Bæredygtigt Landbrug-formand til DN: Stop krigen mod landbruget

DEBAT: I stedet for altid at gøre landbruget til syndebuk burde Danmarks Naturfredningsforening holde sig til sandheden og stoppe den krig, de fører mod landbruget, skriver Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug.

Af Flemming Fuglede Jørgensen
Formand for Bæredygtigt Landbrug

Mange havde håbet, at et præsidentskifte i Danmarks Naturfredningsforening ville betyde en kursændring.

Håbet bestod i, at de såkaldte naturfredere skulle til at gå op i naturen frem for at fortsætte den ensidige hetz mod landbruget.

Men ak, også efter Maria Reumert Gjerdings indtog i DN handler næsten alt i foreningen om at begrænse landbrugsdrift og dermed også såvel landbrugseksport som samfundsindtægter.

Selv om blot 0,5 procent af det samlede kemikalieforbrug i Danmark stammer fra landbruget, er det ifølge naturfrederne netop dén halve procent, der truer miljøet ... Og det i en tidsalder, hvor dansk landbrug vel at mærke har øget produktionen fra både mark og stald uden at bruge flere hjælpemidler.

Landbrugets udledning fra rodzonen til grundvandet er i øvrigt den samme i år 2018 som i år 1900!

Vi vil måles på virkelighed frem for myter
Men nej, hos DN bliver man ved med at gøre landbruget til syndebuk.

Selv ikke midt i sommertørken og høsttravlheden undlader man at hakke på det stolte erhverv: Nu er det pludselig landbrugets skyld, at visse fjorde oplever iltsvind – selv om fosforen (udledning af kloakvand fra rensningsanlæggene) skaber iltsvindet.

Intet kvælstof har været udledt i månedsvis på grund af tørvejret, og kvælstof er i øvrigt gang på gang blevet frikendt for at have en negativ effekt på vandmiljøet.

Vi fik desuden at vide for nogle år siden, at med Landbrugspakken ville landbrugets udledning af kvælstof til havene stige.

Men da Novana-rapporten fra Aarhus Universitet blev offentliggjort, kunne vi læse, at udledningen af kvælstof til kystområderne minsandten faldt i det første år, hvor danske landmænd kunne gøde ekstra som følge af Landbrugspakken. Selv korrigeret for nedbør var der tale om et fald.

Dén konklusion har DN vist glemt at kommunikere på …

Danmarks Naturfredningsforening – hold jer til sandheden, og stop nu dén krig mod landbruget!

I dansk landbrug kræver vi faglighed og tager gerne ansvar for vores handlinger. Vi forlanger faktisk at blive målt og reguleret ud fra virkelighed, ikke myter.

Forrige artikel L&F efterlyser jordmilliard: Landbrug, klima og landdistrikter kan høste på bedre jordfordeling L&F efterlyser jordmilliard: Landbrug, klima og landdistrikter kan høste på bedre jordfordeling Næste artikel ALT-kandidat: Tørken minder os om regeringens moralske og politiske svigt ALT-kandidat: Tørken minder os om regeringens moralske og politiske svigt
Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

ANBEFALINGER: Få måneder før regeringen skal forhandle en stort anlagt naturpakke, kommer en række af landets førende forskere med anbefalinger til, hvordan naturkrisen i Danmark bliver stoppet. ”Der er brug for en særlig indsats i Danmark,” lyder det fra forsker bag rapporten.