Centralt EU-agentur siger god for verdens mest brugte sprøjtemiddel

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, konkluderer i en længe ventet undersøgelse, at der ikke er alvorlig risiko for mennesker og miljø ved at bruge af glyphosat – også kendt som Roundup. Det vækker glæde i landbruget, mens ekspert undrer sig over konklusionen.

Landbruget håber at kunne fortsætte med Roundup.
Landbruget håber at kunne fortsætte med Roundup.Foto: Colourbox
Hjalte T. H. Kragesteen

Der er ingen alvorlig risiko for mennesker og miljø ved at bruge Roundup på de europæiske marker.

Det konkluderer EU’s fødevare-agentur, EFSA, i en omfattende undersøgelse af risikoen ved at benytte glyphosat, som er aktivstoffet i det omdiskuterede sprøjtemiddel, Roundup.

”EFSA identificerede ikke nogen kritiske områder af bekymring i sin peer review af risikovurderingen af ​​det aktive stof glyphosat i forhold til den risiko, det udgør for mennesker og dyr eller miljøet,” lyder den overordnede konklusion i en pressemeddelelse som agenturet udsendte i juli.

Meldingen er ventet i spænding, fordi EU's medlemslande snart skal beslutte om sprøjtemidlet, som er det mest benyttede pesticid i verden, fortsat skal kunne bruges til at bekæmpe ukrudt.

Det er således ikke EFSA, der afgør om stoffet fortsat skal være lovligt at bruge i EU. Det er et spørgsmål, som medlemslandene skal stemme om senere på året.

”Men EFSA siger klart her, at der er måder at bruge glyphosat på, som er sikkert for mennesker og miljø,” siger Christopher John Topping.

Han er professor og leder af center for Social-Ecological Systems Simulation ved Aarhus Universitet. Han har ikke været med til undersøgelsen af glyphosat, men sidder i nogle af EFSA’s rådgivende udvalg.

Økonomisk vil det koste dansk landbrug 1,9 milliarder kroner om året, hvis glyphosat bliver forbudt. Blandt andet på grund af vanskeligere ukrudtsbekæmpelse og udbyttetab.

Jacob Neergaard
Konsulent, Landbrug & Fødevarer

Omfattende undersøgelse

Godkendelsen af glyphosat udløber ved årsskiftet, og derfor er en omfattende godkendelsesprocedurer i gang. EFSA’s undersøgelse har således taget mere end to år, hvor man har gennemgået 2.400 videnskabelige studier af glyphosat på i alt 180.000 sider. Derudover er der indkommet 400 høringssvar, som eksperterne også har forholdt sig til.

Læs også

EFSA bygger der ud over videre på EU’s kemikalieagenturs (ECHA) vurdering fra 2022 om, at glyphosat ikke kan karakteriseres som hverken kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende.

Selvom EFSA overordnet blåstempler glyphosat som sprøjtemiddel, så peger man dog også på, at der mangler viden om stoffet på flere områder. I forhold til effekten på biodiversitet lyder det således, at det er et komplekst område, og at man derfor ikke kan drage hårde konklusioner om effekterne. Derudover lyder det, at der er identificeret en høj risiko ved langtidseksponering af pattedyr ved 12 ud af 23 forskellige undersøgte anvendelser.

Det sidste overrasker Christopher John Topping.

”Glyphosat plejer ikke at blive karakteriseret som særligt giftigt, så det er lidt interessant, at der under nogen forhold er en risiko ved langtidseksponering af pattedyr,” siger han.

Han understreger dog, at det ikke rykker ved den overordnede konklusion om, at EFSA ikke ser det som en alvorlig bekymring.

Landbruget vil lide stort tab

Sådan ser man også på det i Landbrug & Fødevarer. Her medgiver Jacob Neergaard, der er konsulent i afdelingen for vand og natur, at EFSA’s undersøgelse også peger på videnshuller og mulige risici.

”Det er klart, at vi hele tiden skal blive klogere. Men vi henholder os til den overordnede konklusion om, at glyphosat er sikkert at anvende,” siger han.

Jacob Neergaard lægger ikke skjul på, at man i landbruget nu forventer, at glyphosat får en ny godkendelse.

”Det er en uhørt lang og omfangsrig rapport, som EFSA er kommet med, og som ligger i forlængelse af tidligere undersøgelser, der peger på, at det er forsvarligt at bruge glyphosat,” siger han.

Og det er meget vigtigt for landbruget, lyder det.

”Økonomisk vil det koste dansk landbrug 1,9 milliarder kroner om året, hvis glyphosat bliver forbudt. Blandt andet på grund af vanskeligere ukrudtsbekæmpelse og udbyttetab,” siger Jacob Neergaard.

"Det er ret problematisk"

Spørgsmålet er dog også, hvor stor vægt politikerne vælger at tillægge EFSA’s vurdering. Spørger man Kristian Syberg, der er lektor i miljørisiko ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på RUC, er der grund til at være kritisk. Ifølge ham er der nemlig mange studier, der viser sammenhæng mellem glyphosat og både kræft og hormonforstyrrelser.

”Det er ret problematisk, at EFSA kan komme frem til, at der ikke er alvorlig grund til bekymring. Der har været mange studier gennem tiden, der viser, at glyphosat kan være problematisk,” siger han og understreger, at han ikke har haft mulighed for at læse risikovurderingen.

Uenigheden handler ifølge Kristian Syberg selv om, at han er kritisk over for hele det risikovurderingssystem, som man bruger til at godkende pesticider i både EU og i Danmark.

”Der bliver ikke lagt det forsigtighedsprincip ind, som jeg synes er nødvendigt, når der har været masser af studier, som har peget på, at der er rigtigt store konsekvenser ved at bruge glyphosat,” siger han.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00