Nu kommer pengene til flere voksne i institutionerne: Sådan vil de store kommuner fordele dem

FORDELING: I Odense, Esbjerg, Vejle og Randers fordeles pengene fra puljen til minimumsnormeringer efter antallet af børn i de respektive institutioner. Det er i tråd med intentionen fra Christiansborg, lyder begrundelsen. I Viborg fordeles pengene decentralt.

De første 500 millioner fra finanslovsaftalen om minimumsnormeringer er nu på vej ud i institutionerne.  

Og den umiddelbare tendens i de store kommuner er, at pengene til flere voksne fordeles til kommunens institutioner efter det samlede antal børn på blå og rød stue.

I Odense har man netop besluttet at fordele pengene bredt til alle kommunens 126 kommunale og selvejende børnehuse.

Login