Kronik

Forsker og studerende: Børsen-branden har mindet os om vigtigheden af kulturelle holdepunkter

I en verden præget af usikkerhed og forandring tilbyder kulturen stabilitet og trøst midt i stormen af konflikt, skriver Rose Mathilde Holstein, Stephany Melnyk og Richard Gyrd-Jones.

Vi har brug for at værne om og tilgængeliggøre kulturoplevelser som faste holdepunkter midt i strømmen af forandringer, skriver Rose Mathilde Holstein, Stephany Melnyk og Richard Gyrd-Jones.
Vi har brug for at værne om og tilgængeliggøre kulturoplevelser som faste holdepunkter midt i strømmen af forandringer, skriver Rose Mathilde Holstein, Stephany Melnyk og Richard Gyrd-Jones.Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix
Stephany Melnyk Richard Gyrd-Jones  Rose Mathilde Holstein Jeppesen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Når vi genbesøger Københavns historie, taler vi ofte om København før og efter den første brand i 1728 – og den anden brand i 1795. På samme måde taler vi nu om et før- og et efter branden af Børsen.

I lighed med Notre Dame i Paris, der i 2019 led samme skæbne, blev tabet af en kulturskat som Børsen skelsættende, men hvad er det, vi hæfter os ved, når en kulturskat går i flammer?

Da det stod klart, at store dele af Børsen ikke stod til at redde, vakte det stærke følelser af tab og skrøbelighed, og erkendelsen af vores egen dødelighed skød frem.

Værdien i det svundne overrasker os måske og minder os ydmygt om det kulturelle fundament, vi som individer og samfund underbevidst støtter os op ad hele tiden.

For selvom det er de færreste, der har set den store børssal med egne øjne, er det alligevel følelsen af tab, som fylder i efterspillet om brandens konsekvenser, når et stykke af vores kulturarv mistes.

Kultur har måske en særlig betydning for os, når vi befinder os et særligt usikkert sted i historien, og overfor en tilsyneladende mere kompleks fremtid?

Kultur har en unik egenskab til at engagere os og samle os om fortællinger, der danner rammen for at forstå os selv og det samfund, vi er en del af.

Når vi konfronteres med risikoen for, at det bliver taget fra os, afspejler det sig tydeligt i vores adfærd ved et anderledes kulturforbrug. 

Kulturelle aktiviteter og diaspora-kunst

På CBS satte vi os for at undersøge kulturforbruget i en kontekst, hvor hverdagen er præget af usikkerhed. Lige nu lever ukrainske borgere og andre folkeslag i betydelig usikkerhed af både fysisk og psykisk art. Hvordan påvirker det deres forhold til kultur?

Vores studie omfatter interviews med 14 ukrainske kvinder, hvor halvdelen er bosat i Ukraine og den anden halvdel i København.

Kulturforbrug kan spille en vital rolle i tider præget af stor usikkerhed og frygt for at miste.

Rose Mathilde Holstein, Stephany Melnyk og Richard Gyrd-Jones
Kandidatstuderende og forsker

Vores interview viser, at kulturforbrug og kulturinstitutioner ikke er en luksusgode for de få, men kan spille en vital rolle i at skabe personlig såvel som fælles stabilitet i tider præget af stor usikkerhed og frygt for at miste.

Mens tilstedeværelsen af risiko, i forskellige grader eller former, er en ligefrem forventelig del af de ukrainske kvinders liv, gav vores dataindsamling indsigt i mere komplekse nuancer, der kan være vigtige bidrag for vores forståelse af risiko og dets afspejling i vores forbrugsmønstre.

Vores respondenter udtrykker stærke følelser af isolationer og fremmedgørelse. For kvinderne i Ukraine skyldes det fysisk savn og skyldfølelser. For kvinderne i København skyldes det en manglende evne til at spejle sig i deres omkringliggende omgivelser og deres kontrasterende normalitet.

På trods af deres situation, eller måske netop på grund af den, beretter kvinderne om en markant stigning i én særlig forbrugskategori: kulturforbrug.

Vi fandt, at deres motivation for at forbruge kultur ligger i behovet for at håndtere deres følelsesmæssige udfordringer, reflektere over deres situation og søge efter en forståelse af dem selv og deres rolle i en på samme tid skrøbelig og hård verden.

Gennem kulturelle aktiviteter finder kvinderne svar på spørgsmål om identitet, finder solidaritet og styrker deres følelse af samhørighed. Ikke nødvendigvis med deres umiddelbare omgivelser, men gennem oplevet genkendelighed, en dyb følelse af forbindelse, der transcenderer geografiske, temporale og kulturelle grænser.

For eksempel så vi, hvordan diaspora-kunst, samt kunst skabt under perioder med kolonisering, skabte en ramme for en tiltrængt dialog omkring mening og identitet i en verden, der føles uforståelig.

Læs også

I en udstilling, der fremviste oplevelser fra libanesiske, syriske og iranske kvinder efter deres ankomst til Tyskland, kunne de ukrainske kvinder genkende følelsen af rodløshed og fremmedgørelse. Kulturforbrug, såsom teater, gav kvinderne i Ukraine en følelse af både normalitet og samtidig et spejl af deres egne lidelser.

Teaterforestillingerne i undergrundsbanen i Kyiv er altså ikke blot et udtryk for et excentrisk street-art projekt, men snarere et vidnesbyrd om behovet for fællesskab, normalitet og refleksion.

Studiet afslørede også en dybtfølt følelse af skyld blandt de kvinder, der bor i København. De kæmpede med kontrasten mellem deres sikkerhed, mens andre stod over for fare. De følte sig splittet mellem at tillade sig selv fornøjelse, når de mente, at deres ressourcer burde rettes mod donationer eller frivilligt arbejde.

Interessant nok nævnte kvinderne spontant kulturforbrug som en integreret del af deres selvforståelse, en prioritet i deres hverdagsrutiner og budget, som noget de ikke følte sig skyldige over.

Mens meget andet forbrug gav anledning til skam og sammenligning med situationen i deres hjemland, gav kulturoplevelser dem et nødvendig pusterum og en tiltrængt trøst.

Kontinuitet i en kaotisk tid

Øget kulturforbrug bidrager til at genskabe mening i vores liv i en tid, hvor usikkerhed frembringer følelser af rodløshed, isolation og endda skyldfølelse.

Kultur er en adgang til at forstå, hvor vi hører til, og hvem vi er, og selvom København ikke er dér, hvor de ukrainske kvinder føler sig mest hjemme, er interaktion med kultur alligevel en måde for dem at opnå tryghed og indsigt på.

Kultur spiller en integreret rolle for identitetsdannelse og skaber kontinuitet i en kaotisk tid.

Rose Mathilde Holstein, Stephany Melnyk og Richard Gyrd-Jones
Kandidatstuderende og forsker

For i denne sammenhæng viser kultur at spille en integreret rolle for identitetsdannelse og en vej til at skabe kontinuitet i en kaotisk tid. En tid, der kalder på noget, der forbinder os.

For kulturoplevelser har, underbygget af dette studie, en unik evne til både at præsentere kultur og på samme tid invitere kultur indenfor. Disse oplevelser rummer historier og dybde, der kræver tankeværk og giver anledning til samtaler, der ikke finder sted andre steder i vores samfund.

Det giver enkeltpersoner adgang til fællesskaber, der samler dem i meningsfyldte sociale konstellationer og forankrer dem i deres kulturarv.

De ukrainske kvinders modtagelighed for kulturelle oplevelser, er måske et behov, som vi alle i stigende grad har i takt med en presserende økonomisk ustabilitet og genopblusning af globale konflikter.

Ikke desto mindre, fik det os til at drage sammenligning til branden af Børsen, der som samfund mindede os om vigtigheden af kulturelle holdepunkter.

Læs også

I en verden præget af usikkerhed og forandring, udgør de uundværlige livliner for både enkeltpersoner, fællesskaber og nationer. Kulturelle oplevelser kan fungere som faste ankerpunkter i en tumultagtig og omskiftelig tilværelse og tilbyder stabilitet og trøst midt i stormen af konflikt.

Samtalerne med de ukrainske kvinder indikerer, at kultur ikke kan negligeres, når vi som individer og samfund er under pres.

I København, isoleret set, er mental sundhed, stor ensomhed blandt de ældre, stor økonomisk usikkerhed i kølvandet af inflation og renteudviklingen i sig selv en pejling på, at usikkerhed i alle dets størrelser og versioner er et vilkår alle konfronteres med.

Som CBS-studiet indikerer, er værdien af kulturoplevelser måske større, end den længe har været, hvorfor vi har brug for at værne om og tilgængeliggøre kulturoplevelser, som faste holdepunkter midt i strømmen af forandringer.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rose Mathilde Holstein Jeppesen

Kandidatuddannet
Master of Science in Managing Creative Business Processes, CBS

Richard Gyrd-Jones

Professor, CBS

Stephany Melnyk

Kandidatstuderende

0:000:00