Eva Kjer vil støtte udvikling i miljøteknologi

NYHED: For at sikre øget produktion og bedre miljø vil fødevareministeren nu bruge innovationsloven til at udvikle miljøteknologi i landbruget.
Under Fødevareministeriets innovationslov udbydes nu temaet "Teknologier til fremme af en dynamisk og bæredygtig husdyrproduktion".
Under Fødevareministeriets innovationslov udbydes nu temaet "Teknologier til fremme af en dynamisk og bæredygtig husdyrproduktion". Foto: colourbox.com
Christian Juhl Mølgaard

Flere har faktisk peget på, at potentialet for miljøteknologisektoren er endnu større end for vindmølleindustrien.

Eva Kjer Hansen (V)
Fødevareminister

"Teknologier til fremme af en dynamisk og bæredygtig husdyrproduktion" er navnet på et nyt tema, der nu udbydes under Fødevareministeriets innovationslov.

Det skriver fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) i en pressemeddelelse.

Temaet er et led i ministerens flerårsplan for bæredygtig og miljørigtig husdyrproduktion, og der er i alt afsat 10 mio. kr. til at fremme nye miljøteknologiske løsninger som eksempelvis nye fodringsteknologier.

De nye løsninger kan blandt andet være med til at sikre, at næringsstofferne i foderet bliver udnyttet bedre, samt at metangasudslip mindskes.

Ministeriet satser også på teknologier, der kan mindske ammoniakfordampningen og rense luften i staldene, og ministeriet støtter nu også udviklingen af internationalt anerkendte standarder og verifikationsprocedurer.

Ministeren: Stort udviklings- og eksportpotentiale
"Vi skal bruge midlerne i innovationsloven offensivt, så vores fødevarepolitik fremmer regeringens mål om et konkurrencedygtigt og bæredygtigt dansk landbrug på en og samme gang," siger Eva Kjer Hansen (V) og fortsætter:

"Loven giver en håndsrækning til at udvikle nye teknologier, der kan hjælpe landbruget med at opfylde skrappe miljøkrav og effektivisere produktionen.

Samtidig understøtter vi udviklingen af miljøteknologisektoren, hvor der er et meget stort udviklings- og eksportpotentiale - flere har faktisk peget på, at potentialet for miljøteknologisektoren er endnu større end for vindmølleindustrien."

Ansøgningsfristen for ansøgninger under temaet er 15. maj 2008.

0:000:00