Taberkommuner har på få år lagt milliarder til side

OPGØRELSE: De syv kommuner, som står til det største forholdsvise tab på de forliste udligningsforhandlinger, har på fire år øget deres samlede opsparing med over fem milliarder kroner.

Lige knap en milliard kroner.

Så meget står syv kommuner – alt andet lige – til at skulle afgive årligt til landets øvrige kommuner fra 1. januar 2019, efter at de politiske forhandlinger om en justering af udligningsordningen brød sammen.

De syv kommuner står alle til at miste indtægter svarende til mere end en tredjedel procent af deres samlede skatteindtægter. Målt i kroner spænder det fra København, som må afgive over 500 millioner kroner, til Billund Kommune, som står over for et tab på knap 16 millioner kroner.

Login