Fire nedslag i kæmpe aftale om havvind

Ti partier har indgået en aftale, der skal mangedoble produktionen af grøn strøm fra havvindmøller, gøre staten til medejer og medtænke havnaturen. Få et overblik her.

Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
Morten Øyen

Ved udgangen af 2030 skal vinden blæse i langt flere vindmøller i de danske farvande.

Det har længe været ambitionen, men tirsdag aften blev politikerne også enige om den aftale, der sætter rammerne for udbygningen.

Med i aftalen er foruden regeringspartierne Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne også SF, Konservative, Liberal Alliance, Radikale, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Her kan du få et overblik over aftalen.

Hvor meget, hvorhenne og hvor hurtigt?

Politikerne har med den nye aftale sat rammen for udbud af ni gigawatt havvind senest i 2030, heraf er seks klassiske havvindmølleparker, mens tre gigawatt er del af Energiø Bornholm.

På kortet kan du se, hvor havvindmølleparkerne skal være.

Foto: Klima-, energi- og forsyningsministeriet

Som noget nyt får havvindsopstillerne frihed til at opføre mest muligt havvind på arealerne, hvilket man kalder overplanting. Der giver – i hvert fald teoretisk – en mulighed for, at de ni gigawatt kan blive til 14 gigawatt.

I dag snurrer cirka 2,3 gigawatt havvind i de danske farvande. En gigawatt havvind anslås at levere svarende til cirka en million husstandes strømforbrug.

Den eventuelle ekstra strømproduktion fra overplantning behøver først at være klar to år senere, og den ekstra strøm behøver ikke blive sendt ind på elnettet, men kan bruges direkte til power-to-x-projekter, hvor store mængder strøm bruges til at lave brint og grønne brændstoffer til for eksempel fly.

Havvindmølleparken ved Hesselø nord for Sjælland har været undervejs siden energiaftalen i 2018 og skulle oprindeligt stå færdig i 2027, men skal ifølge den nye aftale stå færdig senest i 2029.

Statsligt ejerskab

Som noget nyt vil staten være medejer af 20 procent af de seks gigawatt havvind og oveni kræve koncessionsbetaling.

Det betyder, at staten bliver minoritetsejer i hver af de udbudte havvindmølleprojekter i Nordsøen, Kattegat, Kriegers Flak og ved Hesselø.

Læs også

I de kommende udbud konkurrerer havvindopstillerne om at tilbyde den højeste faste, årlige betaling til staten i 30 år. Vinderen med det højeste bud tildeles koncession for de respektive udbudte havarealer. Det vil sige, at vinderen opnår brugsret til arealet.

Pengene som staten får ud af det skal gå til at finansiere velfærdsstaten og til eventuel statsstøtte til Energiø Bornholm. 

Grønne krav og ny fond

For første gang stiller staten natur- og miljøkrav til havvindmølleprojekter. De skal opfyldes for at kunne byde på opgaven, mens selve udbuddet afgøres ud fra den bedste pris.

Kravene til byderne er blandt andet:

  • At indhente tredjepartsverificerede miljøvaredeklarationer
  • Udarbejde livscyklusanalyse
  • Bruge vind-møllevinger designet til genanvendelse
  • Vindere af brugsret til havarealet skal overvåge natur- og miljøeffekter af egne havvindmølleparker
  • Ved to af havvindmølleparkerne stilles også krav om natur-inkluderende design, som betyder vindmøllerne skal stilles op så de gavner havnaturen. Det ventes at koste 50 millioner kroner for udvikler.

Og så har aftalepartierne afsat 500 millioner kroner til en havnaturfond. I starten af 2024 vil regeringen have analyseret færdig på, hvordan sådan en fond skal indrettes.

Læs også

Formålet med en havnaturfond kan blandt andet være ”at bidrage til viden om miljø og natureffekterne af VE-udbygningen på havet og til omkostningseffektiv genopretning af havnatur og biodiversitet med henblik på at forbedre miljøtilstanden i havet,” står der i aftaleteksten.

Hvad med Energiø Bornholm?

Ud over de seks gigawatt klassiske havvindmølleparker skal der også etableres mindst tre gigawatt havvind i forbindelse med Energiø Bornholm senest i 2030.

Energiøerne i Nordsøen og Bornholm var nogle af den tidligere S-regerings store prestigeprojekter, men indtil videre er det gået lidt trægt med energiøerne.

Med den nye aftale står det også klart, at selvom trenden går mod, at staten skal have penge af virksomheder, der vil sætte havvindmøller op, så kan en energiø alligevel ende med statsstøtte.

Helt konkret er aftalekredsen blevet enige om at sikre finansiering af Energiø Bornholm med et støtteloft på op til 17,6 milliarder kroner over 20 år.

Det er særligt et nyt elkabel fra Bornholm til Sjælland til at aftage noget af de store mængder strøm, der er dyrt. Et elkabel til Tyskland skal der også til, men det tager tyskerne sig selv af at finansiere.

Til gengæld anslås det, at elforbrugerne på Sjælland potentielt kan se frem til en økonomisk gevinst med et nyt elkabel, den ekstra strøm fra østersøen forventes nemlig at give lavere elpriser.

Om det hele kan nås inden 2030 er dog tvivlsomt. Af aftalen fremgår det, at tidsplanen for Energiø Bornholm ”er presset”, og ”der er betydelig risiko for forsinkelse af projektet.” 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00