Kronik

Forskere: Ny reform overser, at museer huser meget mere end fysiske genstande

Den nye museumsreform skelner ikke mellem forskellige typer af materielle samlinger og overser betydningen af forskning, bevaring og den immaterielle kulturarv, skriver fem forskere fra Center for Museumsforskning.

Vi er overraskede over, hvor lidt forskningen fylder i den nye reform, og efterlyser kriterier for, hvordan kvaliteten af museernes forskning skal vurderes af det kommende museumsnævn, skriver de fem forskere.
Vi er overraskede over, hvor lidt forskningen fylder i den nye reform, og efterlyser kriterier for, hvordan kvaliteten af museernes forskning skal vurderes af det kommende museumsnævn, skriver de fem forskere.Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

En historisk museumsreform er netop blevet politisk vedtaget, og den skal indfases over de kommende fire år.

Reformen erstatter et 20 år gammelt økonomisk tilskudssystem, omdefinerer museernes kerneopgaver og sætter nye rammer for statsanerkendelser.

Den vil få afgørende betydning for, hvordan statsanerkendte museer drives fremover. Ikke mindst fordi den vil påvirke, hvilke opgaver og satsninger, der prioriteres i henhold til de værdier og det belønningssystem, som er indbygget i tilskudsmodellen.

Det er derfor oplagt at kaste et kritisk blik på reformens mål om at skabe klarhed og transparens.     

Reform fokuserer på fysiske samlinger

Helt overordnet er museernes fysiske samlinger blevet omdrejningspunktet i reformens grundtilskudsmodel med det argument, at netop samlingerne adskiller museerne fra andre institutioner.

I forlængelse af den politiske aftaletekst offentliggjorde Kulturministeriet fredag 17. maj dokumentet 'Argumenter for indplacering i grundtilskud', som i korte beskrivelser af hver museumssamling redegør for, hvordan vurderingerne, der opdeler museerne i fem niveauer, er blevet foretaget.

Samlinger er meget mere end de fysiske genstande. Traditioner, ritualer, sociale miljøer med videre udgør vigtige dimensioner af museumssamlinger.

Dansk Center for Museumsforskning

Her fremgår det, at ganske få parametre har afgjort samlingernes betydning og indplacering i grundtilskudsmodellen, hvor særligt det geografiske tilhørsforhold har været afgørende.

Samlingernes betydning bliver opgjort efter, om de er indsamlet lokalt, nationalt eller internationalt. Det er på mange måder et forældet værdisystem, som nemt bliver normativt.

For hvordan vurderer man eksempelvis, om lokalt forankrede samlinger har lokal og ikke national eller international betydning? For hvem skal samlingerne være betydningsfulde og hvordan? Og hvem vurderer samlingernes repræsentativitet i relation til andre samlinger?

I nogle tilfælde nævnes hovedværker, og kun få steder står der noget om samlingsstørrelse.

Enkelte steder lægges vægt på samlingens tematik, eksempelvis i Den Gamle By, hvor det fremhæves at "det tematiske emne har væsentlig betydning", mens der også undtagelsesvist lægges vægt på forskning, eksempelvis hos herregårdsmuseet Gl. Estrup som "vurderes at have høj forskningsmæssig værdi".

Men om bestemte museer får et højt grundtilskud for at dække bestemte tematikker, ligesom de gamle specialmuseer, eller for at udøve et særligt forskningsansvar, er ikke tydeligt.

Læs også

Desuden kan det overordnet set undre, hvorfor formidling og vidensudvikling ikke indgår som parametre i vurderingerne af, hvilke museer, der får hvilke grundtilskud, når nu disse to områder, sammen med samlingsudvikling, står som de mest centrale opgaver ifølge reformen.

Der rejser sig selvsagt mange spørgsmål, når man læser de korte vurderinger af hvert enkelt museums samling.

Bevaring falder i baggrunden

For mange museer spiller bevaring og konservering en stor rolle i arbejdet med samling og formidling, ligesom disse områder kan optage store dele af museets ressourcer, både fagligt og økonomisk.

Man kan derfor også undre sig over, at reformen ikke skelner mellem forskellige typer af materielle samlinger.

Afsendere
  • Postdoc. Mia F. Yates
  • Professor Ane Hejlskov Larsen
  • Professor Hans Dam Christensen
  • Adjunkt Kristian Handberg
  • Lektor Line Vestergaard Knudsen

Der er selvsagt stor forskel på at bevare og formidle samlinger af kunst eller kulturhistoriske genstande over for eksempelvis hele historiske og fredede bygninger, som kræver løbende renoveringer, og som kan være voldsomt ressource- og økonomikrævende, men som ikke desto mindre er den primære samlings genstand – eksempelvis herregårde, husmuseer og frilandsmuseer.

Hvordan vurderer man samlingernes behov for konservering og bevaring, og hvordan indgår disse i tilskudsmodellen? Bevaring og konservering fylder forsvindende lidt i den nye reform.

Danmark skal beskytte sin kulturarv

I førnævnte dokument opfattes samlinger først og fremmest som fysiske genstande, mens den immaterielle arv fylder overraskende lidt.

Danmark har ellers tilsluttet sig 'Bekendtgørelse af konvention af 17. oktober 2003' om beskyttelse af den immaterielle kulturarv, hvilket burde have påvirket reformaftalen.

Samlinger er meget mere end de fysiske genstande. Traditioner, ritualer, sociale miljøer med videre udgør vigtige dimensioner af museumssamlinger.

Rigsfællesskabet ansøgte Unesco i 2021 om, at blandt andet Grønlandsk trommedans og trommesang skulle optages på Unescos liste over immateriel kulturarv.

Museumsarbejdet består derfor også i at indsamle, registrere, bevare og formidle immateriel arv og immaterielle forhold, som udgør en stor del af museernes samling og ikke mindst af dens betydning.

Læs også

Det er imidlertid svært at få øje på denne del af samlingsarbejdet i reformen, og det står klart, at kampen for at få immateriel kulturarv anerkendt og gjort kvantificerbar er væsentligt, hvis den skal indgå som parameter i tilskudsmodellen fremover.

I samme omgang er det uforståeligt, at hele det digitale område stort set ikke er tænkt med reformen.

Begrundelsen er, at det er svært at opgøre, hvilket er besynderligt, når man tænker på, hvor meget der er blevet satset på den digitale udvikling af museerne kulturpolitisk. Her kunne man blandt andet med fordel inspireres af Statens Museum for Kunsts store arbejde med at offentliggøre samlingen digitalt og bruge den i nye sammenhænge.

Børn og unge sikrer tilskud

Den incitamentsbaserede del af tilskudsmodellen udgør 23,93 procent af den samlede økonomiske ramme, og vægter primært forretningsudvikling.

Antal gæster, herunder særligt børn og unge, samt indtægter udgør 90 procent af dette tilskud, mens forskningspublikationer udgør ti procent.

Fra Dansk Center for Museumsforsknings side savner vi, at kvaliteten af museernes tiltag prioriteres over antallet af indløste billetter og indtjening. 

Dansk Center for Museumsforskning

Som følge af reformen vil vi sandsynligvis i de kommende år se en markant stigning i formidlingstiltag målrettet børn og unge, da disse gæster nu tæller dobbelt i regnskabet.

Allerede dagen efter reformen blev offentliggjort, var der fra museernes side, forståeligt nok, fokus på, hvordan man kan tælle så mange gæster som muligt i sit regnskab. Altså er der lagt op til, at museernes formidlingstiltag primært handler om tal – altså at øge antallet af kroner og gæster på museet, mens det er uklart, hvorvidt kvaliteten eller værdien af tiltagene vurderes.

Fra Dansk Center for Museumsforsknings side savner vi, at kvaliteten af museernes tiltag prioriteres over antallet af indløste billetter og indtjening.

Vi er også overraskede over, hvor lidt forskningen fylder i den nye reform, og efterlyser kriterier for, hvordan kvaliteten af museernes forskning skal vurderes af det kommende museumsnævn.

Det vil være uheldigt, hvis man endnu en gang udvikler sit eget system i stedet for at tage afsæt i forskningskriterier, der arbejdsmæssigt kan skabe større ansættelsesmobilitet mellem museer og universiteter.

I de seneste ti år har fondene og Kulturministeriet også opkvalificeret museernes personale med ph.d.- og postdoc-grader. Det er fortsat vigtigt. Forskning betyder jo udvikling og innovation.

Der er med andre ord et stort behov for, at det kommende museumsnævns sammensætning inkluderer kompetencer til de mere kvalitative vurderinger af 'betydningsarbejdet', som museerne arbejder med.

Det store spørgsmål bliver således, hvordan de rette kompetenceprofiler udvælges, og hvilke fagligheder og kvalifikationer, man vil sigte efter politisk.

Det er oplagt, at universiteterne også bliver tænkt med, så man sikrer fortsat fokus på forskning, undgår silotænkning og ikke kun opfatter museerne primært som en oplevelsesøkonomisk branche.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ane Hejlskov Larsen

Leder, Museologisk Forskningsprogram, Institut for Kommunikation og Kultur - Kunsthistorie, Aarhus Universitet, bestyrelsesformand, Aarhus Kunstakademi, formand, Dansk Center for Museumsforskning
mag.art. i kunsthistorie (Aarhus Uni. 1989)

Hans Dam Christensen

Professor, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet
ph.d.

Line Vestergaard Knudsen

Lektor, Aalborg Universitet

0:000:00