviklingspolitisk Råd, Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1996)

0:000:00