Dansk Industri: Kommunerne skal ikke have monopol på affald

DEBAT: Regeringens strategi for cirkulær økonomi er et godt skridt på vejen til at gøre virksomheder til drivkraft for cirkulære forretningsmodeller. Men kommunal konkurrenceudsættelse af affaldsindsamlingen bliver ikke løst, mener Karin Klitgaard.

Af Karin Klitgaard
Miljøpolitisk chef i DI

Nogen ser på potentialerne ved en cirkulær omstilling. Andre ser på de risici, der er ved at fortsætte med forretningsmodeller baseret på ”brug og smid væk”. Men de fleste er enige om, at det er nødvendigt med forandringer.

Regeringen kommer i sin strategi for cirkulær økonomi med en række forslag, der understøtter virksomhedernes arbejde med at finde og igangsætte nye cirkulære forretningsmodeller. Forslagene kommer på et passende tidspunkt. Cirkulær økonomi er nemlig blevet en del af mange virksomheders kerneforretning.

Arbejdet med at genbruge og genanvende affaldsressourcer i udtjente produkter, designe produkter med lang levetid, og som let kan skilles ad, eller salg af services frem for produkter er kernen i cirkulær økonomi.

Indsamling af elektronikaffald
Virksomhederne skal have plads og tid til at udvikle nye forretningsmodeller. Og det kræver, at vi sikrer de rette rammebetingelser for udviklingen.

Et konkret eksempel er regeringens forslag om at liberalisere indsamlingen af elektronikaffald. Det vil gøre det muligt for virksomheder, der køber, istandsætter og gensælger produkter, at indsamle brugte mobiltelefoner og computere fra private og ikke længere kun fra virksomheder og organisationer.

Med ændringerne får virksomhederne adgang til cirka 1 million bærbare PC’er, der er i de private hjem, og som ikke længere er i brug.

Gør det let at være cirkulær
Hvis endnu flere danske virksomheder skal omstille sig, skal vi gøre det så let som muligt for virksomhederne at udvikle løsninger, der kan sikre, at produkter og materialer bruges igen og igen.

Det kan vi blandt andet gøre ved at ændre de reguleringsmæssige rammer, ved at rådgive virksomheder inden for cirkulære forretningsmodedeller og sikre fleksible finansieringsmekanismer. Ligesom også efterspørgslen efter cirkulære løsninger er afgørende.

Regeringen lægger op til at gøre offentlige indkøbere bedre til at efterspørge cirkulære løsninger og vurdere tilbud på baggrund af totaløkonomi i stedet for indkøbsprisen. Det er uden tvivl vigtige indsatsområder. DI har længe opfordret til mere strategisk brug af offentlige indkøbsmidler.

Reorganisering af affaldssektoren
En af de helt store knaster, som ikke bliver løst med strategien, er en reorganisering af affaldssektoren, så virksomhederne får bedre adgang til ressourcerne i affaldet.

Hvis danske virksomheder skal komme først i kapløbet om at finde løsninger, der kan bevare materialer og ressourcer i kredsløb, skal vi have fart på i Danmark. Både offentlige og private parter er enige om visionen, men ikke rammerne og rollefordelingen. Det har medført stilstand frem for udvikling, når det kommer til genanvendelse.

Investeringslysten i affaldssektoren er nærmest ikke-eksisterende på grund af usikre rammevilkår, al for stor variationen i affaldsindsamlingen og en skæv rollefordeling. Vi har danske virksomheder, der investerer store summer i lande som Sverige, Tyskland og Polen, men som ikke tør investere i affaldsanlæg- eller teknologier i Danmark, fordi de ikke er sikret adgang til affaldsressourcerne.

Frem for kommunalt monopol på affaldsområdet, skal vi have etableret et reguleret marked med ambitiøse genanvendelsesmål, og hvor kommunerne konkurrenceudsætter affaldsbehandlingen.

Regeringens strategi for cirkulær økonomi er et godt skridt på vejen, men der skal mere til for at sikre omstillingen. De markedsmæssige incitamenter skal på plads, så der skabes innovation, investeringer, vækst og danske arbejdspladser.

Forrige artikel Lektor og direktør: Roterer svingdøren for hurtigt på Slotsholmen? Lektor og direktør: Roterer svingdøren for hurtigt på Slotsholmen? Næste artikel S om budgetlov: Udgiftsstyringen skal have et flerårigt fokus S om budgetlov: Udgiftsstyringen skal have et flerårigt fokus
Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

KØF: Formanden for Det Økonomiske Råd, professor Carl-Johan Dalgaard, forventer ikke, at en kommende velfærdslov vil gøre nogen større forskel for udviklingen af de offentlige udgifter. Men detaljerne kan få konsekvenser lokalt.