Coronakrisen udskyder vigtige EU-forslag

OVERBLIK: EU-Kommissionen forsøger at nå i hus med alle sine planlagte forslag og initiativer på især digitaliserings- og klimaområdet inden udgangen af 2020. Men udbruddet af coronavirussen i Europa har tvunget Kommissionen til at udskyde nogle ting til første halvår af 2021.

Foto: Pool New/Reuters/Ritzau Scanpix
Martine Seedorff Perregaard

Onsdag fremlagde EU-Kommissionen en opdateret plan for, hvilke initiativer og udspil der skal fremlægges i løbet af året.

Programmet blev oprindeligt fastlagt i januar, men efter at coronavirussen lagde Europa ned, har Kommissionen været nødt til at udskyde en del af sit planlagte arbejde.

Kommissionen forsøger at nå det meste inden udgangen af 2020, men enkelte udspil må vente til næste år. 

Blandt førsteprioriteterne finder man den europæiske klimapagt og en handlingsplan for bekæmpelse af skatteunddragelse, mens en række tiltag er blevet udskudt.

Få overblik over det opdaterede arbejdsprogram:

Den europæiske grønne aftale

Disse ting er udskudt til tredje kvartal af 2020:

 • Europæisk klimapagt
 • Renoveringsbølge for at sikre energieffektive bygninger
 • Bæredygtig kemikaliestrategi.

Disse ting er udskudt til fjerde og sidste kvartal af 2020:

 • Europæisk klimalov, som fastlægger målet om klimaneutralitet i 2050
 • 8. miljøhandlingsprogram
 • Forslag om et grønt europæisk maritimt område.

Disse ting er udskudt til første kvartal af 2021:

 • Fornyet strategi for bæredygtig finansiering
 • Ny EU-skovstrategi
 • Ny EU-strategi for tilpasning til klimaforandringerne.

Disse ting er udskudt til andet kvartal af 2021:

 • Styrkelse af forbrugernes grønne omstilling.

Disse ting, har EU-Kommissionen nået at fremlægge

 • Præsentation af Den Europæiske Green Deal
 • Den europæiske klimalov, der skal sikre klimaneutralitet i 2050
 • Fra jord til bord-strategi
 • Ny handlingsplan for cirkulær økonomi
 • EU’s biodiversitetsstrategi for 2030.

Et Europa klar til den digitale tidsalder

Disse ting er udskudt til tredje kvartal af 2020:

 • En opdateret handlingsplan for digital uddannelse
 • Meddelelse om fremtiden for forskning, innovation og det europæiske forskningsområde
 • Handlingsplan for fintech, inklusive en strategi for et integreret EU-betalingsmarked
 • Forslag om kryptoaktiver
 • Lov om tværsektorielle finansielle tjenester i forhold til cyberbeskyttelse.

Disse ting er udskudt til fjerde og sidste kvartal af 2020:

 • En strategi for et Europa klar til den digitale tidsalder
 • Lov om digital service
 • Gennemgang af direktivet om sikkerhed for netværk og informationssystemer
 • Revidering af lufthavnsafgifter
 • Revidering af udbuddet af lufttrafik
 • Meddelelse om Horizon Europe-forskning og innovationsmissioner.

Disse ting er udskudt til første kvartal af 2021:

 • Opfølgning på udspillet om kunstig intelligens fra første kvartal af 2020
 • Et forslag om fælles opladere for mobiltelefoner og lignede apparater
 • En europæisk strategi for data.

Disse ting, har EU-Kommissionen nået at fremlægge:

 • Et stærkt social Europa
 • Handlingsplan til bekæmpelse af hvidvask
 • Opdatering af de økonomiske rammevilkår.  

En økonomi for alle europæere

Disse ting er udskudt til tredje kvartal af 2020:

 • Gennemgang af rammerne for økonomisk styring
 • Gennemgang af benchmark-forordningen
 • Handlingsplan om bekæmpelse af skatteunddragelse
 • Handlingsplan om Toldunionen.

Disse ting er udskudt til fjerde og sidste kvartal af 2020:

 • Forslag om fair mindstelønninger for lønmodtagere i EU
 • Handlingsplan for kapitalmarkedsunionen
 • Gennemgang af lovgivning om kapitalkrav
 • Erhvervsbeskatning i det 21. århundrede
 • Forslag om et såkaldt single window for told.

Disse ting, har EU-Kommissionen nået at fremlægge:

 • Et stærkt og socialt Europa
 • Europæisk arbejdsløshedssikring
 • Sikring af økonomiske rammevilkår
 • Handleplan til bekæmpelse af hvidvask. 

Et stærkere Europa i verden

Disse ting er udskudt til tredje kvartal af 2020:

 • Første skridt på vejen mod en omfattende Afrika-strategi
 • En forbedring af EU’s optagelsesproces – med henblik på EU-udvidelse på Vestbalkan.

Disse ting er udskudt til fjerde og sidste kvartal af 2020:

 • Handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati (2020-2024).

Disse ting, har EU-Kommissionen nået at fremlægge:

 • Det østlige partnerskab efter 2020.

Promovering af den europæiske levevis

Disse ting er udskudt til andet kvartal af 2020:

 • Udspil til en ny aftale om migration og asyl

Disse ting er udskudt til tredje kvartal af 2020:

 • Opdatering af det europæiske uddannelsesområde
 • En opdatering af færdighedsdagsorden for Europa
 • En ny strategi for Sikkerhedsunionen
 • EU-strategi for en mere effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.

Disse ting er udskudt til første kvartal af 2021:

 • En ny EU-strategi, der sigter mod udryddelse af menneskehandel.

Disse ting sker som planlagt:

 • Handlingsplan om integration og inddragelse
 • Styrkelse af Europols mandat
 • Forslag til yderligere foranstaltninger, der kan beskytte kritisk infrastruktur
 • Plan for Europas bekæmpelse af kræft
 • En farmaceutisk strategi for Europa.

En styrkelse af det europæiske demokrati

Disse ting er udskudt til tredje kvartal af 2020:

 • Årlig rapport om retsstatsprincippet for 2020
 • Årlig fremsynsrapport for 2020.

Disse ting sker som planlagt:

 • En ny forbrugerdagsorden
 • Den europæiske ligestillingsstrategi
 • LGBTI-ligestillingsstrategi
 • EU-rammerne efter 2020 for ligestillings- og inddragelsesstrategier for romaer
 • Handlingsplan for europæisk demokrati
 • Ny strategi for implementeringen af chartret om grundlæggende rettigheder
 • Meddelelse om bedre regulering.

Udskudt til 2021:

 • Høringsdokument om aldring

Disse ting har EU-Kommissionen nået at fremlægge:

 • Ligestillingsstrategien bliver fulgt op med et forslag om bindende foranstaltninger, der skal sikre løngennemsigtighed
 • Konference om den europæiske fremtid
 • Rapport om effekten af demografiske forandringer
 • Ny strategi for implementeringen af chartret om grundlæggende rettigheder.

Du kan finde hele Kommissionens plan her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00