Debat

Biolog: PFAS bliver en landsdækkende generationsforurening

PFAS er et evighedskemikalium, vi har anvendt i 27 år. Et evighedskemikalium, der er spredt ud over hele landbruget, og som vi ikke kan komme af med, hvis vi ikke mindsker forbruget nu, skriver biolog, Søren Wium-Andersen. 

Derfor bør politikerne snarest ophæve landbrugsindustriens særstatus for brug af PFAS, skriver Søren Wium-Andersen.<br>
Derfor bør politikerne snarest ophæve landbrugsindustriens særstatus for brug af PFAS, skriver Søren Wium-Andersen.
Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Søren Wium-Andersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Landbrugsindustrien har udnyttet sin særstilling på kemikalieområdet til at øge forbruget af PFAS- sprøjtemidler med 64 procent fra 2019-2021. Hermed er grundlaget skabt for en landsdækkende forurening.

Landbrugets PFAS-sprøjtemidler bliver liggende i dyrkningslaget, hvor de bevarer deres giftighed i mange år.

Søren Wium-Andersen
Biolog

Det sker samtidigt med, at regeringen forsøger at reducere den øvrige industris forbrug af PFAS-stoffer, der betegnes som evighedskemikalier, da de nedbrydes langsomt.

Derfor bør politikerne snarest ophæve landbrugsindustriens særstatus på området og kræve de samme regler for landbruget som for al anden industri.

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2021, der udkom i slutningen af maj 2023, fremlægger, hvor store mængder af aktivstoffer, der er i de PFAS-sprøjtemidler, der blev anvendt af landbrugsindustrien i 2021.

Det drejer sig om 12 stoffer, der ikke er fundet i grundvandet, hvorfor de må ophobes i pløjelaget.

Landbruget øger mængde af PFAS

Fire af de anvendte tolv PFAS-midler er meget potente, og de tegner sig for 30,6 procent af landbrugets totale miljøbelastning med pesticider.

Miljøbelastningen for de solgte aktivstoffer i et givent år afhænger både af, hvor belastende stoffet er, men også hvor store mængder af stoffet der er solgt. 

Vægtmæssigt set udgør de fire midler blot 4,2 procent af de aktivstoffer i sprøjtemidlerne, som landbruget anvendte i 2021. 

Aktiv-stoffet lambda-cyhalothrin, der er et PFAS holdigt insektmiddel, ligger i toppen med 15,5 procent af den samlede miljøbelastning. Vægtmæssigt set udgør stoffet kun under 0,1 procent af den samlede mængde aktivstof. 

De tre andre stoffer er et fungicid, et insektmiddel og herbicidet diflufenican.

Læs også

Sidstnævnte er et middel, som allerede nu står på en liste over de mest problematiske stoffer, som ønskes substitueret. I 2021 blev der solgt 61 tons diflufenican som aktivt stof.

Midlet anvendes i mange forskellige afgrøder. Hovedparten anvendtes i korn til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt samt enårig rapgræs ofte blandet med andre aktiv-stoffer.

Regeringen har afvist et haste forbud mod landbrugsindustriens anvendelse af PFAS-pesticiderne med en henvisning til, at anvendelsen af sprøjtemidler er reguleret af EU's pesticidforordning, mens det er en anden forordning, der regulerer al anden industri.

Resultatet er, at mens landbrugsindustrien øger sit forbrug af PFAS-sprøjtemidler, så skærer den øvrige industri ned på forbruget af PFAS-stoffer.

Hellig ko skal slagtes

Situationen er uholdbar ikke mindst, fordi mange af landbrugets PFAS-sprøjtemidler bliver liggende i dyrkningslaget, hvor de bevarer deres giftighed i mange år.

Det kan på kort sigt betyde, at sundheden trues, og at nedgangen i biodiversiteten vil fortsætte. Derfor bør regeringen gribe ind nu.

Det er et skræmmende perspektiv, at en forurening, der ikke kan fjernes, bliver landsdækkende.

Søren Wium-Andersen
Biolog

Skiftende regeringer har alt for længe betragtet bekæmpelsen af forureningen fra landbruget som en hellig ko. Det er på tide, at den ko slagtes.

PFAS er ligesom DDT et evighedskemikalium, der nu er ophobet i jorden, da landbruget har anvendt PFAS-aktivstoffer i mindst 27 år. På den baggrund vil man sikkert om nogle år udnævne PFAS fra sprøjtegiftene som en generationsforurening, der som forbruget får lov til at fortsætte og endog eskalere.

Til forskel fra de tidligere kendte generationsforureninger, der var stedbundne til enkelt industrier som Collstrupgrunden eller Cheminova, vil PFAS forureningen fra pesticider være udbredt over store dele af landbrugslandet.

Det er et skræmmende perspektiv, at en forurening, der ikke kan fjernes, bliver landsdækkende.

Et hurtig indgreb fra regeringens side overfor pesticidforordningen, der regulerer landbrugets PFAS forbrug, er nødvendig og bør ske med en henvisning til forsigtighedsprincippet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Søren Wium-Andersen

Biolog
cand.scient. (Københavns Uni.)

0:000:00