Debat

Biolog: Biodiversitetsrådet skal prioriteres på lige fod med Klimarådet

Hvis Biodiversitetsrådet skal være et velfungerende og uafhængigt råd, kræver det en bevilling af samme størrelse som den, der er tildelt Klimarådet. Biodiversitetsrådet skal også have et selvstændigt sekretariat og ikke betjenes af Miljøministeriet, skriver Søren Wium-Andersen.

<div>Politikerne bør afsætte de nødvendige midler til Biodiversitetsrådets arbejde og ikke forsøge sig med et discountråd, skriver Søren Wium-Andersen.</div>
Politikerne bør afsætte de nødvendige midler til Biodiversitetsrådets arbejde og ikke forsøge sig med et discountråd, skriver Søren Wium-Andersen.
Foto: Søren Wium-Andersen
Søren Wium-Andersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Politikere nævner oftest klima- og biodiversitetskrisen i samme sætning. Med god grund. Derfor står det nyoprettede Biodiversitetsråd også overfor en række opgaver, der er sammenlignelige med Klimarådets. Men de arbejdsbetingelser, som er stillet til rådighed for Biodiversitetsrådet, er ikke rimelige, sammenlignet med de betingelser Klimarådet har.

Biodiversitetesrådet skal, som Klimarådet, have et selvstændigt sekretariat, som ansættes af rådets formand.

Søren Wium-Andersen
Biolog

Formålene for de to råd har mange parallelle træk. Begge råd ledes af et uafhængigt ekspertorgan. I sammensætningen af de to råd er der også ligheder, hvilket også er tilfældet for de opgaver, som rådene har i forhold til deres ministerier. Men arbejdsbetingelserne for de to råd er vidt forskellige.

Det nuværende Klimaråd har et årligt budget på 24 millioner kroner, mens Biodiversitetsrådet kun er blevet tildelt fire millioner om året til at udarbejde de nødvendige strategier til at forbedre den trængte biodiversitet. Finanslovsforslag 2022 nævner intet om en stigning i midlerne til Biodiversitetsrådet i de kommende år. Hvis Biodiversitetsrådet skal være et velfungerende uafhængigt råd, kræver det, efter min opfattelse, en bevilling af samme størrelse som den, der er tildelt Klimarådet.

Biodiversitetsrådet skal have et selvstændigt sekretariat
Forligspartierne bag Biodiversitetsrådet bør også ændre sekretariatsforholdene for rådet. Biodiversitetesrådet skal, som Klimarådet, have et selvstændigt sekretariat, som ansættes af rådets formand.

I dag bliver Biodiversitetsrådet betjent af et sekretariat i Miljøministeriet. Til trods for at rådet allerede har afholdt sit første møde, har sekretariat endnu ikke fået rådets hjemmeside op at stå eller annonceret resultatet af dets første møde. Det tegner ikke godt for den trængte biodiversitet.

Fordelen ved at få et selvstændigt Biodiversitetsråd er, at det skal kunne fremlægge egne uafhængige, selvfinansierede undersøgelser og ikke være henvist til Miljøministeriets normale forskningsbaserede myndighedsbetjening, der er begrænset af ministeriets ofte snævre definitioner af opgaverne og dets trængte økonomi. Desuden skal rådet fremlægge sin egen vurdering overfor Miljøministeren af Danmarks internationale forpligtelser samt komme med deres egne fortolkninger af EU's direktiver og aftaler med FN og andre internationale organisationer.

Derfor bør Biodiversitetsrådets sekretariat ikke ligge i Miljøministeriet, men direkte under formanden, som det i dag er tilfældet for Klimarådet. Samtidigt skal økonomien forbedres. Politikerne bør ikke forsøge sig med et discount Biodiversitetsråd, men afsætte de nødvendige midler til rådets arbejde, hvis de reelt mener, at de (af den tidligere statsminister Fogh) nævnte frøer og fugle skal få det bedre. Det vil resultere i, at Biodiversitetsrådet kan præsentere egne udredninger og analyser til Miljøministeren. Dette skal naturligvis kunne ske helt uafhængigt af Miljøministeriet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00