Byplanskonsulent: Hvordan finder København plads til 2.400 nye boliger?

DEBAT: Når 2.400 nye boliger skal placeres i København, kræver det, at politikerne har et godt beslutningsgrundlag, der tager udgangspunkt i at skabe en by, hvor der er balance mellem natur og trafik, skriver byplanskonsulent Holger Bisgaard.

Af Holger Bisgaard
Byplankonsulent

I København foregår der en diskussion af, hvor kommunen kan finde alternativer til at bygge 2.400 boliger i stedet for de boliger, der skulle bygges på Ørestad Fælled Kvarter ved Sundby Station. Miljøaktivister har foreløbigt forhindret byggeriet med begrundelser om, at området indeholder unik natur.

Kommunen har netop udgivet en rapport om ”Yderligere undersøgelse af alternative byggemuligheder til Ørestad Fælled Kvarter”. Rapporten koncentrer sig primært om at vurdere de forskellige alternative byggemuligheder i forhold til økonomi og natur.

At bygge 2400 boliger svarer til at bygge en stationsby som for eksempel Langeskov, Glamsbjerg eller Langå, hvorfor der bør inddrages langt flere emner end dem, der er inddraget i de nuværende rapporter. Det skyldes, at når der bygges en by på den størrelse, så kræver det også, at man ser på, hvad det betyder for den øvrige by.

Hvad med trafikken? Hvordan påvirker de nye boliger det samlede trafikmønster i byen? Hvor skal børnene gå i skole, og er skolevejen sikker? Hvor skal beboerne handle ind, og hvordan er vejen til butikkerne? Er der nærhed til fritidsfaciliteter og så videre?

Det er der ikke redegjort for i rapporten, hvilket giver politikerne et ufuldstændigt beslutningsgrundlag i de budgetforhandlinger, der for tiden foregår på rådhuset.

Trafikmønster og CO2
Specielt er det en mangel ved rapporten, at den ikke redegør for det samlede trafikmønster og dermed det samlede trafikarbejde ved de forskellige placeringer. Hvis boligerne placeres på arealet omkring campingpladsen på Amager Fælled, vil det være en trafikal udfordring.

De nyeste undersøgelser omkring stationsnærhedsprincippet viser, at borgerne går længere, når de går gennem en bebyggelse, end når de skal gå igennem et ubebygget område. Hvis der kommer boliger på det gamle campingpladsareal, skal beboerne i al slags vejr vandre mellem 500 og 1000 meter til en station. Det vil efter al sandsynlighed give et højere bilejerskab end i det øvrige København – tilmed biler, som ikke primært anvendes i fritiden, men også til den daglige pendling.

Det betyder igen, at bebyggelsen skal have en højere parkeringsnorm end ellers i Ørestad.

Hvis boligerne bliver placeret ved Selinevej på Kalvebod Fælled, bliver det en ren bilby med yderligere trængsel og CO2-udslip. 

Erstatningsnatur
Så når der findes plads til de 2.400 boliger, er der to forskellige miljøhensyn, der står over for hinanden: enten at bevare naturen ved Sundby Station eller få mere biltrafik og dermed trængsel i byen og et dårligere bymiljø.

Men kunne man bygge ved Sundby Station og samtidig bevare naturen? Ja, det kan man godt.

I Danmark er der en lang tradition for at etablere erstatningsnatur, når der anlægges veje, vindmøller med videre. Erstatningsnatur etableres normalt i forholdet 1 til 2 eller 3. Af ovennævnte rapport fremgår det, at naturen omkring campingpladsen ikke er særlig værdifuld, hvorfor der kan etableres noget af erstatningsnaturen her, og så kunne der også etableres noget af erstatningsnaturen i de allernordligste dele af Nordhavn for også her at skabe god biologisk mangfoldighed.

Bedre beslutningsgrundlag
Al byplanlægning handler om at afveje flere hensyn imod hinanden og kende konsekvenserne af sine beslutninger. Hvis vi vil have en by, der ikke sander til i biler, og samtidig have natur i byen, må hensynene afvejes.

Det kan i dette tilfælde ske ved, at nogle af boligerne etableres ved Sundby Station, men med en ny bebyggelsesplan, der tager hensyn til de mest unikke naturværdier, og så etablere erstatningsnatur for resten.

Det kunne også være en helt bilfri bydel, som der er mange eksempler på fra Holland og Tyskland. De boliger, som så ikke kan placeres ved Sundby Station, kan i stedet placeres i Ørestad Nord, for det går ikke at placere dem på mange af de små grønne åndehuller, som rapporten også forslår inddraget til bebyggelse.

Politikerne i København trænger til et bedre beslutningsgrundlag, der tager udgangspunkt i at skabe en bedre by, hvor der er skabt en balance mellem natur og trafik for både kommende og nuværende københavneres daglige liv.

...

Byplankonsulent Holger Bisgaard var planchef i København 1998-2007 og har derefter arbejdet med Planloven og Fingerplanen i staten fra 2008 til 2018. 

Forrige artikel Auken: Har nogen set miljøministeren? Auken: Har nogen set miljøministeren? Næste artikel Aktører: En jordreform kan slå seks fluer med ét smæk Aktører: En jordreform kan slå seks fluer med ét smæk
 • Anmeld

  Anders Jensen · Projektleder for Åbn Åen

  Tak for en fin artikel...

  ... en anden variant af princippet om at omprioritere arealer i byen er at fjerne eller nedgrave veje og parkeringspladser i den tætte by, og på den måde få plads til både nye boliger og grønne områder. Se fx her: https://www.facebook.com/AbnAenAboulevardKbh/posts/1789539001144533

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  Byg flere ghettoer.

  Der er altid plads til en sort firkant mere. Ørestaden er ikke engang i nærheden af at være fyldt op. Kvalitetsløst discountbyggeri skal snart skaffe de m2. Det er alligevel kun arbejdssky daskere der skal opbevares i kasserne.

 • Anmeld

  Christian X

  Der er flere muligheder

  der giver også mindre trængsel:

  Udflyt CBS, IT-universitet og Ålborg universitet fra København til nye bygninger ved Roskilde universitet campus (og nedlæg noget af RUC).

  Lav havnetunnel og kunstige ø'er i samme forbindelse.

  Byg en ring 5,5 motorvej, så vil virksomheder og dermed også borgere, selv flytte ud i nærheden.

  Deporter alle udlændinge på tålt ophold, alle dømte kriminelle, alle udlændinge hvor der er fred i hjemlandet til passende ø'er i Danmark, ø'er der kunne købes eller laves kunstigt i udlandet som midlertidige baser til de kan vende hjem. Det ville løse boligmanglen (og mange andre problemer) i alle danske storbyer.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Tagboliger

  Vi har hundredtusindvis at uudnyttede etagemeter under byens tage.

  Der kan uden problemer skabes 10-20.000 ekstra boliger i København hvis vi bygger tagboliger - men de folkevalgte laver alle mulige benspænd for at forhindre de bygges.

  Så frem for at inddrage flere grønne arealer eller nedrive historiske ejendomme - så byg nogle tagboliger.

  Har netop være på studietur til Wien (en by der på mange måde ligner København) og over alt i byen bygges der de skønneste tagboliger - mens byens grønne oaser bevares.

  Her kunne vi lære meget om hvordan man gør plads til flere uden at ødelægge det eksisterende.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Sundby Station

  Jeg tror, at man skal forstå byplanlæggerens indlæg som et hint om, hvor hovedløst der var uden videre at kasserer det planlagte byggeri på den århundrede gamle skydebane.

 • Anmeld

  Anja Sigersted

  Ung- og ældreboliger

  Nedlæg Christiania og byg boliger til studerende og ældre.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Kreditkulturen må få en ende

  Nedlæg Københavns Lufthavn og byg der. Hvis man ikke vil det kan der ikke bygges og man må betale for sin uansvarlige planstruktur kontant. Hele miseren skyldes at man har bygget metroen på "klods".

 • Anmeld

  Ivar Sørensen · Mågedirektør

  Skyskrabere

  Man kan da bare bygge en masse billige18-25 etagers megablokke, med mindst 5000 boliger i de mest eftertragtede liebhaver områder, fx. i Sjangtofte, Frederiksberg og også på fx Esplanaden. Så kan alle turisterne se hvordan folket og kun folket bor.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Ghettoerne til Gentofte.

  Lige direkt op ad Pia kjærsgårds hus.

  Giver ingen mening at de socialtbelastede indvandrerghettoer alle skal ligge i fattige socialdemokratiske kommuner?

  Især når det er borgerlige der har indført alle indvandrerne til at løndumpe og velfærdsforringe?

  "500 og 1000 meter til en station"..

  Naturligvis. Det er umenneskeligt med et samfund hvor folk skal gå i 4 minutter, får motion ,for at finde et tog. Det er et totalt sygt samfund. Alle boliger skal bygges oven på tog og vejnettet. Så føler ensomme sig mere i live, og behøver ikke bevæge sig.

  De billøse områder er dog en god ide. De førerløse busser og toge på grønt er her snart. I dag indfører Tyskland førerløse trams. Så kan de billigt transporteres til tognettet overalt mv.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Christiania er Danmark!

  "Anja Sigersted
  Ung- og ældreboliger
  Nedlæg Christiania og byg boliger til studerende og ældre."

  Nedlæg Gentofte, og konfisker borgerlige ubeboet boliger af udlandsdanskere, og giv dem til de hjemløse. Såvel som dem der ejer to boliger.

  Dette er et projekt DK kunne starte i morgen til alles gavn. Men Pia kjærsgård og df, vil være stærkt imod projektet, da det gavner -99%!

  Såvel som skatter på værdier, og ikke blot indkomst. Brugerbetaling af top 10% på hospitaler, skoler mv. Ingen folkepension til millionærer. Altsammen noget vi kunne gøre i morgen uden samfundskonsekvenser?

  At nedlægge Christiania vil have kæmpe konsekvenser. For det første har vi en masse kriminelle på et lokalområde, som gavner andre områder via denne koncentration. . For det andet er Christiania også fyldt med ypperlig kreative typer, som skaffer Danske værdier på utallige måder, bla. via turisme..

  Bevar Christiania, uanset hvad!

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Hvorfor i alverden bygge 2.400 boliger ?

  Københavns Kommune kunne jo bare lade være med at bygge 2.400 nye ekstra boliger.

  Hvorfor i alverden klumpe endnu flere sammen ? Der er jo i forvejen rigeligt med trængsel, og kommunen efterspørger jo mere frisk luft, og så er det vel snarere færre boliger der skal tilstræbes ?

  Faktisk burde København rive uegnede ghettoboliger ned, og da der jo er rigeligt med plads mange andre steder i landet, bliver ingen jo boligløse.

  Udflytning er dagens løsen, og det må også Københavns Borgerrepræsentation snart indse.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Uegnede

  Nævn nogle uegende ghettoboliger Bertel.

  Og hvor vil du flytte folk hen?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Kim Kaos

  - alle de almene boliger der er opstillet som DDR-kaserner, på række og geled, hver med 3-4-5 ens etager, hvor ingen har ansvar for noget som helst uden for egen hoveddør inde i opgangen.

  Arkitektur former mennesker, og disse bomaskiner er socialt invaliderende, og udtryk for et særligt ondartet kommunistisk menneskesyn fra Le Corbusier.

  - så der er nok at tage fat på.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Uvidenhed

  Jeg ved ikke hvad der er værst dine fordomme eller din uvidenhed Bertel.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re. Re: Kim Kaos

  - jeg kan anbefale Dem at læse lidt op på den historiske baggrund for tilblivelsen af disse umenneskelige "bomaskiner."

  Det vil være nyttigt før De udtaler Dem om hvem der er uvidende om hvad.

  Men da det handler om kultursociologi og adfærdspsykologi og det såkaldte videnskabelige grundlag for maxismen, skal der jo en hel del åndsevner til for at kunne kapere og forstå det.

  Men prøv nu alligevel.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Almennyttige boliger

  Der er 550.000 almennyttige boliger i Danmark, og det ville være befriende såfremt man ville udtale sig om den boligform, hvis man havde lidt indsigt i det emne.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Indsigt

  Jeg sidder i organisations bestyrelsen i Københavns største almene boligorganisation og har det juridiske - økonomiske og politiske ansvar for over 20.000 almene boliger i København.

  Så modsat dig så ved jeg faktisk en del om emnet

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  kim kaos

  Sidder uden tvivl nede på bænken. Og bestyrer højst diverse hundehuse i en kennel klub. Er jo velkendt. :)

  Vi bestyrer derimod mange af landets største andelsboligerforeninger i familien.

  Mange ,hvis ikke de fleste almene boligere burde omvendes til andelsboligere, som dem der bor der snildt har råd til at købe ift. indkomst. Ejerskab gør ansvarlig i samfundet! Så vel som stopper top 1% med at tjene for mange penge på-99%.

  Profitten bruges til at bygge nye offentlige almene-andelsboliger. Såvel som mange flere milliarder må lægges her ordentligt.

  Dette betyder ogsåat vi må sw væk fra den med 10.000 kr. ejerskab af kontanthjælpsmodtagere mht bolig. Det er en ond cirkel som drejer sig om at de blå ikke ønsker at se disse på ejermarkedet. Af den simple grund at de private bygger dem. Nedriver lortet, bygger igen. Boligerne -ghettoerne-var aldrig bygget med hensigt på bevarelse. Man som evig borgerlig overførelsesindkomst, fra landets fattigeste på overførelsesindkomst, eller i underbetalt arbejde på min. løn.

  Og er som bekendt også ca. 200.000 ubeboet boligere i DK? Dem i hellerup mv. kunne snildt konfiskeres fra udenlandsdanskere i top 1%.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Kennelklub

  Med dit seneste svar viser du blot at du ikke er værd at spilde tid på

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Kim Kaos

  Har aldrig været værd at spilde tid på, som set over årene i B.

  ER ingen kim kaos, som sidder ansvarlig for 2o.ooo almene boliger i kbh.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Glimrende almennyttige boliger - nogle steder

  Ud af de 550.000 almennyttige boliger i Danmark er der heldigvis ganske mange der er aldeles glimrende, både i byplan og indretning.

  Og da vi af mange grunde skal have denne nyttige boligsektor, er det så meget mere ærgerligt at en stor del af den er opført som umenneskelige bomaskiner der i såvel byplan som arkitektur modarbejder normale almenmenneskelige relationer og adfærd.

  Så: Jeg har absolut intet imod princippet i Almennyttige Boligselskaber. De er både nyttige og uundværlige og resulterer ofte i glimrende boliger.

  Men det kan godt undre, at så mange af sektorens fortalere gør sig totalt blinde for elendigheden i sektorens kasernebyggerier, opført som trafikalt og tilgængelighedsmæssigt afgrænsede ghettoer.

  Der er jo nok en grund til, at hele den grasserende "ghettopolemik" udelukkende er om netop disse bebyggelser, og ikke om den Almene Boligsektors mange gode byggerier.

  Og det kan undre, at der fortsat smides så mange penge efter de dårlige byggerier under betegnelserne forbedring, renovering, byfornyelse o.s.v.

  Der er faktisk eksempler på at der er smidt så mange penge efter sådanne byggerier at man kunne have bygget nyt og bedre for det samme beløb, men nu stadig står med en elendighed, da selve problemet med planløsningen ikke er løst.

  Så: Red mennesker - riv ned.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Bertel Johansen har ret..

  Og meget ville være tjent ved at gøre lejer til ejer og billigt her, ift. indkomst.For hele samfundet.

  Såvel som bruge den mindre fortjeneste på at bygge nyt. .

  Kræver statslige ejet selskaber som bygger boligerne her.. Så profitten ikke går ned i blå lommer kun, og offentlige byggerier bygges til overpris. Staten må ind og opkøbe private firmaer her, så det kan bygges uden profit for øje.

  Ejer gør ansvarlig. Lejer gør ikke!