Overblik: Sådan vil regeringens eksperter ændre det danske sundhedsvæsen

Sundhedsstrukturkommissionen har præsenteret deres udspil til en fremtidig organisering af sundhedsvæsenet. Kommissionens vil omstrukturere sundhedsvæsenet og fremlægger tre modeller for, hvordan det kan gøres. Få overblikket over forslaget her. 

Formanden for sundhedsstrukturkommissionen Jesper Fisker præsenterer tirsdag sammen med de øvrige medlemmer af kommissionen deres udspil til en forbedring af organiseringen af sundhedsvæsenet.
Formanden for sundhedsstrukturkommissionen Jesper Fisker præsenterer tirsdag sammen med de øvrige medlemmer af kommissionen deres udspil til en forbedring af organiseringen af sundhedsvæsenet.Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Andreas Wind

Den længe ventede anbefalinger fra Sundhedsstrukturkommissionen er tirsdag blevet fremlagt.

Kommissionen præsenterer tre forskellige modeller for en ny organisering af sundhedsvæsenet. I én model fordobles antallet af folkevalgte regioner, i en anden afskaffes de og giver staten ansvaret, og i en tredje bevare man i store træk den nuværende struktur.  

Anbefalingerne skal bruges til input til regeringens kommende udspil til en reform af det danske sundhedsvæsen.

Herudover kommer kommissionen med en række anbefalinger, som gælder uanset hvilken model, politikerne foretrækker.  

Læs hele rapporten her

Model 1: Flere regioner med flere opgaver

 • 8-10 ”sundheds- og omsorgsregioner” erstatter de nuværende fem regioner.
 • De skal hver ledes af folkevalgte ved direkte valg. 
 • De overtager kommunernes sundhedsopgaver. 
 • De overtager dele af kommunernes opgaver på ældreområdet.  
 • Sundhedsklyngerne nedlægges.
 • Statens rolle forbliver i store træk den samme.

Model 2: Regionerne nedlægges 

 • Et statsligt sundhedsvæsen erstatter de fem regioner og deres opgaver på sundhedsområdet 
 • En national bestyrelse får ansvaret for den overordnede drift 
 • Herunder får 8-10 administrative enheder med egen bestyrelse ansvaret for den daglige drift. 
 • Overtager dele af kommunernes opgaver på sundheds- og ældreområdet.  

Model 3:  Status quo med modifikationer 

 • Regionerne bevares men kan eventuelt reduceres fra fem til tre. 
 • De ledes fortsat af folkevalgte regionsråd. 
 • De bevarer deres ansvarsområde, herunder også for almen praksis.
 • Kommunerne bevarer i store træk deres ansvarsområder. 
 • Sundhedsklyngerne erstattes af nærudvalg under hvert regionsråd. 
 • En del af regionernes økonomi målrettes indsatser uden for sygehusene. 
 • Skrappere krav til kvaliteten hos kommunerne.
 • Nyt resultatafhængigt tilskud til kommunernes sundhedsindsats. 

Generelle anbefalinger 

Det almene lægetilbud bør udvides markant. 

 • En større del af sundhedsudgifterne skal gå til almen praksis 
 • De selvstændige praktiserende læger skal suppleres af offentligt drevne klinikker, hvor lægen er almindelig ansat, samt af private udbudsklinikker.  
 • Opgaverne i almen praksis skal fastlægges af nationale myndigheder, og bør ikke længere være en del af overenskomstforhandlinger mellem myndigheder og praktiserende læger af løn og vilkår. 
 • Honoreringen af læger skal afhænge af, hvor sårbare og syge borgere de har. 
 • Fordelingen af de praktiserende læger skal bør ske nationalt.  

Nationalisering af digitalisering og data 

 • Et nationalt ”Digital Sundhed Danmark” skal være service. Og leveranceorganisation for digitale løsninger i sundhedsvæsenet. 
 • Der skal være en samlet fælles strategi for digitalisering.
 • Der skal træffes beslutninger nationalt om, hvilke digitale løsninger, der skal benyttes landet over.  

En national sundhedsplan 

 • Skal flytte ressourcer fra sygehusene ud til det nære sundhedsvæsen landet.
 • Skal fordele læger geografisk, så flere kommer ud af sygehusene og af de store byer. 
 • Skal udvikle kvalitetsstandarder til det nære sundhedsvæsen.
 • Skal have styring med uddannelsen af læger og sikre, at de får løftet deres generalistkompetencer.
 • Skal have styring med det højt specialiserede sygehusområde.

Psykiatrien

 • Hele psykiatrien integreres organisatorisk med det samlede sygehusvæsen. 
 • Der skal være faste læger på botilbud.  
 • Kvalitetsstandarder for socialpsykiatrien.
 • Udbredelse af digitale løsninger i psykiatrien. 

 Praktiserende speciallæger

 • De nationale ramme for planlægning og kvalitetsudvikling af det praktiserende speciallægetilbud skal styrkes. 

Implementering 

 • Der bør oprettes et reformsekretariat under indenrigs- og sundhedsministeren som følger implementeringen af de enkelte initiativer og understøtter implementering decentralt. 
 • Den nationale plan skal tydeliggøre implementeringsansvaret hos aktørerne og opstille klare tidsrammer for implementeringsfasen af de forskellige dele af reformen af sundhedsvæsenet.  

Bag Sundhedsstrukturkommissionen

Regeringen nedsatte den 28. marts 2023 en sundhedsstrukturkommission for at udarbejde et beslutningsgrundlag, der skulle pege på den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. 

Kommissionen består af: 

 • Formanden for kommissionen er Jesper Fisker, Administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse. 
 • Jakob Kjellberg, Professor i sundhedsøkonomi, VIVE 
 • Peter Bjerre Mortensen, Professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Dorthe Gylling Crüger, Fhv. koncerndirektør, Region Hovedstaden
 • Sidsel Vinge, konsulent og tidligere projektchef i Vive og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune  
 • Mogens Vestergaard, PhD, praktiserende læge og professor ved Forskningsenheden for almen praksis, Aarhus og Lægefællesskabet Grenå 
 • Marie Paldam Folker, centerchef, Center for Digital Psykiatri i Region Syddanmark
 • Søren Skou, tidligere administrerende direktør, A.P. Møller Mærsk
 • Gunnar Bovim, formand for Helsepersonelkommisjonen og rådgiver på Norges teknik-naturvidenskablige Universitet

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jesper Fisker

Adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse, formand, Life Fonden, næstformand, Danske Professionshøjskoler
Cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1987), ph.d. i offentlig forvaltning (Københavns Uni.)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024