Debat

SKI: Udbudsloven stiller SMV'erne stærkt i kampen om offentlige kontrakter

DEBAT: Udbudsloven udelukker ikke SMV'erne fra at byde på offentlige opgaver. Tværtimod, skriver Anders Stribolt, vicedirektør i SKI – Staten og Kommunernes Indkøbsservice. 

En stigende andel af SKI-aftaler indgås med små- og mellemstore virksomheder, skriver Anders Stribolt.
En stigende andel af SKI-aftaler indgås med små- og mellemstore virksomheder, skriver Anders Stribolt. Foto: SKI
Daniel Bue Lauritzen

Daniel Bue Lauritzen er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og har været ansat hos Altinget siden 2017.

Daniel er redaktør for Altinget By & Bolig og Altinget Transport. Han har tidligere været ansvarlig for Altinget Udvikling og Altinget Christiansborg og været tilknyttet både forside- og debatsektionen. 

Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Anders Stribolt
Vicedirektør i SKI – Staten og Kommunernes Indkøbsservice

Som offentlige ordregivere har vi en bunden opgave:

Vi skal skabe effektiv konkurrence om de offentlige opgaver, så vi kan få endnu bedre løsninger for skattekronerne, uanset om vi køber IT, toiletpapir eller håndværkerydelser.

Hvordan stiller det landets små og mellemstore virksomheder?

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

SMV’er udgør størstedelen af vores erhvervsliv. De er med til at skabe innovative løsninger og er en vigtig del af den danske økonomi. Derfor har SMV’erne en vigtig plads i det offentlige indkøb.

Og de danske SMV’er er konkurrencedygtige. Ser vi på tværs af alle danske EU-udbud, viser tal fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at SMV’erne vinder stadigt flere offentlige kontrakter. I perioden 2016-2018 vandt små virksomheder 38 procent af de samlede offentlige kontrakter og 51 procent af rammeaftalerne.

SMV’er udgør størstedelen af vores erhvervsliv. De er med til at skabe innovative løsninger og er en vigtig del af den danske økonomi. Derfor har SMV’erne en vigtig plads i det offentlige indkøb. 

Anders Stribolt, Vicedirektør i SKI – Staten og Kommunernes Indkøbsservice

Bruger ofte SMV'er
SKI’s indkøbsaftaler dækker knap tre procent af det samlede offentlige indkøb.

Vi udvikler indkøbsaftaler på områder, hvor mange offentlige organisationer køber det samme. Vi udnytter konkurrencen og opnår bedre kvalitet, vilkår og priser, når det offentlige puljer indkøbet på samme indkøbsaftale.

Vi udvikler alle indkøbsaftaler med øje for at sikre både den kortsigtede og langsigtede konkurrence på området.

Vi analyserer markedet og designer vores krav, så vi sikrer det størst mulige konkurrencefelt. Det betyder også, at vi meget sjældent benytter de maksimale muligheder for eksempelvis omsætningskrav, da det kan afholde mindre, men konkurrencedygtige virksomheder fra at deltage i udbuddene.

Læs også

Derudover opdeler vi ofte vores aftaler. Vores møbelaftale er splittet op i otte forskellige delaftaler. Det giver mindre, specialiserede virksomheder gode muligheder for at blive leverandører hos SKI.

Og vi ser da også en stigende andel SMV’er på SKI-aftaler. I 2016 havde 40 procent af leverandørerne under 50 ansatte, mens andelen i 2019 var 49 procent. Vi ser desuden, at mange leverandører anvender lokale underleverandører til for eksempel transport, montering og logistik.

Det er rigtigt, at ”det drypper på degnen, når det regner på præsten”. 

At SMV’er står særligt stærkt på SKI’s aftaler, hænger altså sammen med den måde, vi sammensætter vores udbud og går til markedet på - selvom vi laver store aftaler på tværs af hele den offentlige sektor.

Fleksible udbudsformer øger SMV’ers adgang 
Men det er korrekt, at udbudsloven ikke altid giver SMV’er optimale betingelser. Til februar vil regeringen fremsætte en række ændringsforslag til udbudsloven. SKI har fremsat ni konkrete forslag, der skal øge fleksibiliteten og nedbringe transaktionsomkostninger for både leverandører og ordregivere.

SKI ser blandt andet et kæmpe potentiale for SMV’erne i såkaldte dynamiske indkøbssystemer som alternativ til traditionelle rammeaftaler på mere specialiserede vare- og ydelsesområder. Her bliver nye leverandører løbende optaget og kan tilføje nye løsninger. Aftalen er altså ikke låst, men åben for både nye leverandører og ny innovation.

I SKI har vi allerede nu dynamiske indkøbssystemer på udvalgte områder og flere på vej. På det dynamiske indkøbssystem for biler har vi indtil videre 112 små og store leverandører fordelt over hele landet.

Og på ’Digitale læremidler’ viser pilotprojekterne, at små forlag er konkurrencedygtige over for store, velkendte forlag. Netop nu arbejder vi på et dynamisk indkøbssystem, der skal sikre det offentlige god adgang til al relevant standardsoftware.

Ny udbudslov kan give bedre betingelser for SMV’er
Vi håber, at lovrevisionen blandt andet vil fjerne nogle af de sten på vejen, der i dag gør indkøb i dynamiske indkøbssystemer unødigt omfattende.

Det gælder for eksempel krav til afslagsbreve og dokumentation, som indkøberne skal udarbejde ved hvert indkøb.

Hvis vi kan minimere transaktionsomkostningerne, bliver det mere attraktivt for SKI og andre offentlige ordregivere at etablere dynamiske indkøbssystemer på nye områder – og ikke mindst for de offentlige indkøbere at benytte dem.

Det vil lette små og mellemstore virksomheders adgang til det offentlige marked til gavn for både erhvervsliv og indkøbere.

Dokumentation

Temadebat: Hvor godt fungerer udbudsloven i praksis?

Danmark fik sin første udbudslov nytårsdag 2016. 

Allerede da den nye lov, der implementerer EU-direktivet for offentlige udbud og udstikker rammerne for det offentliges indkøb af varer og andre opgaver, blev vedtaget i december 2015, blev det samtidig besluttet, at loven skulle evalueres i 2020. 

Erhvervsministeriet har sin evalueringsrapport på vej, men nu tager Altinget Kommunal forskud på glæderne og beder en stribe interessenter skrive om deres erfaringer med udbudsloven. 

Har loven, som det var meningen, skabt “større klarhed, forenkling og fleksibilitet”? 

Hvilke nye problemer er der opstået for ordregivere og leverandører? Og hvordan kan udbudsreglerne forbedres eller simplificeres?


E-mail Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion