Debat

Professor: Djøf’erne er klimaets hverdagshelte

Hvis pædagogerne, lærerne og sosu’erne er velfærdens hverdagshelte, så er djøf’erne klimaomstillingens hverdagshelte. Fyrer vi de kommunale djøf’ere for at finansiere den lokale velfærd, er der ingen til at orkestrere den lokale klimaindsats, skriver Jacob Torfing. 

I de senere år er klimaområdet blevet et mere og mere centralt område i kommunerne. Kommuner skal bidrage til at nå de grønne verdensmål og indfri Parisaftalens og ikke mindst regeringens egne ambitiøse klimamålsætninger, skriver Jacob Torfing.
I de senere år er klimaområdet blevet et mere og mere centralt område i kommunerne. Kommuner skal bidrage til at nå de grønne verdensmål og indfri Parisaftalens og ikke mindst regeringens egne ambitiøse klimamålsætninger, skriver Jacob Torfing.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Jacob Torfing
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Kommunerne klagede for nylig over, at de var tvunget til at skære på den kommunale velfærd samtidig med at statskassen bugnede af nyfundne milliarder. Regeringen svarede kækt igen ved at opfordre kommunerne til at spare på de stigende administrationsudgifter og fyre nogle af det stigende antal akademikere, der øjensynligt går og lopper den ude i kommunerne.

Selvom de kommunale udgifter til administration stort set har været konstante det seneste årti, har regeringen ret i, at der er kommet mange flere akademikere og særligt djøf’ere i kommunerne i de senere år.

Det er der dog god grund til. For kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 fået flere komplekse opgaver, som ikke kan løses af almindelige kontoruddannede og slet ikke af pædagoger, lærere og sosu’er.

Læs også

Kommunerne skal i dag lave et utal af høringssvar og indberetninger til ministerierne, føre øget tilsyn med velfærdsinstitutionerne og på miljøområdet, og lave et stor mængde beredskabsplaner, klimahandleplaner med videre. Alt sammen opgaver, der kræver en blanding af politisk tæft, administrativt overblik, samfundsmæssig indsigt, analysekraft og evne til klar og koncis skriftlig formulering.

Klimaområdet fylder mere

I de senere år er klimaområdet blevet et mere og mere centralt område i kommunerne.

Kommuner skal bidrage til at nå de grønne verdensmål og indfri Parisaftalens og ikke mindst regeringens egne ambitiøse klimamålsætninger. Det kræver en styrkelse af den lokale klimaindsats, og kommunerne bruger derfor i dag en masse krudt på at lave klimahandleplaner og tage nye initiativer på klimaområdet.

Kommunerne skal samskabe klimaløsninger med en lang række forskellige parter, og det kræver dygtige kommunale medarbejdere, der forstår klimaudfordringerne.

Jacob Torfing
Professor, RUC

Kommunerne kan ikke lave den nye klima- og naturindsats alene. For eksempel producerer kommunerne ikke selv særlig meget CO2. Ofte er de kun ansvarlige for nogle få procent af kommunens samlede CO2-udslip. Så hvis de skal gøre noget på den front, så skal det ske i partnerskab med private virksomheder, landmænd, boligforeninger og borgere.

Kommunerne skal samskabe klimaløsninger med en lang række forskellige parter, og det kræver dygtige kommunale medarbejdere, der forstår klimaudfordringerne og er gode til at mobilisere diverse samfundsaktører i konkrete projekter og tilrettelægge gode samarbejdsprocesser, der skaber fælles ejerskab og klare resultater. Det er her djøf’erne spiller en afgørende rolle.

Djøf’erne skal udarbejde lokale CO2-reduktionsmål, lave en handleplan for målenes opfyldelse, forankre og koordinere klimaindsatsen på tværs af forvaltningerne, styrke kollektiv trafik, lave lav-energi bymiljøer, inddrage relevante og berørte parter i omlægning af energiproduktionen, stimulere grøn vækst og udvikling af cirkulær økonomi, oplyse borgerne om verdensmålene og mulighederne for at gøre en forskel. Der er nok at tage fat på.

Djøf-orkestrering af lokal klimaindsats

De grønne initiativer varierer fra kommune til kommune, men det er stort set altid djøf’erne, der har ansvaret for at understøtte og orkestrere nye indsatser.

De grønne initiativer varierer fra kommune til kommune, men det er stort set altid djøf’erne, der har ansvaret for at understøtte og orkestrere nye indsatser.

Jacob Torfing
Professor, RUC

Aarhus Kommune har sat gang i et kæmpe projekt med omstilling af energiproduktion til vedvarende energi og nedbringelse af energiforbruget. Den samarbejder både med energiselskaber og boligforeninger. Det kræver utrolig meget koordination og samarbejde, der skal styres og ledes af dygtige djøf’ere.

Hjørring Kommune samarbejder med forskere, private virksomheder og landmænd i Skyclean om at lave verdens første kommercielle pyrolyseanlæg, der omdanner gylle og halm til biogas og kulpiller, der kan pløjes ned i jorden og lagre CO2 i flere hundrede år. Det kræver en masse arbejde med at tilvejebringe de rette tilladelser, lave tilsyn, sikre lokal opbakning med videre.

Sønderborg Kommune er godt på vej til at blive klimaneutral. Et offentligt-privat partnerskab har sat sig i spidsen for en kombination af øget energieffektivitet og øget anvendelse af vedvarende energikilder. Indsatsen går på to ben, idet den nye klimaindsats også bidrager til at skabe økonomisk udvikling og grønne jobs.

Læs også

Sol- og vindmølleparker skyder op som paddehatte i stort set alle kommuner og forud går lang tids analyse og planlægning, etablering af offentlige-private partnerskaber, udbygningen af elnettet og sikring af den økonomiske finansiering. Igen er det djøf’erne, der har bolden.

Hvis pædagogerne, lærerne og sosu’erne er velfærdens hverdagshelte, så er djøf’erne klimaomstillingens hverdagshelte. Fyrer vi, som regeringen foreslår, de kommunale djøf’ere for at finansiere den lokale velfærd, så er der ingen til at orkestrere den lokale klimaindsats og firedoble produktionen af energi fra sol og vind, hvilket er regeringens nye mål.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jacob Torfing

Professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet
cand.scient.pol. (AU), Master og Ph.d. (University of Essex), Dansk doktorgrad i offentlig administration

0:000:00