Dansk Affaldsforening: Moderniser miljøafgifterne

DEBAT: Afgiften på plastikposer af ny, fossil plastik skal tredobles og miljøafgifterne indeksreguleres. Her er afgifter oplagte at tage i brug for at styrke efterspørgslen efter genanvendte materialer, skriver Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening.

Af Jacob Hartvig Simonsen
Direktør Dansk Affaldsforening

Vi hører ofte, at cirkulær økonomi er en god forretning – at det kan betale sig. Og jo, nogle virksomheder kan finde ”cirkulære gevinster” ved at reducere deres materialeforbrug eller ved at sælge biprodukterne fra deres hovedproduktion. 

Anderledes ser det desværre ud, når vi kigger ned i skraldespanden hjemme i husholdningerne og ser de emballager og produkter, som afsættes til forbrugerne og før eller siden bliver til affald.

For hvad, de færreste ved, er, at kommunerne betaler penge for at få borgernes affald videre til genanvendelse.

Forklaringen er simpel: Nye materialer er billige, mens det koster kassen at eftersortere, vaske og oparbejde borgernes affald til en kvalitet, så det kan bruges til nye produkter.

Plastikposeafgift skal tredobles
Her er plastikemballage i en liga for sig. Det består af mange typer, hårdheder og farver, der ofte er svejset sammen med hinanden eller andre materialer og dermed vanskelige at skille ad.

EU’s plastikstrategi beskriver problemet helt korrekt og siger også, at vi skal styrke markedstrækket efter genanvendt materiale.

Den gode vision bliver bare ikke fulgt op med konkrete redskaber og initiativer, men drukner i frivillighed for plastikproducenterne.

Derfor foreslår Dansk Affaldsforening at bruge miljøafgifterne som værktøj.

Afgifter virker, og vi har dem allerede i lovgivningen. Eksempelvis var danskernes forbrug af plastikbæreposer i 1993 vokset til over 700 millioner poser.

Derfor blev der lagt afgift på plastikposerne.

Siden da er forbruget faldet til cirka 460 millioner poser om året – eller hvad der svarer til cirka 85 poser per dansker.

Den øvelse skal vi gentage – nu skal målet også være at styrke markedet for genanvendt plastik, så de poser, forbrugerne køber i supermarkederne, i højere grad er lavet af genanvendt plastik. 

Konkret foreslår Dansk Affaldsforening, at afgiften på plastikposer lavet af ny, fossil plastik tredobles, mens den holdes i ro for plastikposer lavet af genanvendt plastik eller andre miljøvenlige alternativer – for eksempel bioplast. 

Miljøafgifterne skal bruges aktivt
Vi ser derudover et stort behov for at modernisere miljøafgifterne, for politikerne har fejlet i at holde dem ved lige. Miljøafgifterne er blevet udhulet, da de modsat energiafgifterne ikke er blevet indeksreguleret i snart 20 år. 

Senest har politikerne også fjernet PVC-afgiften – en operation, der vil betyde, at endnu flere regnjakker, luftmadrasser, gummistøvler og billige plastikbadedyr skal graves ned i jorden og efterlades som en ubehagelig regning til fremtidige generationer.

Det betyder dog også, at loven skal åbnes, hvilket gør det muligt at ændre andre afgifter til det bedre.

Det er tid til at børste støvet af miljøafgifterne. De har brug for et grønt servicetjek – de skal moderniseres, så de fremmer genanvendt materiale, og de skal indeksreguleres, så de ikke udhules, men understøtter miljøvenlig adfærd og miljøvenlige materialer.

Forrige artikel Entreprenør: Alle skal med, hvis plastikproblemerne skal løses Entreprenør: Alle skal med, hvis plastikproblemerne skal løses Næste artikel L&F: Se på bestemmelser om formål i miljølove L&F: Se på bestemmelser om formål i miljølove