Borgmester: Centraliseringslogik lider under vrangforestillinger

REPLIK: Et varieret arbejdsmarked i alle dele af landet er afgørende, fordi det er med til at styrke det private erhvervsliv, som vi alle sammen er afhængige af, skriver Holger Schou Rasmussen, borgermester i Lolland Kommune. 

Af Holger Schou Rasmussen
Borgmester, Lolland Kommune

Bo Nissen Knudsen er stærkt kritisk over for regeringens plan om at flytte statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til resten af landet.

I hans optik er faglige hensyn helt ligegyldige, og han siger ligeud, at jeg som borgmester er ”pisseligeglad” med om Nota kommer til at fungere, så længe der kommer skatteydere til Lolland Kommune.

Det underliggende præmis er, at specialiserede arbejdspladser kun kan ligge i København, og at det i øvrigt mest er for resten af landets skyld, at man fra statens side har valgt at koncentrere statslige arbejdspladser her.

Det er noget vrøvl, men det er ikke overraskende.  Det er præcis den logik, der over de seneste 20-30 år har skabt et stærkt centraliseret Danmark. Det har ikke bare været til skade for yderområderne, men for hele Danmark.

Sagen er jo, at hovedparten af eksporterhvervene ligger uden for de store byer, og hvis deres grundlag forsvinder, så siger vi også farvel til den velstand, der betaler for vores fælles velfærdsinstitutioner. Og skal vi støtte det private erhvervsliv, så er der behov for et varieret arbejdsmarked i alle dele af landet.

Specialisering uden for hovedstaden
Lad mig slå fast, at det er helt afgørende, at Nota også i fremtiden bliver en højt kvalificeret arbejdsplads. Danmark skal selvfølgelig fortsat yde den nødvendige støtte til folk med læsehandicap, og det kræver specialiserede og dedikerede medarbejdere.

I debatten kan man undertiden få indtryk af, at den slags arbejdspladser kun kan ligge i København. Det er forkert.

Lindholm ved Vordingborg var for eksempel en førende forskningsinstitution inden for veterinærsygdomme, inden den blev lukket og flyttet til Lyngby, og vi har allerede en række private virksomheder på Lolland, der ligesom Nota er unikke i en dansk sammenhæng og har brug for stærkt specialiseret arbejdskraft.

Jeg indrømmer gerne, at mit kendskab til Nota på forhånd var begrænset, og sådan er der nok også mange, der har det med Ortofon, Maribo Seed eller Alpha Laval.

Ikke desto mindre er det virksomheder, som er globalt førende på deres specialer og placeret på Lolland. Det siger meget om den centraliseringslogik, som Bo Knudsen repræsenterer, at det skulle være helt umuligt at gøre noget tilsvarende på det offentlige område.

Fortidens synder
Jeg er ked af, at der er medarbejdere hos Nota, der nu er blevet stillet i en vanskelig situation. Det må også forudses, at der sker et vist tab af viden i forbindelse med flytningen.

Det har vi selv iagttaget, når funktioner på Lolland er blevet flyttet ud af kommunen.

Problemet er, at vi gennem årtier har lidt under den vrangforestilling, at specialisering nødvendigvis forudsætter centralisering. Det er noget vrøvl.

Som Udbetaling Danmark for eksempel viser, kan man sagtens høste stordriftsfordele ved at samle funktioner uden at gøre det i de største byer. Og som både private og offentlige virksomheder har vist, kan man udmærket skabe et højt specialiseret fagligt miljø i en decentral kontekst.

Problemet er, at vi lider under fortidens synder. Staten har systematisk samlet OG centraliseret sine funktioner. På Lolland forstår vi udmærket medarbejdernes frustration, for vi har gennem årene set mange af vores venner og medborgere stå i den samme situation.

Derfor kan det også ærgre mig, at vi i Danmark ikke fra starten fik prioriteret vækst og udvikling i hele landet.

Forrige artikel Statsansat: Provinsborgmestre er ligeglade med alt andet end egne arbejdspladser Statsansat: Provinsborgmestre er ligeglade med alt andet end egne arbejdspladser Næste artikel Bedre Balance: 80 års særbehandling af hovedstadsklubben må stoppe nu Bedre Balance: 80 års særbehandling af hovedstadsklubben må stoppe nu
 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Økonom

  Nedlæg Udbetaling Danmark

  Det ligner vist ikke borgmesteren fra Lolland så entydigt at gå de forkertes ærinde.

  Nota og Sprognævnet er vist de aller ringeste dele af offentlig administration at flytte fra København. De er begge afhængige af en høj grad af velvilje fra ulønnede og travle nøglepersoner som kun findes i København.

  I stedet for at tale om effektivitet omkring Udbetaling Danmark burde borgmesteren her have påpeget at man med centralisering af de økonomiske funktioner fik fjernet den sidste rest af kontakt mellem kommunen og dens borgere. Det er jo skandaløst at det livsnødvendige pensionistkontor er fjernet i alle kommuner.

  Bed statsministeren om at flytte Landbrugsstyrelsen til Lolland eller rul hele centraliseringen som Fogh - Løkke og Thorning har stået tilbage.

  At skade landet er formodentlig grundlovsstridigt og de ansvarlige bør stilles til regnskab herfor.

 • Anmeld

  Peter Hansen

  Borgmesteren bekræfter jo Bo Nissens pointe

  Borgmester Holger Schou Rasmussen mener i ovenstående debatindlæg, at det er vrøvl, at borgmestrer som Holger Schou Rasmussen ikke interessere sig for fagligheden i udflyttede institutioner, og bruger så hele sit debatindlæg på, at brokke sig over, at Lolland kommune ikke tidligere har fået statslige arbejdspladser.

  På intet tidspunkt kommer Holger Schou Rasmussen ind på, hvad det er som Lolland Kommune eller Nakskov by kan bidrage med, som vil skabe merværdi for NOTA efter udflytningen til Nakskov.

  Holger Schou Rasmussen kom nu ind i kampen, og forklar hvad du, Lolland og/eller Nakskov vil gøre for NOTA, så dens specialiserede medarbejdere vil overveje at flytte med. Og hvis ikke de flytter med, hvad er det så du, Lolland og/eller Nakskov kan byde ind med, så man kan rekruttere potentielle nye medarbejdere, der over en årrække kan blive specialiseret, og som i fremtiden vil kunne løfte NOTA fagligt tilbage på det niveau, som de har i dag.

  Holger Schou Rasmussen hvis ikke du kan det, så har samfundet tabt en masse viden, ressourcer og kompetencer ved udflytningen af NOTA til Nakskov, og den omkostning skal alle landets borgere bære.

  Holger Schou Rasmussen læs nu lige dit eget indlæg igennem igen, og kom så med et nyt, hvor du netop fokuserer på fagligheden for NOTA og dets fremtid i Nakskov.