Debat

Biolog: Regeringen spiller en falsk melodi, når der tales FN's verdensmål

DEBAT: Det kan få store konsekvenser for truede arter i Danmark, at miljø- og fødevaremini­steren putter sig bag en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet og ikke følger regeringens løfter på biodiversitetsområdet, skriver Søren Wium-Andersen. 

Miljø- og fødevareministeren har tilladt jagt på blandt andet edderfugle. Det arbejder direkte imod beskyttelsen af truede arter, mener Søren Wium-Andersen.
Miljø- og fødevareministeren har tilladt jagt på blandt andet edderfugle. Det arbejder direkte imod beskyttelsen af truede arter, mener Søren Wium-Andersen.Foto: Mogens Ladegaard/Ritzau Scanpix
Katrine Skov Sørensen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Søren Wium-Andersen
Biolog

Da regeringen ved Kristian Jensen præsenterede FN’s verdensmål i slutningen af marts 2017 skete det med ordene:

”... Med den nationale handlingsplan skal ny dansk lovgivning fremover vurderes i forhold til ver­densmålene. Det skal sikre, at vi indarbejder målene i det daglige lovgivningsarbejde, samtidig med, at vi har forpligtet os til at rapportere hvert år om vores fremdrift...”

Miljø- og fødevaremini­steren følger desværre ikke regeringens løfte om at opfylde verdensmålene på biodiversitetsområdet. Mini­steren spiller en falsk miljømelodi, hvilket det desværre er et spritnyt eksempel på.

Fakta
Deltag i debatten!

Verdensmål nummer 15 lyder: ”Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, be­kæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet”.

Målet består af en række delmål, hvoraf et er nummer 15.5, der i FN’s sprog lyder: ”Take urgent and significant action to reduce the degradation of na­tural habitats, halt the loss of biodiversity and, by 2020, protect and prevent the extinction of threatened spe­cies”.

Jeg håber, at Vildtforvaltningsrådet fremover vil anvende forsigtig­hedsprincippet og leve op til regeringens erklærede mål om at respektere FN's verdensmål. Ellers vil ministe­rens falske miljøbeskyttelses melodi fortsætte med at lyde over landet.

Søren Wium-Andersen
Biolog

Indikatoren for opfyldelsen af dette mål er af FN angivet med indikator 86, som er IUCN's rødliste. Denne rødliste omfatter blandt andet en række fuglearter, hvis bestande er i tilbagegang.

Ellemann-Jensen indarbejder ikke FN's verdensmål i sin politik
I forbindelse med den løbende revision af jagttiderne i Danmark, har miljø- og fødevareministen for få uger siden underskrevet en bekendtgørelse, der tillader jagt på de rødlistede fugle havlit, fløjlsand og edderfugl, på trods af at regeringen i 2017 lovede verdenssamfundet, at regeringen ville indarbejde verdensmålene i det daglige lovgivningsarbejde.

Det er ikke sket i denne konkrete sag. Der er fortsat jagt på de tre rødlistede ar­ter.

Ministeren putter sig bag en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet, VFR. Baggrunden for, at VFR ikke tager hensyn til rødlisten, er, at VFR har modtaget et ”Notat til Vildtforvaltningsrådet om rødlister” dateret den 22. maj 2018 fra ministerens departement.

Af notatet fremgår det, at rødlisterne ikke ”har juridisk status i Dan­mark”! Dette på trods af, at ministeren betaler for udarbejdelsen af en danske rødliste, gennem en kontrakt med Århus Universitet om Forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Samme metode, som da urfuglen forsvandt
Af notat fremgår det også, at rødlisten kun anvendes til udtegning af kort, der anvendes som grundlag for tildeling af landbrugsstøtte.

Allerede i oktober 2017 kunne VFR meddele, at der stort set var enighed i rådet om de nye jagttider. Ministe­ren tiltrådte de nye jagttider efter en høring 27. juni 2018.

Herefter kan hannerne af de tre truede og rød­listede arter alle skydes, mens hunnerne er fredede. Den samme fredningsmetode for en truet art blev anvendt i midten af 1900-tallet, da urfuglen gik tilbage. Urfuglen blev senere totalfredet, men for­svandt fra Danmark i 1998.

Jagt på truede dyr skal ophøre 
At interesseorganisationerne Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening i VFR går ind for mere jagt, er i deres egen interesse, men det er skuffende, at ingen af de grønne foreninger i VFR fremlagde en mindretalsudtalelse om, at al jagt på truede arter skal ophøre.

De tre foreninger kunne blot have henvist til regeringens løfter om at leve op til FN's verdensmål. Men ikke engang det, havde foreningerne kræfter til. De stillede sig tilfredse med et utroværdigt notat fra ministerens eget departement og grønvaskede jagten på rødlistede arter.

Men måske bliver jagttiderne for de rødlistede arter ændret om to år. For da skal jagttiderne på hare og agerhøns op til diskussion i VFR. Århus Universitet har oplyst, at bestandene for begge arter går tilbage, men det kan VFR ikke tage hensyn til nu.

Nedsæt et biodiversitetsråd
Hvis dansk natur skal beskyttes, skal Vildtforvaltningsrådet være helt sikre på, at de konstaterede nedgange over mange år er signifikante. En tvivl om bestandenes tilbagegang skal i al fald ikke komme til at betyde, at jægerne får færre skydeemner, synes VFR at mene.

Jeg håber, at Vildtforvaltningsrådet fremover vil anvende forsigtig­hedsprincippet og leve op til regeringens erklærede mål om at respektere FN's verdensmål. Ellers vil ministe­rens falske miljøbeskyttelses-melodi fortsætte med at lyde over landet.

Ministeren bør snarest informere sine rådgivere og sit ministerium om FN's verdensmål og regeringens løfter herom. Desuden bør han nedsætte et biodiversitetsråd i lighed med Klimarådet, der kan rådgive ministeren på et sagligt grundlag og uden at tage hensyn til specielle jagtinteresser.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00