Debat

Danish Crown: Vi tager nu et skridt mod ansvarlig og bæredygtig soja

DEBAT: Torsdag fremlægger Danish Crown en konkret handlingsplan, som skal drive udviklingen mod en mere bæredygtig produktion af soja, skriver Preben Sunke fra Danish Crown.

Den danske import af soja til grisefoder tegner sig for 0,25 procent af verdens sojaproduktion. EU tegner sig for cirka 10 procent, skriver Preben Sunke.
Den danske import af soja til grisefoder tegner sig for 0,25 procent af verdens sojaproduktion. EU tegner sig for cirka 10 procent, skriver Preben Sunke.Foto: Ueslei Marcelino/Reuters/Ritzau Scanpix
Lise-Lotte Skjoldan
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Preben Sunke
Viceadministrerende direktør, Danish Crown

Danish Crown vil være verdens mest bæredygtige producent af kød. Vi vil udfordre industrien, finde løsninger og vise vejen for, at vi i fremtiden kan mætte flere munde med et mindre aftryk på vores planet.

Inden 2030 vil vi halvere klimaaftrykket på et kilo grisekød sammenlignet med 2005. I 2050 vil vi have en klimaneutral produktion. Bæredygtigt foder er en væsentlig forudsætning for bæredygtigt kød.

I dag torsdag fremlægger Danish Crown en konkret handlingsplan for ansvarlig soja, der ikke blot bringer Danish Crown ét skridt nærmere klimaneutralitet, men som skal drive udviklingen mod en mere bæredygtig produktion af soja.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Fra 2005 til 2016 har vi reduceret udledningen af drivhusgasser fra grisekød med 27 procent. Størstedelen af Danish Crowns landmænd er nu klimakontrollerede og har en konkret plan for, hvordan de går ad klimavejen og bliver endnu mere bæredygtige.

Når vi siger, at vi vil være bæredygtige, siger vi samtidig, at vi vil gå hele værdikæden igennem og sikre bæredygtighed fra jord til bord.

Sojaproduktionen skal ske på en ansvarlig måde, der tager hensyn til skov, natur og lokalbefolkningen i producentlandene.

Preben Sunke
Viceadministrerende direktør, Danish Crown

Foder er afgørende for bæredygtighed
I værdikæden for dansk grisekød stammer mere end 90 procent af klimapåvirkningen fra foderproduktion og gødningshåndtering. Vi bliver ikke klimaneutrale med ét tiltag, men mange. Klimapartnerskabet for fødevare- og landbrugssektoren peger på 24 klimatiltag og kommer blandt andet rundt om foder, forskning, staldsystemer og slagterier.

I Danish Crown gennemgår vi vores værdikæde for at finde de knapper, som vi kan skrue på for at blive endnu mere bæredygtige – og soja er et meget vigtigt skridt på den vej.

Soja anvendes til forskellige formål i fødevareproduktion og i høj grad til dyrefoder. Af den årlige import af soja i Danmark, der samlet i 2019 lå på cirka 1,7 millioner tons, bliver der brugt 0,9 millioner tons til grisefoder. Soja er en af de mest proteinrige afgrøder per hektar sammenlignet med andre afgrøder og er derfor et utrolig udbytterigt landbrugsprodukt.

Den globale produktion af soja beslaglægger et areal på over 1 million kvadratkilometer, og dele af sojaproduktionen medfører negative miljømæssige og sociale konsekvenser i producentlandene. I Danish Crown vil vi sende et klart signal til producentlande og til vores kunder og forbrugere: Vi vil have ansvarlig soja og større gennemsigtighed i forsyningskæden.

Løsningen er ikke at stoppe med at producere soja. Men sojaproduktionen skal ske på en ansvarlig måde, der tager hensyn til skov, natur og lokalbefolkningen i producentlandene. Gennem krav til globale og nationale leverandører af soja vil Danish Crown arbejde for en bæredygtig og ansvarlig sojaproduktion, hvor de sojaprodukter, der indgår i vores produktion, er certificerede, verificerede og dyrket ansvarligt.

Ansvarlig soja skal prioriteres på tværs af brancher, og derfor er vi glade for at være medlem i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Danish Crown ønsker at støtte op om ordninger med et potentiale til at bevæge det samlede marked i retning af ansvarlig soja.

Ansvarlig soja er én af mange løsninger, der samlet set skal levere på vores klimamålsætning – der findes ikke ét enkelt element, som kan lede til vores mål om at blive klimaneutral i 2050. Foruden vores arbejde for ansvarlig sojaproduktion arbejder vi med at finde nye proteinkilder til vores foder.

Partnerskabet Dansk Protein Innovation, som Danish Crown er en del af, har eksemplevis en målsætning om inden for en kort årrække at erstatte 30 procent af den danske sojaimport med danskproduceret, økonomisk og bæredygtigt græsprotein.

Handlingsplaner viser vejen for ansvarlig soja
Danish Crown støtter op om FEFAC's (European Feed Manufacturers' Federation) retningslinjer for ansvarlig soja. Danish Crown stiller samtidig supplerende krav til forbedringer i de kriterier, som FEFAC håndhæver. For at være leverandør til Danish Crown skal foder til grise i en optrapningsperiode indeholde en øget andel fysisk soja, som er omfattet af godkendte ordninger indtil fuldt implementeret i 2025.

Som endnu et nyt element forventer Danish Crown, at FEFAC implementerer en utvetydig og bred anerkendt afskovningspolitik inden 2025 med klare retninglinjer, som sikrer imod både legal og illegal afskovning, og som er tredjeparts verificerede, og hvor der er fuld sporbarhed igennem kæden. Produktionen af soja må ganske enkelt ikke resultere i skovrydning eller omlægning af andre naturtyper med høj bevaringsværdi.

Senest i 2025 skal al sojaen i foderleverancerne leve op til retningslinjerne for ansvarlig soja, og indtil de fysiske forsyningslinjer er etableret, vil Danish Crown fra 1. oktober 2020 supplere med køb af RTRS- eller RTRS-ækvivalente kreditter.

Danish Crown vil være bæredygtig og vil arbejde for forandringer af værdikæden fra jord til bord. Vi vil lave gennemgribende, bæredygtige og ansvarlige forandringer af værdikæden. Kreditter er en midlertidig løsning, der skal lede os mod vores mål om at ændre systemet. Med vores nye strategi for ansvarlig soja er første skridt taget på foderområdet.

I Danish Crown har vi valgt at anvende FEFAC i arbejdet mod mere bæredygtig soja. Vi vil sikre fuld sporbarhed i de fysiske leverancer – på den måde tager vi ansvar for vores samlede værdikæde og sikrer en varig bæredygtig produktion. Fordi vi tror på, at vi kan gøre en større forskel sammen. Derfor stiller vi krav til FEFAC, når det gælder deres politikker og krav til dokumentation for den soja, der kommer til Danmark.

Forandringer i fællesskab
Forbedring af de standarder, der eksisterer, er et langt, sejt træk. Vi vil skabe reelle forbedringer i de lande og de regioner, som vi handler med. Det kan vi bedst gøre, hvis vi stiller krav til de varer, vi modtager, og til producenterne direkte.

I Danish Crown vil vi lede og drive udviklingen, men vi ved, at vi kan skabe de største resultater, når vi løfter i samlet flok. Den danske import af soja til grisefoder tegner sig for 0,25 procent af verdens sojaproduktion. EU tegner sig for cirka 10 procent. Derfor er det helt afgørende, at også EU tager stilling med fælles europæisk politik for ansvarlig soja.

Indtil da tager vi nu endnu et skridt mod en mere bæredygtig fødevareproduktion gennem blandt andet ansvarlig soja. Det er mange bække små, der gør vores fødevarer bæredygtige, og derfor er det afgørende, at vi hele tiden går værdikæden efter i sømmene og finder bæredygtige løsninger på morgendagens udfordringer.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Preben Sunke

Viceadministrerende direktør, Danish Crown
MBA (Henley Management College 2003)

0:000:00