Debat

Dansk Erhverv: Gennemtænk pantløsning på juice og mælk

DEBAT: Forslaget om at indføre pant på juice- og mælkeemballager inden for en kort tidshorisont er med et meget snævert fokus på selve indsamlingsmetoden og ikke på værdikæden og hjælper måske slet ikke det store på overgangen til en cirkulær økonomi, skriver Lisbet Hagelund og Mads Wædegaard.

Foto: Brian Bergmann/ Ritzau Scanpix
Mikkel Bødker Olesen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Lisbet Hagelund og Mads Wædegaard
Hhv. chefkonsulent og stud.scient.pol., Dansk Erhverv

Regeringen står over for at skulle udmønte den vigtige EU-plaststrategi, der skal understøtte overgangen til en cirkulær økonomi.

Strategien er bred; den favner alt fra materialevalg og design, over indsamling til teknologisk innovation i genanvendelsesindustrien og en styrkelse af aftagermarkedet.

Hvert led i værdikæden har miljøoptimeret gennem årene, og det skal de blive ved med. Men et yderligere markant løft af plastens samlede miljøperformance skal ske gennem samarbejder i værdikæden, eksempelvis mellem producentens designer og genvindingsindustrien med indsamlingsleddet som mellemled.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Som en del af løsningen stiller EU krav om indførelsen af et producentansvar for emballager inden 2025. Cirka halvdelen af det danske plastaffald er emballager, herunder plastflasker til juice og mælk. Tanken er, at producenterne skal bære ansvaret og være en central part i tilrettelæggelsen af løsninger i værdikæderne.

Forslaget om at indføre pant på juice- og mælkeemballager inden for en kort tidshorisont er med et meget snævert fokus på selve indsamlingsmetoden og ikke på værdikæden.

Dansk Erhverv anbefaler, at vi ser åbent på mulighederne gennem et skarpt øje på, at det er recirkuleringen af materialerne i en høj kvalitet, der er målet, og at producentansvaret er den kommende ansvarsindehaver af velovervejede grunde omkring et løft i hele værdikæden. 

Lisbet Hagelund og Mads Wædegaard
Hhv. chefkonsulent og stud.scient.pol, Dansk Erhverv

Effektiv indsamling er vigtigt, men det skal ikke være udgangspunktet. Ved at indføre spredte og ukoordinerede initiativer som pant på plastflasker nu – inden producentansvarets brede løft gives en chance – udhules den samlede plaststrøm og potentielle stordriftsfordele.   

Potentialet er ikke så højt som anslået
Det er i øjeblikket uklart, om PET-flasker bør indsamles særskilt, eller om PET-materialet skal indsamles samlet, uanset hvilken fødevarer det har været brugt til. Lige nu testes sågar adskillelsesanlæg på ARC, hvor PET indsamles sammen med helt andre materialer.

Det er også uklart, hvilke PET-flasker, der kan genanvendes med god kvalitet, og hvilke ændringer i design og materialesammensætninger der kan føre til et løft her. Design-dogmeregler udvikler Dansk Erhverv med offentlige midler (MUDP) lige nu.

Dansk Affaldsforening (DAF) er bannerfører for en indførelse af pant på plastflasker og har beregnet et indsamlingspotentiale på 156 millioner PET-flasker.

Dansk Erhverv har også beregnet potentialet, og på den baggrund fastslår vi, at en mere realistisk antagelse er en samlet mængde plastflasker til juice og saft på cirka 40 millioner flasker.

DAF's for høje estimat skyldes:

  • DAF får sat lighedstegn mellem en liter markedsført saftevand og flasker, der skal rumme disse liter. Men markedstallet for saft opgøres ved drikkeklare liter, og da saftevand fortyndes – en anelse lavt sat med 1:4 dele vand – skal tallet divideres med 4, når det omregnes til et antal flasker.
  • Det er PET-flaskerne, der er interessante i et genanvendelses-øjemed. DAF antager, at der er 156 millioner PET-flasker, hvilket svarer til 25 procent af de omsatte emballager til juice og saft på markedet. Dansk Erhverv vurderer på basis af viden om markedet, at det kun er 5-15 procent af flaskerne, der er af PET. I Dansk Erhvervs tal er der konservativt regnet med tallet 15.
  • DAF gør en antagelse om, at juice og saftevand gennemsnitligt sælges på halvliters flasker. Der er ingen tal for dette, men især juice sælges ofte i større flasker end halvliters, hvorved antallet af flasker falder.
  • Miljøstyrelsen analyserer nu muligheden for at indføre pant på juice- og mælkeemballager, men ikke saft. I DAF's tal på 156 millioner flasker skal saft-tallet altså regnes fra, hvis tallet for indsamlingspotentialet skal understøtte styrelsens forarbejde til en potentiel pantordning. Omvendt inkluderer DAF's tal ikke flasker til mælkeprodukter. Antallet udlignes dermed ikke, da DAF’s anslåede mængde af saft i flasker er langt højere end mælkeprodukter i flaske.

Lad os huske løsningsforslaget
Miljøstyrelsens analyse af konsekvenser ved at indføre pant på juice- og mælkeemballager ventes offentliggjort i løbet af foråret, og vi ser frem til at nærlæse dem.

Dansk Erhverv anbefaler, at vi ser åbent på mulighederne gennem et skarpt øje på, at det er re-cirkuleringen af materialerne i en høj kvalitet, der er målet, og at producentansvaret er den kommende ansvarsindehaver af velovervejede grunde omkring et løft i hele værdikæden.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lisbet Hagelund Hansen

Chefkonsulent, GTS
cand.techn.soc. (Roskilde Uni. 1999)

0:000:00