Kristian Bøgsted
 svarer 
Magnus Heunicke

Vil ministeren redegøre for, hvor mange penge der foreløbigt er afsat til at facilitere de såkaldte kystvandråd?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Miljø- og Fødevareudvalget, Spørgsmål 770

Vil ministeren redegøre for, hvor mange penge der foreløbigt er afsat til at facilitere de såkaldte kystvandråd?

Svar fra torsdag den 30. maj 2024

I regi af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021 blev der afsat i alt 16 mio. kr. til at foretage Lokalt funderede analyser som en del af Second Opinion af kvælstofindsatsen. Heraf blev 13 mio. kr. anvendt til at nedsætte 4 kystvandråd fra 1. februar til 31. december 2023, mens 3 mio. kr. blev anvendt af Miljøstyrelsen til den nødvendige vejledning, opfølgning og analyse af kystvandrådenes arbejde mhp. at kunne indgå i afrapporteringen af Second Opinion.

Der er med Aftale om akutpakke til forbedring af vandmiljøet af 8. maj 2024, afsat i alt 54 mio. kr. i 2024-2027 til kystvandråd. Heraf afsættes 14 mio. kr. i 2024-2027 til de kystvandråd, som var nedsat i 2023, og som ønsker at forsætte arbejde, og der afsættes 20 mio. kr. i 2025-2027 til mindst fire nye kystvandråd. For at give mulighed for at afprøve og teste effekten af nye virkemidler er der endvidere afsat i alt 20 mio. kr. til forsøgsprojekter, f.eks. udplantning af træer langs vandløb, intelligente randzoner mv.

For at sikre den nødvendige vejledning og opfølgning til kystvandrådenes arbejde afsættes endvidere 13,5 mio. kr. i 2025-2027 til Miljøstyrelsen.

Aftaleteksten kan læses på Miljøministeriets hjemmeside: https://mim.dk/media/q1mdlfzn/aftaleom-akutpakken-til-vandmiljoeet_8-maj-2024.pdf

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024