Naturkraft: Politiske besparelser er til gavn for kulturinstitutionerne

DEBAT: De statslige midler bliver mindre og mindre, og det udfordrer kulturinstitutionerne. Men kravene om udvikling og fornyelse kan være med til at tvinge institutionerne til at genfinde deres samfundsværdi, skriver Peter Sand, direktør, Naturkraft. 

Af Peter Sand
Direktør, Naturkraft

Det er hårde tider for landets kulturinstitutioner. Det er velkendt stof. Men faktisk kan det også blive bedre tider – hvilket er knap så velkendt.

De statslige midler bliver mindre og mindre, det er en reel udfordring med de årlige 2 procents besparelser. Men samtidig kan de krav om udvikling og fornyelse, som blæser gennem hele det politiske spektrum, vise sig at være institutionernes sande ven i morgen. For de tvinger alle til at stille sig selv spørgsmålet: Hvordan skaber vi værdi – ikke kun for de inkarnerede brugere af vores hus, men for samfundet som helhed? Hvordan skaber vi værdi også for dem, som aldrig nogensinde kommer på besøg?

Når man besvarer disse spørgsmål, får man som institution et fornyet indblik i sin egen eksistensberettigelse og samfundsmæssige legitimitet.

Det er samtidig nøglen til at forstå, hvordan man sikrer opbakning fra både det politiske niveau og befolkningen som helhed – og derfor er det faktisk en øvelse, som alle aktører bør gøre. For i oplevelseskulturens tidsalder ser så mange nye tiltag og projekter dagens lys, at kun dem, der har en ambition om at være mere end oplevelse, overlever.  

Fire krav til det 21. århundredes kulturattraktion
Ved Ringkøbing Fjord er det første spadestik blevet taget til den stort anlagte attraktion Naturkraft, som slår dørene op i påsken 2020. I det omfangsrige arbejde med udviklingen af Naturkrafts form og indhold har vi hele vejen igennem haft ovenstående spørgsmål i baghovedet.

Det har ført til, at vi har identificeret fire krav til det, som vi mener, en kulturattraktion skal kunne i det 21. århundrede. Den skal:

  • Fascinere og iscenesætte store oplevelser
  • Facilitere læring
  • Rumme et transformativt potentiale
  • Være et regionalt og/eller nationalt fyrtårn

Den grundlæggende ambition med Naturkraft er at skabe et oplevelsesrum ud af den ofte barske vestjyske natur, som samtidig forbedrer betingelser for den naturvidenskabelige læring og dermed bidrager til at virkeliggøre regeringens naturvidenskabsstrategi.

Naturkraft vil fascinere og iscenesætte store oplevelser for de besøgende ved ikke blot at gøre dem til passive tilskuere, der betragter naturens kræfter. De kommer til at mærke vindens og havets styrke på egen krop, så der sættes et aftryk i hver enkelt, som man sent kommer til at glemme.

Læringen faciliteres ved, at de oplevelser, man som besøgende får på Naturkraft, nemt kan omsættes til en mere almen viden om naturen. En viden, som kan bruges i en bred vifte af forskellige sammenhænge, både for privatpersoner og professionelle inden for det naturvidenskabelige univers.

Det fører naturligt videre til det transformative potentiale, som består i, at den viden og de nye læringsmetoder, der opstår ved at dykke ned i den vestjyske natur, vil komme hele samfundet til gode – i vores fælles stræben efter at kultivere naturen, lære den at kende og bruge dens principper i udviklingen af nye opfindelser og ny teknologi. For mange vil Naturkraft forblive oplevelse og fascination, men det ændrer ikke ved, at vi som attraktion kommer til at øge den almene naturvidenskabelige forståelse, der kan bidrage til at sikre flere og bedre naturvidenskabelige kandidater.

Endelig kommer Naturkraft til at agere et vigtigt fyrtårn for Ringkøbing-Skjern, der vil gøre kommunen mere attraktiv for både turister, borgere og potentielle tilflyttere. Konkret vil det for Naturkraft især handle om at understøtte den vitale vestkystturisme, hvor alene Ringkøbing-Skjern Kommune i 2017 tegnede sig for mere end 3,6 millioner overnatninger.

Et bidrag til fremtiden
I København er koncentrationen af arbejdspladser større og kulturlivet mere mangfoldigt. Men i Ringkøbing-Skjern, landets arealmæssigt største kommune, har vi naturen tættere på end noget andet sted i Danmark – og i sin reneste form. Her piber vinden gennem gaderne, alle træer hælder mod øst, og Vesterhavets vildskab former kystlinjen.

Derfor har netop vi, i dette særlige område af Danmark, de bedste betingelser for at dykke ned i naturen, åbne den og skabe et fascinerende rum af oplevelse og læring ud af den. Det er vores bidrag til fremtiden og den politisk-strategiske indsats for at styrke de naturvidenskabelige kompetencer.

Tilsvarende vil andre geografiske områder have særligt gode forudsætninger for at bidrage med andre typer viden og oplevelser, og når først vi begynder at tænke på den måde, er vi kommet et skridt videre. For så får vi et landkort af kulturinstitutioner og attraktioner, som ikke blot tilbyder oplevelser, men skaber en reel værdi for hele samfundet, også for dem, der aldrig nogensinde kommer til at aflægge et besøg på eksempelvis Naturkraft.

Forrige artikel Jens Rohde, Jean-Michel Jarre m.fl.:  Europa kan blive verdensleder for kunstnere i den digitale verden Jens Rohde, Jean-Michel Jarre m.fl.: Europa kan blive verdensleder for kunstnere i den digitale verden Næste artikel Ny Skuespillerformand: Kunsten taber, når vi kaster sten efter hinanden Ny Skuespillerformand: Kunsten taber, når vi kaster sten efter hinanden