Debat

Dansk Affaldsforening: Udbud om CO2-fangst bør gå til forbrændingsanlæg

Statens udbud om støtte til CO2-fangst bør oplagt gå til affaldsforbrændingsanlæg, fordi restaffald i fremtiden også udnyttes bedst ved at blive omdannet til energi, argumenterer Arne Boelt, formand for Dansk Affaldsforening.

Mindre affald, mere genbrug, styr på de farlige stoffer og CO2-fangst er forudsætningerne for at den grønne omstillings cirkulære økonomi kan slå igennem, skriver Arne Boelt, formand for Dansk Affaldsforening.
Mindre affald, mere genbrug, styr på de farlige stoffer og CO2-fangst er forudsætningerne for at den grønne omstillings cirkulære økonomi kan slå igennem, skriver Arne Boelt, formand for Dansk Affaldsforening.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Arne Boelt
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Den nye regering har sat sig i spidsen for et skærpet klimamål, mens der fortsat arbejdes for at indfri 70 procent-målsætningen i 2030. Samtidig skal mere affald sorteres til genanvendelse – både hos husholdninger og erhverv – og affaldskurven skal knækkes, har den nye miljøminister, Magnus Heunicke, slået fast for nylig.

Vi ser også frem mod store miljøopgaver som for eksempel udfasning og bortskaffelse af PFAS, der breder sig som ringe i vandet.

Alt i alt er det gode takter, vi hører fra regeringen. I kommunerne og affaldsselskaberne er vi helt med og klar til at levere endnu mere for at nå målsætningerne.

Hvordan vi kommer i mål, kræver forskellige redskaber – der både kan være unikke for det enkelte mål såvel som fælles for dem alle. Det illustrerer meget godt, hvor bred en opgave overgangen til cirkulær økonomi er.

Ting og sager er klimasynder

Først og fremmest skal vi udnytte ressourcerne mere effektivt og helt undgå at smide affald ud. Vi skal altså skrue mere op for genbrug, reparation og genanvendelse, så vi begrænser behovet for udvinding af jomfruelige råmaterialer.

Selvom køb og salg af genbrug er i vækst, er det ikke i nærheden er være lige så normalt som at købe nyt.

Arne Boelt
Formand for Dansk Affaldsforening

Ifølge Concito udleder hver enkelt dansker i gennemsnit 17 ton CO2 – heraf fire ton alene på ’ting og sager’. Det betyder, at hver gang der produceres en ny bil, et tv, en sofa, et par nye jeans eller sko, ligger der et ’skjult ressourceforbrug’– en materialeudvinding og en CO2-udledning.

Det kan vi ikke se, og som ofte sker det ikke i Danmark og derfor tælles det ikke med i traditionelle CO2-opgørelser på grund af kvotesystemet.

Ellen MacArthur Foundation har vurderet, at 45 procent af CO2-udledningerne på globalt plan er knyttet til produkter. Den cirkulære økonomi kan således hjælpe os med at realisere vores mål i Danmark, men kurven over affaldsproduktion er ikke knækket.

Selvom køb og salg af genbrug er i vækst, er det ikke i nærheden er være lige så normalt som at købe nyt, hvilket blandt andet er grunden til, at affaldskurven ikke er knækket.

Meget mere sortering

Målsætningen om mere sortering og genanvendelse går det bedre med. Den seneste statistik fra Miljøstyrelsen viser, at samlet set sorterede husholdningerne 53 procent af affaldet til genanvendelse i 2020. Andelen af affald til forbrænding fra husholdninger er samtidig faldet.

Fra 2019 til 2020 steg indsamlingen af ’plast’ med 66 procent.

Arne Boelt
Formand for Dansk Affaldsforening

To af de affaldsfraktioner, der er mest fokus på, slår også rekord. Udsortering af madaffald, som kan bruges til biogas og gødning, er på to år mere end fordoblet fra 81.000 tons i 2018 til 172.000 tons i 2020.

Også plastik-sortering i husholdningerne viser flot fremgang. Fra 2019 til 2020 steg indsamlingen af sorteret ’emballageplastik’ med 23 procent, ’plast’ med 66 procent og ’blandet emballage’ – som antages at indeholde en del plast også – med 42 procent.

Det er nu også lovkrav, at virksomheder skal sortere husholdningslignende affald i ti fraktioner, som det gælder for husholdningerne. På trods af lidt startvanskeligheder er vi overbeviste om, at også virksomhederne ser fornuften i på denne måde at hjælpe med den grønne omstilling.

Bindeled mellem cirkulær økonomi og grøn energi

Men uanset hvor meget vi sorterer, vil der fortsat være restaffald, vi ikke kan genanvende. Det kan være fordi, det er designet og produceret på en måde, så de forskellige materialer – for eksempel de mange typer af plastik – ikke kan skilles ad igen og genanvendes med den eksisterende teknologi.

Det kan også skyldes indholdet af skadelige kemikalier og stoffer, vi gerne vil destruere, så de ikke spredes yderligere i vores natur og samfund.

Her har affaldsforbrændingsanlæg en rolle at spille som miljøanlæg og ’vaskemaskine’, der behandler det affald, hvor vi ikke har andre muligheder. I stedet kan restaffaldet med skadelige stoffer omdannes til fjernvarme og el.

Affaldsenergi sikrer allerede i dag CO2-reduktioner, da anlæggene forhindrer, at affald deponeres, hvorfra det vil udlede metan. Samtidig fortrænges fossile brændsler som kul, olie og gas – som Danmark desværre endnu er afhængige af, hvad det seneste års energikrise tydeligt har vist. Behovet for at fælde ny biomasse til træflis og træpiller reduceres ligeledes.

Statens udbud om støtte til CO2-fangst bør oplagt gå til affaldsforbrændingsanlæg.

Arne Boelt
Formand for Dansk Affaldsforening

Mange affaldsforbrændingsanlæg er langt med visionerne om CO2-fangst, og flere aktører – herunder regeringen selv – peger på netop affaldsforbrændingen som oplagt at etablere CO2-fangst på.

Fem grønne organisationer (Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Rådet for Grøn Omstilling, Klimabevægelsen og Verdens Skove) pointerer helt korrekt på, at vi trods stadigt mere affaldssortering fortsat vil have restaffald i fremtiden, der bedst udnyttes ved at blive omdannet til energi. Derfor bør CO2-fangst prioriteres her fremfor på biomasseværker, påpeger de.

Det budskab er blevet gentaget af Concito, Klimarådet og EA Energianalyse, som alle mener, at statens udbud om støtte til CO2-fangst oplagt bør gå til affaldsforbrændingsanlæg.

Med CO2-fangst kan affaldsforbrændingsanlæg endda skrue op for produktionen af fjernvarme, da processen med at indfange CO2 giver overskudsvarme, der øger varmeproduktionen med 20-25 procent. Det er til gavn i en tid, hvor energisystemet er under voldsom forandring, og der politisk ønskes en accelereret udrulning af mere fjernvarme.

Hele cirklen rundt

Samlet set er alle dele af affaldssektorens tandhjul i den grønne omstilling og et bindeled mellem den cirkulære økonomi og et grønt energisystem. Vi kan indsamle, sortere og håndtere affaldet, så mest muligt kan genbruges og genanvendes.

Forbrændingsanlæggene kan destruere de skadelige stoffer i affaldet og udnytte energien i det affald, vi ikke kan genanvende. Samtidig kan vi ved hjælp af CO2-fangst bidrage til Danmarks klimamålsætninger.

Vi ser frem til et godt samarbejde med den nye regering og et nyt Folketing med en utvetydig melding: Vi er klar og vi kan spille en nøglerolle i omstillingen til cirkulær økonomi og klimaneutralitet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00