Debat

Dansk Byggeri: Bæredygtighed skal være en del af bygningsreglementet

DEBAT: Der er brug for, at byggeriet tager sin del af den grønne omstilling. Både bygningsfasen og driftsfasen skal nedsætte sin CO2-belastning, men det kræver, at bæredygtighed bliver en del af bygningsreglementet, skriver Michael H. Nielsen.

Bæredygtighed skal indtænkes i både byggefasen og driftsfasen af bygninger, som hver især står for en stor del af bygningers CO2-belastning.
Bæredygtighed skal indtænkes i både byggefasen og driftsfasen af bygninger, som hver især står for en stor del af bygningers CO2-belastning.Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Michael H. Nielsen
Direktør i Dansk Byggeri

I Dansk Byggeri er vi enige i, at regeringen i deres ambitiøse klimaplan bør inddrage byggematerialer og den måde, de belaster miljøet på. Det er ganske enkelt ikke til at komme udenom, hvis målet om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent frem mod 2030 skal blive virkelighed.

På verdensplan står bygninger for cirka 40 procent af den samlede CO2-belastning. Omkring halvdelen er knyttet til opførelsen af bygningerne, primært de byggematerialer, der bliver brugt. Den anden halvdel er knyttet til driften af bygningerne, herunder især den energi, der bruges til opvarmning og nedkøling. 

Derfor kommer bygge- og anlægsbranchen helt naturligt til at arbejde meget mere med CO2-belastningen i både byggematerialer og den efterfølgende drift. Og ligesom NCC, Danske Byggecentre og FRI gav udtryk for i et indlæg i Altinget forleden, mener vi, at der er brug for hurtig politisk handling. 

Fakta
Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Nye krav til dokumentation
Byggebranchen står over for helt nye krav. Vi har en lang tradition for at kunne regne i kroner per m2 byggeri – altså de omkostninger, der er ved at opføre et byggeri. De seneste 20 år er vi blevet fortrolige med at måle energiforbrug per m2 byggeri opgjort i kilowatt per m2, og vi har løbende reduceret energiforbruget i nybyggeri.

Det nye bliver, at vi skal til at måle i CO2-belastning per m2 byggeri, og det stiller krav til byggeriets mange og forskellige aktører.

Bygningers CO2-belastning, både når de bliver opført og er i drift, kalder på, at man indarbejder kravene til bæredygtighed i bygningsreglementet, sideløbende med at der hele tiden udvikles nye og mere energivenlige løsninger. 

Michael H. Nielsen
Direktør, Dansk Byggeri

Leverandører af byggematerialer skal levere oplysninger om indlejret CO2 i deres byggevarer i form af miljøvaredeklarationer. Rådgivere og arkitekter skal kunne projektere byggeri ud fra CO2-belastning. Entreprenører skal i deres indkøb og byggeprocesser tage hensyn til CO2-belastningen. Og dem, der ender med at stå for driften af bygninger, skal have fokus på, hvor meget CO2 der udledes i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den løbende renovering af bygningerne i hele deres levetid. 

Branchen er allerede i gang
For godt et år siden leverede byggebranchen i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut et bud på en frivillig bæredygtighedsklasse til bygningsreglementet. Det består af ni mulige indikatorer, som kan indgå i bygningsreglementet for at understøtte udviklingen af bæredygtigt byggeri.

Forslaget blev udarbejdet på baggrund af sigtelinjerne i Roadmap for bygningers rolle i den grønne omstilling. Det blev præsenteret i 2017 og indeholdt blandet andet forslag om, at der frem mod 2025 og 2030 skal fokus på bygningers udledning af CO2. 

Branchens eget initiativ blev medio 2018 fulgt op af et arbejde ledet af Trafik- og Byggestyrelsen, der skulle udmønte en politisk aftale om cirkulær økonomi. Målet var at lave en frivillig bæredygtighedsklasse til bygningsreglementet, og byggebranchen deltog aktivt i arbejdet. Men uvist af hvilke grunde blev det aldrig indarbejdet i bygningsreglementet af den tidligere boligminister. Den sag ligger nu og venter på boligminister Kaare Dybvad.

Byggebranchen skal hele tiden foretage nye skridt fremad, og regeringens ambitiøse klimaplan er en ny anledning. Bygningers CO2-belastning, både når de bliver opført og er i drift, kalder på, at man indarbejder kravene til bæredygtighed i bygningsreglementet, sideløbende med at der hele tiden udvikles nye og mere energivenlige løsninger. 

Dansk Byggeri ser frem til at bidrage med konkrete løsninger og til at samarbejde med ministre og styrelser, der holder fast i den gode tradition med at melde krav ud i god tid, før de bliver normgivende. På den måde kan branchen fortsætte arbejdet med innovation og en bæredygtig udvikling, der leverer svar på CO2-udfordringerne.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kaare Dybvad Bek

Udlændinge- og integrationsminister, MF (S)
cand.scient. i geografi og geoinformatik (Københavns Uni. 2012)

Michael H. Nielsen

Seniorrådgiver, Concito
landsskabsarkitekt (Københavns Uni. 1983), master i offentlig administration (CBS 2000)

0:000:00