Stephanie Lose: Styrelser skal flyttes ud, hvor erhvervsklyngerne er

DEBAT: Det er sund fornuft, når dele af Energistyrelsen placeres i Danmarks energimetropol Esbjerg, som er et regionalt styrkeområde inden for energi, skriver Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Af Stephanie Lose (V)
Regionsrådsformand, Region Syddanmark

Hos Energistyrelsen arbejder man med Danmarks energi- og forsyningssektor. Med placeringen i Esbjerg ligger sektoren så at sige lige uden for døren med internationale virksomheder som Vestas, Mærsk, Ørsted og Siemens.

Det giver også rigtig god mening, at Socialstyrelsen er placeret i Odense. Styrelsen arbejder blandt andet med at skaffe ny socialfaglig viden og få den videre til borgere, kommuner og regioner.

I tilknytning til det har vi i Odense et sammenhængende forsknings- og innovationsmiljø inden for sundheds- og velfærdsinnovation med testfaciliteter, der både rækker ind i borgernes hjem og ud på institutioner og sygehuse.

Dertil kommer erhvervsklyngen Welfare Tech, hvor det nationale innovationsnetværk for velfærdsteknologi er forankret.

For mig at se må det give grundlag for gensidig inspiration, udveksling af viden og kompetencer samt fornyelse og vækst, når statslige arbejdspladser sættes i spil med regionale styrkeområder, erhvervsklynger og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Så mere af det, når der næste gang flyttes statslige arbejdspladser ud fra København.

Syddanmark kan tilbyde stærke vækstmiljøer
Og vi løber ikke tør for gode placeringer foreløbig, for vi har arbejdet strategisk med regionale styrkepositioner i mange år. Derfor kan vi byde ind med stærke regionale vækstmiljøer inden for bæredygtig energi, sundheds- og velfærdsinnovation, oplevelseserhverv og robotteknologi.

Når det gælder oplevelseserhverv, er Syddanmark den største turismeregion i Danmark, hvad angår overnatninger, og næststørst inden for erhvervs- og mødeturisme. Vi har også videregående uddannelser inden for turisme og oplevelsesøkonomi.

Og handler det om kreative erhverv, har vi både stærke uddannelses- og forskningsmiljøer, en designklynge og en betydelig kreativ industri med over 17.000 beskæftigede.

Endelig har vi noget af et eventyr i Odense med en styrkeposition inden for robotteknologi. Det siger noget om vækstmiljøet her, at hver anden nye robotvirksomhed i Danmark fødes på Fyn.

Syddanmark har altså, ligesom andre regioner uden for hovedstaden, masser af frugtbare vækstmiljøer, som statslige styrelser kan være med til at berige – og selv blive beriget af.

Jeg ser derfor et rigtig stort potentiale for spændende samarbejder mellem endnu flere statslige styrelser, virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Vi ved også, at samarbejder virker, når det handler om vækst. En nylig analyse viser, at netværk og klynger bidrager markant til at understøtte virksomhedernes innovation og kompetenceudvikling, blandt andet med ny viden, metoder og idéer.

Endelig er stærke vækstmiljøer også med til at gøre det mere attraktivt, når medarbejderne i de statslige styrelser skal beslutte sig for, om de vil flytte med jobbet.

Det vejer til i vægtskålen, at der ligger internationale hovedsæder med gode jobmuligheder for højtkvalificerede medarbejdere og stærke uddannelses- og forskningsinstitutioner i nærheden.

Lægger man kommende statslige arbejdspladser i relevante regionale styrkeområder, er projektet godt begyndt og dermed som bekendt halvt fuldendt.

Forrige artikel Movia: Kommuner og regioner trækker den fælles vision for mobilitet Movia: Kommuner og regioner trækker den fælles vision for mobilitet Næste artikel Danmark på Vippen: Politiske rævekager udfordrer udligning i Danmark Danmark på Vippen: Politiske rævekager udfordrer udligning i Danmark
 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Hvem har dog sendt dig i byen med sådan noget vrøvl Stefanie

  Det er vel nok heldigt at julemanden dumpede gaverne ned præcis hvor de passede bedst.

  Nota kom til ghettoen for blinde i Nakskov, Instituttet for handicappede kom til spastikernes ghetto i Brovst, Naturstyrelsen til der hvor vandet falder tæt i Odense, De økonomiske Vismænd kom til fattigdomsghettoen Horsens, og dansklærernes ghetto i Bogense fik Sproginstituttet.

  Kystdirektoratet forblev i København hvor direktøren er så veltilfreds og så må vandet jo flyde hen til hvor målerne bor.

  Nej fru Lohse denne øvelse er gennemført på en måde som er en skændsel for demokrati og folkenes selv- og medbestemmelse.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  ?? Mageløs "balance"..... i de politiske besluyninger ??

  En helt mageløs forsvarstale for et helt uigennemtænkt reformflip !
  Havde det været besluttet velgennemtænkt , og hvis det skulle foregå i et rimeligt og hensigtsmæssigt tempo uden uhyrlige (ukendte) udgifter, omvæltninger og personaleflugter, så kunne noget måske været til at redde..
  ....
  Som ledende, ansvarlig, beslutningstagende og lovgivende politiker på Slotsholmen kan man selvfølgelig ikke undvære den daglige, lettilgængelige sparring med de fagfolk, man nødvendigvis skal have tæt på, når man skal tage sine overordnede, ansvarlige, beslutninger på et oplyst grundlag.
  ....
  **Udflytningen kan alene være begrundet i, at man ønsker at få fagfolkene flyttet så langt væk fra beslutningsprocesserne som muligt. Derved undgår man "utidig" indblanding...og kan regere i fred for alle dem, der har faglig indsigt og viden.**
  Det er en underkendelse af den faglighed, styrelserne besidder.....Men som borger har man jo også erfaret politikernes veludviklede selektive hørelse. Måske har man slet ikke forstået nødvendigheden af at bruge Styrelsernes faglige funktion og kvaliteter? Er det derfor?
  Egnsudvikling via tvangsforflytning af akademikere? Nej. Der skal helt andre hensigtsmæssige og forskelligartede initiativer til. Der er en meget forskelligartet vidensbank rundt om i landet, der udvikler sig og skal udvikles under hensyn til eksempelvis de geografiske livs- og erhvervsbetingelser.
  Statsforvaltningen har I fået til Åbenrå. Godt for byudviklingen og erhvervslivet? Det Centrale Handicapråd skal flyttes til Brovst. Godt for fiskeriet og turismen i Brovst? ....Så at sige umuligt for blinde, svækkede, fysisk handicappede mennesker og kørestolsbrugere, at skulle mosle igennem hele Danmark for at kunne deltage i rådsarbejde. I Bogense skal man måske lære at tale mere 'rent' dansk ?
  "Balance i Danmark" handler da ikke kun om akademisk, boglig balance. Der er brug for rigtigt mange forskellige kompetencer ( Læs evt. om Howard Gardners "De mange intelligenser",
  ....
  Godt forsøgt, Stephanie Lose, .... men ærligt talt. Der er godt nok rigtigt mange "ommere" i det reformerende udflytningsflip... • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Kystdirektoratet på pæle og uden kuststrækning??

  Får en tanke. Hvorfor forbliver Kystdirektoratet i København, der mig bekendt ikke har megen kyst....og hvor en stor del afden gamle hovedstad er bygget på pæle? Hvorfor flytter man ikke kystdirektoratet til Brovst, så man fagligt kunne sparre med de mange indsigtsfulde indbyggere langs Vestkysten, der erfaringsmæssigt og fagligt ved rigtigt meget om erosion og kystsikring?
  Tja.....Man må altså undre sig...... :-)

 • Anmeld

  Henrik Kjær

  Kystdirektoratet har til huse i Lemvig

  http://www.kyst.dk/kontakt.html