Aktiveringsindsats barberes med 870 mio. for at finansiere erhvervslettelser

AKTIVERING: Størstedelen af erhvervs- og vækstaftalen finansieres gennem en ny refusionmodel på beskæftigelsesområdet. Omlægningen vil betyde et markant fald i vejledning, opkvalificering og mentorstøtte til ledige, vurderer eksperter. 

Ledige vil fremover få mindre hjælp til at komme i job.

Det er en del af konsekvensen af den erhvervs- og vækstaftale, som regeringen søndag indgik med Dansk Folkeparti og Radikale.

Størstedelen af aftalen finansieres gennem en omlægning af den økonomiske styringsmodel af beskæftigelsesindsatsen. Fra 2019 og frem vil kommunerne ikke længere få refunderet halvdelen af deres udgifter til vejlednings-, opkvalificerings- og mentorforløb for ledige, men i stedet blive kompenseret for deres udgifter til aktivering over bloktilskuddet fra staten.

Login