Debat

Biolog: Det politiske flertal har valgt at sikre landbrugets økonomi frem for dit grundvand

Landbrugsindustrien har både fået særbehandling når det gælder udledningen af PFAS-holdige stoffer og udkørslen af gylle. Det er til skade for vores sundhed og naturen, og derfor må særbehandlingen stoppe, skriver Søren Wium-Andersen.

Landbruget kan fortsætte sin mere end 30 år lange praksis med at anvende PFAS-holdige midler, skriver Søren Wium-Andersen.
Landbruget kan fortsætte sin mere end 30 år lange praksis med at anvende PFAS-holdige midler, skriver Søren Wium-Andersen.Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Søren Wium-Andersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Ved at hævde, at PFAS-nedbrydningsproduktet TFA i grundvandet er et industrikemikalium, sikrer regeringen, at der først om mange år kan komme et indgreb overfor landbrugsindustriens forbrug af PFAS-holdige pesticider.

Landbruget kan dermed fortsætte sin mere end 30 år lange praksis med at anvende PFAS-holdige midler på landbrugsarealet, der dækker 60 procent af Danmark areal, og hvorfra store dele af grundvandet dannes.

Det er for mig uforståeligt, at regeringen ikke anlægger et forsigtighedsprincip for anvendelsen af PFAS-holdige pesticider. Herved kan vi undgå en risiko for, at vores drikkevand bliver uanvendeligt. For PFAS- midlerne bindes i pløjelaget, hvorfra stofferne og deres nedbrydningsprodukter på sigt udvaskes til grundvandet.

2.488 tons PFAS-holdige pesticider
Altinget kunne forleden oplyse, at: ”Heunicke afviser forbud mod PFAS i pesticider. Sprøjtemidler er reguleret af EU-lovgivning, og derfor skal Danmark ikke have et forbud mod PFAS i pesticider.”

Det er for mig uforståeligt, at regeringen ikke anlægger et forsigtighedsprincip for anvendelsen af PFAS-holdige pesticider

Søren Wium-Andersen
Biolog

Det har jeg svært ved at forstå. For landbruget har alene indtil 2019 sprøjtet ikke mindre end 2.488 tons PFAS-holdige pesticider i følge De Nationale Geologiske Undersøgelser (GEUS). Pesticiderne kan alle potentielt være moderstoffer til PFAS-forbindelsen TFA i grundvandet.

Det kan undre, at ministeren indtager dette standpunkt, da GEUS i sin undersøgelse påviste, at der i 86 procent af 247 grundvandsprøver blev fundet så meget af PFAS-stoffet TFA, at grænseværdien på 0,1μg/liter for pesticider i grundvandet var overskredet.

Ved ikke at gennemføre et strakspåbud mod landbrugsindustriens brug af PFAS-pesticider læner ministeren sig op ad en vurdering fra Miljøstyrelsen. Styrelsen skønnede nemlig, at TFA ikke kommer fra pesticidanvendelsen. Konsekvensen er, at TFA ikke skal reguleres som et pesticid, men som et industrikemikalium, der kommer fra punktkilder.

For denne type kemikalier er kvalitetskravet i drikkevand ikke på 0,1μg/liter, som det er for pesticider, men en 90 gange højere grænseværdi på 9μg/liter. Så ved hjælp af dette skøn er landbruget indtil videre blevet fritaget for indgreb, der kan reducere TFA forureningen.

Landbrugsindustrien får lempet reglerne
Det politiske flertal ønsker ikke at anfægte Miljøstyrelsens skøn og dermed sikre grundvandet. Derfor kan landbrugsindustrien fortsætte med at anvende nu ikke mindre end 14 PFAS-holdige sprøjtemidler, som Miljøstyrelsen samtidigt oplyser alle kan være moderstoffer til TFA.

Landbrugsindustrien kan fortsætte med at anvende nu ikke mindre end 14 PFAS-holdige sprøjtemidler, som Miljøstyrelsen samtidigt oplyser alle kan være moderstoffer til TFA

Søren Wium-Andersen
Biolog

Midlerne har alle den egenskab, at de kun ganske langsomt nedbrydes, og derfor vil ophobes i dyrkningslaget, hvorfra de langsomt udvaskes til grundvandet.

Samme problematik gælder for øvrigt for kobber og zink fra svinegyllen, der også ophobes i pløjelaget og langsomt udvaskes. For udkørsel af gylle er ikke reguleret efter de regler, der ellers er gældende for udkørsel af slam på agerjord, med efter den mere lempelige jordforureningslov, hvilket kontorchef Maria Sommer Holtze fra Miljøstyrelsen oplyste her i Altinget i en kommentar til et læserbrev.

Så også på dette områder har landbrugsindustrien fået lempet reglerne til skade for jordens langsigtede dyrkningssikkerhed og for vort fælles grundvand.

Det er på tide at stoppe for særbehandlingen af landbrugsindustrien og med at lade skøn tilgodese landbrugets indtjening samtidig med, at det samme skøn er til skade for menneskets sundhed og naturen.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Søren Wium-Andersen

Biolog
cand.scient. (Københavns Uni.)

0:000:00