Kommentar af 
Knud Aarup

Strukturkommissionens misundelsesværdige arbejde vil påvirke hele det sociale område positivt

Understregningen af uligheden som udgangspunkt for kommisionsarbejdet og overvejelserne omkring psykiatrien og socialpsykiatrien er gode eksempler på et stykke uafhængigt og fagligt kommisionsarbejde, som vi sjældent ser, skriver Knud Aarup.

Sundhedsstrukturkommissionen har lige offentliggjort et omfattende arbejde på mere end 630 sider. I min optik er det mest interessante, at kommissionen kommer med nogle konkrete tværgående anbefalinger, som kan være med til at løfte borgere med særlige behov, primært som følge af psykisk sygdom og sociale udfordringer, skriver Knud Aarup.
Sundhedsstrukturkommissionen har lige offentliggjort et omfattende arbejde på mere end 630 sider. I min optik er det mest interessante, at kommissionen kommer med nogle konkrete tværgående anbefalinger, som kan være med til at løfte borgere med særlige behov, primært som følge af psykisk sygdom og sociale udfordringer, skriver Knud Aarup.Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Knud Aarup
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Sundhedsstrukturkommissionen har lige offentliggjort sit arbejde, og som sundhedsminister Sophie Løhde (V) udtrykte det, er det et omfattende arbejde på mere end 630 sider.

Rapporten handler om, hvordan man kan tackle nuværende og fremtidige problemer på sundhedsområdet, og den kommer med interessante overvejelser om, hvordan borgerne kan få bedre og mere lige sundhedstilbud i fremtiden.

Ud over en overordnet rammesætning med beskrivelse af de fremtidige udfordringer, giver kommissionen seks tværgående anbefalinger og tre bud på forskellige forvaltningsmodeller, som mere eller mindre kan indfri de foreslåede ændringer. 

Jeg vil ikke her gå ind i overvejelserne om de fremtidige forvaltningsmodeller. Det kunne man bruge en hel bog på. Jeg vil derimod understrege, at jeg finder kommissionens rapport sundhedspolitisk interessant og bestemt også interessant i forhold til udvikling af det decentrale Danmark og vilkårene for en fremtidig demokratisk deltagelsesstruktur.

Det slås fast med syvtommersøm, at en af de største udfordringer, er den meget store ulighed i adgang til sundhedsydelser.

Knud Aarup
Debattør og fhv. direktør i Socialstyrelsen.

Men i min optik er det mest interessante faktisk, at Sundhedsstrukturkommissionen kommer med nogle konkrete tværgående anbefalinger, som kan være med til at løfte de sociale indsatser for børn, unge og voksne med særlige behov, primært som følge af psykisk sygdom og sociale udfordringer og i mindre grad i forhold til personer med handicap.

Allerede i den overordnede rammesætning af rapporten slås det fast med syvtommersøm, at en af de største udfordringer i velfærdssamfundet, er den meget store geografiske og sociale ulighed i adgang til og forbrug af sundhedsydelser.

Skåret til benet konstaterer rapporten, at der hvor der flest og mest syge borgere, lige der er der færrest specialiserede sundhedstilbud. Samtidig understreges det, at den ulighed i de kommende år vil blive uddybet.  

Kommissionen foreslår derfor, at der skal ske en bevidst omfordeling af ressourcer, det vil sige penge og personale til de geografiske områder af landet, hvor behovet er størst, samt at ressourcer flyttes fra hospitalssektoren til den primære sundhedstjeneste.

Dette skal skabe grobund for en mere sammenhængende indsats for den enkelte borger og en stærkere forbyggende indsats. Virkemidlet er en flytning af behandling og indsats fra hospitalssektoren til den primære sundhedstjeneste.

Læs også

Det er rigtig godt, at kommissionen har sat tydeligt fokus på psykiatrien. De forslår konkret, at psykiatrien integreres organisatorisk med det samlede sygehusvæsen.

Formålet er at understøtte en styrket sammenhæng i indsatsen for den enkelte borger for dermed at opnå et løft af kvaliteten i den tværgående og den forebyggende indsats generelt for mennesker med psykiske lidelser.

Det har længe været et problem, at socialpsykiatrien fungerer meget forskelligt kommunerne iblandt.

Knud Aarup
Debattør og fhv. direktør i Socialstyrelsen.

Man kan sige, at kommissionen så at sige skubber til den ti-årige handlingsplan.

Kommissionen gør meget ud af at beskrive behovet og muligheden for fastlæggelse af nationale kvalitetsstandarder for socialpsykiatrien generelt og dermed også for botilbud. Netop sådanne nationalt udarbejdede kvalitetsstandarder kan være et vigtigt element i et generelle kvalitetsløft af den kommunale indsats for mennesker med psykisk sygdom.

Samtidig er et forslag om at knytte faste læger til de sociale botilbud en konkret måde at sikre bedre sammenhæng mellem somatikken og psykiatrien.

Det er rigtig godt tænkt, eller måske snarere sagt, for det er på ingen måde et nyt forslag. Det har længe været et problem, at socialpsykiatrien fungerer meget forskelligt i de forskellige kommuner.

Og som rapporten også slår fast, betyder manglerne i socialpsykiatrien og de kommunale tilbud i rigtig mange tilfælde, at det enkelte borger får dårligere behandling mellem indlæggelserne. Det har så som konsekvens at borgere med psykisk sygdom i kraft af den svage socialpsykiatri fastholdes i lange sygdomsforløb.  

Men nu er ånden officielt ude af flasken, og det er godt for en fremtidig diskussion af, hvordan sundhedsløsningerne og især psykiatrien kan strikkes sammen.

Understregningen af uligheden som udgangspunkt for kommisionsarbejdet og overvejelserne omkring psykiatrien og socialpsykiatrien er gode eksempler på et stykke uafhængigt og fagligt kommisionsarbejde, som vi sjældent ser.

Der er fine eksempler i rapporten på, at der bliver sagt nogle sandheder mellem linjerne. Kommissionen er næsten direkte i forhold til, hvorvidt der er sket en afspecialisering af de sociale indsatser efter kommunalreformen i 2007.  

De skriver eksempelvis, at "udviklingen viste dog, at kommunerne i langt højere grad end forventet overtog de regionale eller tidligere amtslige sociale tilbud. Fra 1. januar 2007 overtog kommunerne 80 pct. af de sociale tilbud, der før blev drevet af amterne. Derudover oprettede kommunerne i højere grad end forventet selv nye tilbud".

Sagt med andre ord: Der har været andre dynamikker på spil for kommunerne end hensynet til de borgere, som har særlige behov. Det er nærliggende at tænke på, at økonomiske hensyn netop på det specialiserede socialområde ofte fylder mere end faglige hensyn.

Læs også

Sammenligner man rapportens formuleringer med tilsvarende fra evaluering af kommunalreformen i 2013 eller Socialstyrelsens seneste afvisning af, at der skulle have fundet afspecialisering sted i kommunerne, er der tale om en bemærkelsesværdig klar formulering fra kommissionens side - også selvom Socialstyrelsens formuleringer senere bliver gentaget.

På lignende måde peger rapporten klart på problemer i den kommunale indsats på det socialpsykiatriske område:

"Den regionale psykiatri oplever problemer med mangel på de rette tilbud til borgerne i socialpsykiatrien, manglende kapacitet i forhold til botilbud og bostøtte, og deraf udfordringer med lange ventetider og manglende gennemsigtighed og uklar organisering i kommunerne. Hvis kommunerne ikke står klar med et relevant tilbud, kan det give unødigt mange færdigbehandlingsdage i den regionale psykiatri," står der.

Det kan ikke siges tydeligere, og det er godt, at det bliver sagt. Også selvom rapporten loyalt gengiver den modsvarende oplevelse fra kommunerne.  

En kommission som Sundhedsstrukturkommissionen skal naturligvis holde sig inden for sit kommissorium – ellers har den ikke løst den stillede opgave.

Men her bliver det rigtigt interessant, fordi kommissionen har fundet et greb, som muliggør, at man kan synliggøre, hvor en fremtidig løsning ”slår” sig mod kommissoriet.

Til det formål har rapporten et helt afsnit, hvor man overvejer forskellige modeller for ”opgavesamling”.

Det er smart, for her vises klart, hvordan forskellige opgaver på eksempelvis ældreområdet og i psykiatrien kun vanskeligt vil kunne løses, uden at man kommer til at genere KL og kommunerne.

Netop de diskussioner er med til at give rapporten et meget troværdigt skær.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg ser med misundelse på Sundhedsstrukturkommissionens arbejde.

Det er træls, at vi på det sociale område måtte nøjes med Tranæsudvalget.

Knud Aarup
Debattør og fhv. direktør i Socialstyrelsen.

Flere af de grundlæggende præmisser om eksempelvis den stigende sociale og geografiske ulighed, kunne også have været udgangspunktet for et tilsvarende arbejde på det sociale område.

Mange af konklusionerne for specielt psykiatrien og socialpsykiatrien vil utvivlsomt påvirke hele det sociale område positivt. Det er også værd at fremhæve, at kommissionen foreslår et langt større og vedvarende fokus på implementeringsprocessen.

Bliver det praksis – og det kan jeg godt tvivle lidt på – så kan det ikke undgå at påvirke konsekvenserne af politiske beslutninger generelt. Og det er positivt. 

Så er det bare træls at konstatere, at vi på det sociale område måtte nøjes med Tranæsudvalget.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Knud Aarup

Debattør, hovedbestyrelsesmedlem, Røde Kors Danmark, bestyrelsesmedlem den selvejende institution Måløvgård, faglig leder, Altingets socialpolitiske netværk, fhv. direktør, Socialstyrelsen
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1981)

Sophie Løhde

Indenrigs- og sundhedsminister, MF (V)
HA (kom.) (CBS 2007)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024