Debat

Biolog: Landbrugets evighedskemikalier går fri, mens industrien skal stå skoleret

Regeringen sætter hårdt ind overfor industriens brug af evighedskemikalier, mens landbrugets langt højere forbrug fortsætter uhindret. Kemikalierne udgør derfor stadig en fare for folkesundhed, grundvand og biodiversitet, skriver Søren Wium-Andersen.

Landbrugets mest populære PFAS-pesticid er ukrudtsmidlet diflufenican. Det er så populært, at de årlige indkøb af midlet blev øget væsentlig i 2020 og 2021, skriver Søren Wium-Andersen.<br>
Landbrugets mest populære PFAS-pesticid er ukrudtsmidlet diflufenican. Det er så populært, at de årlige indkøb af midlet blev øget væsentlig i 2020 og 2021, skriver Søren Wium-Andersen.
Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Søren Wium-Andersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Mens regeringen på EU-niveau – sammen med en række andre lande – aktivt har engageret sig i at forbyde de industrielle PFAS-kemikalier, så er landbrugsindustrien uhindret fortsat med at anvende deres PFAS-holdige pesticider på landbrugsarealet med regeringens fulde accept.

Alene i 2021 indkøbte landbruget 174 tons aktive stoffer i form af PFAS-holdige pesticider til at sprøjte ud på markerne. Det er mere end ti gange mere end industriens import af PFAS.

Landbrugets mest populære PFAS-pesticid er ukrudtsmidlet diflufenican. Det er så populært, at de årlige indkøb af midlet blev øget med 25 procent i 2020 og 27 procent i 2021 til over 61 tons.

Diflufenican betegnes som et evighedskemikalium, da det nedbrydes ganske langsomt, og desuden bliver liggende i pløjelaget. 

Vi risikerer at stå overfor en generations-forurening, der vil dække næsten hele det danske landbrugsareal

Søren Wium-Andersen
Biolog

Kemikaliet er meget giftigt med langvarige virkninger for vandlevende organismer, hvorfor midlet ikke må anvendes nærmere end ti meter fra åer og bække. Det må kun anvendes til én enkelt sprøjtning af et areal hvert år.

Blot 25 gram af det aktive stof diflufenican er nok til på en hektar at fjerne de plantearter, der er resistente mod andre sprøjtemidler. Midlet må kun købes af professionelle med en gyldig autorisation og anvendes erhvervsmæssigt.

Det sælges under følgende handelsnavne: DFF, Diflanil 500 Sc, Jura, Legacy 500 Sc, Mateno Duo SC 600, Othello, Purelo, Quartz ES, Saracen Delta Max, Sempra SC.

Et PFAS-holdigt landbrug

Hvert år skal alle professionelle brugere af pesticider indberette deres forbrug af pesticider til Miljøstyrelsen. 340.822 sprøjtninger blev indberettet i 2021-22. Heraf var de otte procent med diflufenican.

Diflufenican optages af planternes blade. Ved udsprøjtning danner diflufenican en film på jordoverfladen, hvorfra det også optages ved fremspiring af nyt ukrudt.

Midlet anvendes blandt andet mod græsukrudt og andet ukrudt, der er blevet resistent overfor en række andre ukrudtsmidler. Resistent ukrudt giver problemer for specielt de landmænd, der går ind for reduceret jordbehandling, og som i stedet for pløjning derfor anvender pesticider som diflufenican til at bekæmpe det resistente ukrudt.

Læs også

Hvis væksten i indkøbet af diflufenican er øget med 25 procent siden 2021, ligger forbruget i 2023 på 75 tons aktivt stof.

Er antagelsen korrekt, kan mere end hele landets dyrkede areal være sprøjtet med den tidligere nævnte mængde på 25 gram aktivt stof per hektar. Læg hertil de 13 andre PFAS-holdige pesticider mod insekter, svampe og andet ukrudt, hvoraf der alene i 2021 blev indkøbt 113 tons aktivt stof.

En gennemgang af indberettede pesticidsprøjtninger til Miljøstyrelsens databasesystem for 2021-22 viser, at ikke mindre end 27 procent af alle de udførte sprøjtninger blev foretaget med PFAS-pesticider. Den værdi dækker over store forskelle, for i Græsted Kommune lå antallet af sprøjtninger med PFAS-pesticider på 38 procent.

Konsekvensen er, at det meste af landbrugsarealet sprøjtes med PFAS-holdige pesticider, hvoraf nogle midler er så giftige, at de kun må anvendes én gang om året, mens et enkelt af midlerne kun må anvendes hvert tredje år.

Regeringen bør snarest få stoppet landbrugets forbrug af evighedskemikalier, ligesom den er ved at få stoppet for industriens forbrug. Jeg mener, at vi risikerer at stå overfor en generationsforurening, der vil dække næsten hele det danske landbrugsareal.

Læs også

Behov for et forbud

I et svar til Folketinget fra maj 2023 oplyser Miljøministeriet, at det vil følge forbruget af de fem mest solgte problematiske aktivstoffer af pesticider herunder diflufenican med henblik på substitution.

På den baggrund undrer det mig, at ministeriet, uden at oplyse Folketinget herom, alligevel har forlænget den fortsatte anvendelse af ikke mindre end tre diflufenican-holdige pesticidprodukter i 2023, uden at begrunde, hvorfor diflufenican ikke er blevet substitueret.

Hvor længe vil regeringen fortsætte med at spille hasard med vores sundhed, grundvandskvalitet og biodiversitet?

Søren Wium-Andersen
Biolog

Hvorfor anvender regeringen ikke forsigtighedsprincippet? Hvorfor er det igen kun landbrugets økonomiske interesser, der tages hensyn til?

Hvor længe vil regeringen og miljøministeren fortsætte med at spille hasard med vores sundhed, grundvandskvalitet og biodiversitet ved at acceptere, at 27 procent af alle pesticidsprøjtninger sker med PFAS-holdige pesticider?

For landbrugsindustrien vil naturligvis fortsætte med sit forbrug af PFAS-pesticiderne, lige indtil der kommer et forbud mod de PFAS-midler, de anvender. Regeringens arbejde med at forbyde det industrielle forbrug af PFAS bør snarest udvides til også at omfatte landbrugsindustriens forbrug, der er mindst ti gange højere end industriens, og spredes ud over hele landet til fare for vores sundhed, grundvandet og biodiversiteten.

Ved samme lejlighed bør regeringen påse, at landbrugsindustrien får ophævet de for dem gældende lempeligere miljøbestemmelser og pålægges at overholde de love og regler, der er gældende for al anden industri.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Søren Wium-Andersen

Biolog
cand.scient. (Københavns Uni.)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024