Ny læseundersøgelse: Danske piger dropper bøgerne

LÆSEHESTE: Danske børn læser færre bøger i fritiden, viser ny undersøgelse. Bibliotekarforbundet efterspørger mere samarbejde med folkeskolerne og begrunder blandt andet udviklingen med, at børnebibliotekerne er blevet nedprioriteret.

De traditionelt flittige skolepiger har skiftet Harry Potter-bøgerne ud med Snapchat, når klokkerne ringer ud til frikvarter.

Det er billedet, der tegnes i en rapport fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som har kortlagt danske børns læsevaner.

”Det er tydeligt, at der sker et markant fald i børns boglæsning mellem 5. og 6. klassetrin. Her har børnene nået en alder, hvor deres brug af sociale og digitale medier stiger markant. Det giver sandsynligvis mindre tid til fritidslæsning,” siger ph.d. i børnelitteratur Stine Reinholdt Hansen, der står bag undersøgelsen af 8.721 skoleelevers læsevaner i 2017.

Login